Bp Andrzej Malicki został wybrany zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce

Bp Andrzej Malicki został wybrany zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce
Bp Andrzej Malicki (Fot. Youtube/ Conference of European Churches)
PAP/dm

Konferencja doroczna (synod) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce ponownie wybrała na swojego zwierzchnika biskupa Andrzeja Malickiego. Od 2021 roku jest on także prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej.

W komunikacie Polskiej Rady Ekumenicznej poinformowano o wyborze zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce.

W czasie dorocznej konferencji (Synodu) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, który obradował w Ełku pod hasłem „W drodze do… jedności i doskonałości”, delegaci wybrali na nową, sześcioletnią kadencję superintendenta naczelnego (zwierzchnika) tego Kościoła. Został nim ponownie bp Andrzej Malicki, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Bp Andrzej Malicki urodził się w 1963 r. w Bydgoszczy. Ukończył teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższym Seminarium Teologicznym im. Jana Łaskiego w Warszawie. W 1988 r. został ordynowany na diakona, a w 1991 r. na prezbitera Kościoła Metodystycznego w Polsce.

DEON.PL POLECA

W latach 1985-1997 był pastorem parafii metodystycznych w Kielcach i w latach 1997–2013 w Katowicach. W roku 2013 został on wybrany na superintendenta naczelnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Od 2008 r. jest członkiem Europejskiej Rady Metodystycznej.

Jako zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego był sygnatariuszem kilku dokumentów dialogu ekumenicznego: „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”, „Przesłania Kościołów w Polsce w sprawie uchodźców”, „Przesłania Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”.

W latach 2017–2022 bp Andrzej Malicki pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

W 2021 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Rady Ekumenicznej został wybrany jej prezesem.

Kościół metodystyczny wyodrębnił się z Kościoła anglikańskiego. Jego twórcami byli John Wesley i jego młodszy brat Charles, duchowni anglikańscy, którzy 1729 założyli w Oksfordzie koło biblijne.

John Wesley głosił naukę o zbawieniu przez wiarę, a nie poprzez rytuały. Zgodnie z metodyzmem Pismo Święte zawiera wszystkie rzeczy niezbędne do zbawienia. Za Pismo Święte uważane są te księgi kanoniczne Starego i Nowego Testamentu, których autorytet nigdy nie budził w Kościele wątpliwości. W ocenie metodystów nauka Kościoła katolickiego o czyśćcu, odpustach, kulcie i adorowaniu obrazów i relikwii oraz wzywaniu świętych jest naiwną i dowolnie wymyśloną rzeczą, niepotwierdzoną w Piśmie Świętym, sprzeczną ze Słowem Bożym.

Pierwsze zbory tradycji metodystycznej na ziemiach polskich powstały pod koniec XIX wieku, głównie na Pomorzu (Gdańsk, Grudziądz, Chodzież) oraz na Śląsku (Wrocław). W 1921 roku rozpoczęła działalność na terenie Polski Misja Metodystów ze Stanów Zjednoczonych (Episkopalny Kościół Metodystyczny Południa). Do 1990 działał pod nazwą „Kościół Metodystyczny w Polsce”, następnie jako Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP.

Polska Rada Ekumeniczna powstała w 1946 r. i „aktualnie zrzesza siedem Kościołów członkowskich: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Członkami stowarzyszonymi PRE są Towarzystwo Biblijne w Polsce oraz Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików”.

Rada działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnej oraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. Swą działalność prowadzi na wielu polach: organizuje ekumeniczne nabożeństwa, konferencje, obozy i wymiany młodzieżowe, podejmuje inicjatywy diakonijne (charytatywne), prowadzi dialog międzywyznaniowy i konsultacje z organami państwa, współpracuje z mediami, realizuje różnorodne projekty. Prace Rady prowadzone są w jej komisjach i oddziałach regionalnych.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Bp Andrzej Malicki został wybrany zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.