Bp Jerzy Samiec został przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wybrany na drugą kadencję

Bp Jerzy Samiec został przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wybrany na drugą kadencję
Informacja prasowa

W sobotę, 12 października 2019 r. podczas obrad szóstej sesji XIV Synodu Kościoła przeprowadzono wybory Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Po powołaniu przewodniczącego, sekretarzy i komisji skrutacyjnej nastąpiła prezentacja kandydatów. Do wyborów stanęli: bp Waldemar Pytel i bp Jerzy Samiec. Ks. dr Adam Malina zrezygnował z kandydowania ze względu na stan zdrowia. Członkowie Synodu nie skorzystali z prawa zgłoszenia dodatkowych kandydatów.   

Każdy kandydat po prezentacji odpowiadał na pytania Synodałów, a następnie przystąpiono do głosowania. Głosowano w sposób tajny, oddając głos na jednego z dwóch kandydatów zgłoszonych przez Ogólnopolską Konferencję Duchownych.

Po oddaniu kart wyborczych przez głosujących i podliczeniu głosów ogłoszono wyniki.Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
- bp Waldemar Pytel - 28 głosów
- bp Jerzy Samiec - 37 głosów
(dwa głosy oddano nieważne)

Zgodnie z prawem Biskupem Kościoła został wybrany ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość oddanych głosów. Przewodniczący zebrania ks. radca Waldemar Szajthauer ogłosił, że Biskupem Kościoła na drugą kadencję został wybrany bp Jerzy Samiec. Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje on pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opiekę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje duchownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na okres 10 lat z możliwością powtórnej elekcji.

Życiorys bp. Jerzego Samca

Bp Jerzy Samiec urodził się dnia 27 marca 1963 roku w Cieszynie jako jedyny syn Oskara Samca i jego małżonki Lidii z domu Fryda, zamieszkałych w Puńcowie koło Cieszyna.

W 1983 roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1988 roku obronił pracę magisterską na temat: „Rola grupy w pracy parafialnej” i zakończył studia. Następnie zdał przed Kościelną Komisją Egzaminacyjną w dniu 17 stycznia 1989 r. pierwszy egzamin kościelny „pro venia concionandi”, upoważniający do ordynacji. W dniu 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. biskupa Janusza Narzyńskiego w asyście cieszyńskich proboszczów: ks. Jana Melcera i ks. Emila Gajdacza i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W dniu 1 września 1990 r. zawarł w kościele Jezusowym w Cieszynie związek małżeński z Beatą Michałek.

W okresie od 1 lutego 1992 r. do 11 listopada 1994 r. pełnił obowiązki proboszcza administratora parafii w Gliwicach, gdzie w dniu 11 listopada 1994 r. po wygraniu wyborów został wprowadzony w urząd proboszcza.

W okresie od 1994 do końca roku 1999 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Katowickiej, a w okresie od 2002 r. do końca roku 2008 był diecezjalnym duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym. Od 2003 r. jest Prezesem Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła EA w RP.

Od kwietnia 1998 był członkiem X Synodu Kościoła z listy duchownych. Od 2003 r. z nominacji Rady Synodalnej jako Prezes SKiK został członkiem XI Synodu Kościoła. Z listy księży został również wybrany członkiem XII Synodu Kościoła.

W dniu 14 kwietnia 2007 r. XII Synod Kościoła wybrał ks. Jerzego Samca Prezesem Synodu. Z tego stanowiska zrezygnował po wyborze na Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, co stało się 17 października 2009 r. podczas obrad szóstej sesji XII Synodu Kościoła. 

Konsekrowany został przez biskupa Janusza Jaguckiego, biskupa generalnego Milosa Klatika ze Słowacji i  biskupa Hansa-Jurgena Abromeita z Ewangelickiego Kościoła Pomorza w Niemczech w Święto Epifanii, 6 stycznia 2010 roku w kościele Świętej Trójcy w Warszawie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Bp Jerzy Samiec został przez Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wybrany na drugą kadencję
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.