Bp Zbigniew Zieliński objął urząd administratora po odejściu abp. Dzięgi. Tak brzmi treść watykańskiego dokumentu

Bp Zbigniew Zieliński objął urząd administratora po odejściu abp. Dzięgi. Tak brzmi treść watykańskiego dokumentu
KAI / mł

Swoją rezygnację ze względu na zaniedbania dotyczące spraw wykorzystania seksualnego złożył ordynariusz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, abp Andrzej Dzięga. Papież wyznaczył więc administratora, który będzie zarządzał diecezją do czasu wyboru nowego biskupa. W poniedziałek urząd administratora objął bp Zbigniew Zieliński, który od niecałego roku jest ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 


Mianowany przez Ojca Świętego Franciszka administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej bp Zbigniew Zieliński zaprezentował 26 lutego w Kurii Metropolitalnej papieską nominację, co zgodnie z prawem nastąpiło wobec Kolegium Konsultorów w obecności Kanclerza Kurii. Tym samym zostało oficjalnie ogłoszone objęcie urzędu administratora apostolskiego - poinformowała kuria metropolitalna szczecińsko-kamieńska.

DEON.PL POLECA
Bp Zieliński będzie zarządzał diecezją do czasu wyboru nowego biskupa diecezjalnego. Dotychczasowy metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga złożył rezygnację w następstwie dochodzenia dotyczącego zaniedbań, o których mówi motu proprio "Vos estis lux mundi", dotyczącym przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym. 

Po stwierdzeniu autentyczności dokumentów przez kanclerza Kurii, został publicznie odczytany wobec Kolegium Konsultorów i pracowników Kurii Metropolitalnej dokument nominacyjny wystawiony przez Dykasterię ds. Biskupów.

DEON.PL POLECA

"Biskup administrator apostolski Zbigniew Zieliński oświadczył, że obejmuje urząd administratora apostolskiego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, zgodnie z wolą Ojca Świętego Franciszka oraz wymogami prawa kanonicznego i podpisał stosowny protokół" - poinformowała szczecińska kuria.

Treść dokumentu nominacyjnego administratora apostolskiego:

DYKASTERIA DO SPRAW BISKUPÓW

Nominacja Administratora Apostolskiego

DEKRET

Dla zapewnienia ciągłości władzy w metropolitalnym Kościele Szczecińsko-Kamieńskim po rezygnacji Jego Ekscelencji Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Ojciec Święty Franciszek, z Bożej Opatrzności papież,niniejszym dekretem Dykasterii do spraw Biskupów mianuje i ustanawia Administratorem Apostolskim wspomnianego Kościoła Jego Ekscelencję Zbigniewa Zielińskiego Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego na tak długo, aż zostanie wybrany arcybiskup i obejmie w kanoniczne posiadanie archidiecezję i przyznaje mu prawa, pełnomocnictwa i obowiązki, które są w kompetencji biskupów diecezjalnych stosownie do norm prawa.

Obowiązuje bez względu na inne rozporządzenia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Dykasterii do spraw Biskupów, dnia 24 lutego 2024 roku.

Kard. Robert Francis Prevost, prefekt
Ilson de Jesus Montanari, sekretarz

-----

Administrator apostolski sede vacante (wakat stolicy biskupiej) mianowany jest przez Stolicę Apostolską, a jego urząd jest z natury tymczasowy. Biskup Zbigniew Zieliński nadal jest biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. "W naszej Archidiecezji sprawuje władzę z mandatu papieża i zapewnia zwyczajne zarządzanie diecezją do czasu wyłonienia nowego biskupa diecezjalnego" - informuje szczecińska kuria metropolitalna.

KAI / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Stanisław Mrozek SJ

Chrześcijański system wartości opiera się na miłości, i to miłości miłosiernej. W czasach obecnych, jak wielokrotnie zaznaczał Jan Paweł II, zwrócenie się do bogatego w miłosierdzie Boga jest sprawą konieczną i pilną. Niniejsza publikacja pomaga...

Skomentuj artykuł

Bp Zbigniew Zieliński objął urząd administratora po odejściu abp. Dzięgi. Tak brzmi treść watykańskiego dokumentu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.