Centrum Ochrony Dziecka z nową stroną internetową

Centrum Ochrony Dziecka z nową stroną internetową
(fot. unsplash.com)
cod.ignatianum.edu.pl / ml

Nowa odsłona zawiera między innymi pełną baza danych delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony dzieci i młodzieży w Polsce.

Poza odświeżoną szatą graficzną, w wyróżnionym miejscu użytkownik ma dostęp do czterech ważnych działów:

  1. Pełnej bazy danych delegatów diecezjalnych i zakonnych ds. ochrony dzieci i młodzieży w Polsce, tj. osób odpowiedzialna w każdej diecezji lub zgromadzeniu zakonnym za przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wykorzystania seksualnego małoletnich przez osobę duchowną i za wskazanie pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej. Chcemy w ten sposób pomóc osobom skrzywdzonym przez duchownych lub posiadającym wiedze o takiej krzywdzie w kontakcie z delegatem odpowiedniej diecezji lub zgromadzenia zakonnego. Warto przy okazji zauważyć, że informacja o delegacie znajduje się już niemal na wszystkich stronach internetowych diecezji w Polsce.
  2. Informacji o ofercie edukacyjno-prewencyjnej COD, a więc przeprowadzanych przez COD szkoleniach i warsztatach dla diecezji, zgromadzeń, wspólnot i seminariów (co systematycznie odnotowujemy w kalendarzu) oraz współorganizowanym z Akademią Ignatianum studium podyplomowym nt. profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Nasza oferta skierowana jest do różnego rodzaju instytucji edukacyjno-wychowawczych, organizacji i wspólnot religijnych, placówek duszpasterskich i formacyjnych, grup zawodowych oraz wolontariuszy. Chodzi o to, aby ci, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą potrafili rozpoznawać oraz właściwie reagować na przemoc dotykająca małoletnich, a poprzez profilaktykę włączyć się w tworzeniu bezpiecznych środowisk życia i rozwoju.  
  3. Zbioru najważniejszych wypowiedzi Papieży, polskich biskupów oraz kościelnych dokumentów na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych oraz podejmowanych działań dotyczącym troski o ochronę dzieci i młodzieży w Kościele.
  4. Przykładów liturgii oraz modlitw pokutnych, które mają rozbudzać nasze sumienia oraz wzmocnić nasze zaangażowanie na rzecz budowy kultury ochrony małoletnich przed wszelkimi formami nadużyć w Kościele i społeczeństwie. 

Centrum Ochrony Dziecka jest jednostką międzywydziałową działającą przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

Do podstawowych zadań COD należy działalność szkoleniowa i wychowawcza w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i duchowym w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich oraz opracowanie i rozwój programów prewencji i wzorów dobrych praktyk dla różnych środowisk duszpasterskich, formacyjnych i wychowawczych, aby pomóc im w tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży.

Centrum zostało powołaną przez Rektora oraz Senat Akademii Ignatianum dnia 4 marca 2014 roku. Dyrektorem COD jest Adam Żak SJ, koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski.

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Centrum Ochrony Dziecka z nową stroną internetową
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.