"Cierpią dlatego, że są uczniami Chrystusa"

KAI / drr

Metropolita poznański zauważył, że Kościół poznański również włącza się w tę powszechną modlitwę za cierpiących wyznawców Chrystusa. - Chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie - podkreślił wiceprzewodniczący Episkopatu Polski.

Abp Gądecki zwrócił uwagę, że Kościół cierpi od początku swego istnienia. Dotąd za wiarę zginęło 70 mln chrześcijan i liczba ta wciąż wzrasta. Metropolita poznański podkreślił, że tylko w XX w. zginęło 45 mln wyznawców Chrystusa, a co roku ginie ich 70 tys. - Statystycznie co trzy minuty ginie jeden chrześcijanin - stwierdził wiceprzewodniczący KEP.

Abp Gądecki, nawiązując do intencji tegorocznego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, zauważył, że sytuacja chrześcijan w najmłodszym państwie na świecie, które podzieliło się na Sudan Północny i Południowy, jest bardzo trudna. - Dyskryminacja wyznawców Chrystusa w Sudanie ma silne cechy fundamentalistyczne - przekonywał abp Gądecki.

Wiceprzewodniczący KEP zwrócił uwagę, że współczesne formy dyskryminacji i prześladowań są bardzo różne: więzienia, obozy koncentracyjne, wygnanie z kraju, przymusowa praca. Podkreślił, że prześladowcy coraz częściej posługują się też bardziej wyrafinowanymi formami represji, wydając na chrześcijan wyroki śmierci cywilnej czy wprowadzają dyskryminację społeczną. Metropolita poznański stwierdził, że trudne doświadczenia chrześcijan i niesprawiedliwości, które ich dotykają, są nie tylko pomijane i niezauważane we współczesnych mass mediach, ale są nawet bagatelizowane.

Przypomniał, że w latach 80. XX stulecia w dzisiejszym Sudanie Północnym władze islamskie wprowadziły szariat - prawo islamskie przewidujące kary więzienia i śmierci dla wszystkich wyznawców innych religii. Niemożliwe jest też uzyskanie zgody na budowę świątyń. Wypaczane są stosunki islamsko-chrześcijańskie. Misjonarze mają trudności w prowadzeniu opieki nad cierpiącą ludnością. Chrześcijanie są dyskryminowani przy podejmowaniu studiów, pracy, stronniczo traktowani przez sądy. - Trzydzieści pięć tysięcy chrześcijan w Sudanie traktowanych jest jako niewolnicy swoich islamskich panów - zauważył metropolita poznański.

DEON.PL POLECA

Jak podkreślił wiceprzewodniczący KEP, sytuacja chrześcijan w Sudanie Południowym jest inna, bo tymczasowa konstytucja gwarantuje równość praw i obowiązków obywateli oraz wolność wyznawanej religii, ale w tym najmłodszym państwie świata nadal istnieje groźba wybuchu ponownego konfliktu. Metropolita poznański przypomniał, że na niebezpieczeństwo to szczególną uwagę zwracają tamtejsi biskupi. - Biskupi apelują o udzielenie pomocy materialnej tysiącom ludzi mieszkającym na pograniczu obu państw - podkreślił abp Gądecki.

Wiceprzewodniczący KEP zaapelował o wsparcie prześladowanych wyznawców Chrystusa w Sudanie Północnym i Południowym przez zainteresowanie się ich sytuacją, modlitwę w intencji dyskryminowanych oraz wsparcie ich materialnie za pośrednictwem polskiej sekcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Wierni zgromadzeni w poznańskiej katedrze modlili się za prześladowanych i pomordowanych wyznawców Chrystusa w Sudanie Północnym i Południowym oraz za misjonarzy i misjonarki pracujących w tym afrykańskim kraju.

Tematem III Dnia Solidarności Kościołowi w Potrzebie jest sytuacja chrześcijan w Sudanie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Cierpią dlatego, że są uczniami Chrystusa"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.