Czas człowieka jest ubogacany łaskami Boga

Czas człowieka jest ubogacany łaskami Boga
Czas człowieka jest ubogacany łaskami Boga (fot. Grzegorz Gałązka/DEON.pl)
KAI / ad

Do odkrycia obecności Boga w codziennym życiu zachęcił papież Benedykt XVI uczestników pierwszych nieszporów uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w bazylice watykańskiej.

Były one połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu oraz odśpiewaniem hymnu Te Deum na zakończenie roku kalendarzowego.

Ojciec Święty zauważył, że wdzięczność za dary otrzymane od Boga w czasie, który dał nam przeżyć pomaga nam odkryć wielką wartość wpisaną w czas: jest on wypełniony miłością Boga, Jego darami łaski; jest czasem zbawienia. Wieczny Bóg w osobie Jezusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, Zbawicielem świata wkroczył i pozostaje w czasie człowieka. Jezus Chrystus odnawia ten czas u samych jego podstaw, wyzwalając człowieka od grzechu i czyniąc go synem Bożym – podkreślił papież.

Wskazał, że już „na początku”, czyli wraz ze stworzeniem świata i człowieka w świecie, Boża wieczność rozpoczęła czas w którym płynie historia człowieka z pokolenia na pokolenie. Teraz, wraz z przyjściem Chrystusa i Jego odkupieniem, jesteśmy „w pełni czasu”. Papież przypomniał słowa św. Pawła, który wskazał, że z Jezusem czas, osiąga swą pełnię - znaczenie zbawienia i łaski, dla którego chciał go Bóg przed stworzeniem świata. Boże Narodzenie przypomina nam o tej „pełni czasu”, czyli odnawiającym zbawieniu przyniesionym przez Jezusa dla wszystkich ludzi - stwierdził Ojciec Święty.

Benedykt XVI przypomniał, że ludzki czas jest obciążony tak bardzo złem, cierpieniami i dramatami wszelkiego rodzaju - od tych spowodowanych ludzką podłością po wynikające z nieszczęśliwych wydarzeń naturalnych. Zaznaczył, że zawiera jednak już teraz, w sposób definitywny i niemożliwy do anulowania radosną i wyzwalającą nowość Chrystusa Zbawiciela. Wskazał, iż w Dzieciątku z Betlejem możemy kontemplować w sposób szczególnie jasny i wymowny spotkanie wieczności z czasem.

„Czyż nie ma tu może zaproszenia do ponownego odkrycia obecności Boga i Jego miłości, która daje zbawienie nawet w krótkich i uciążliwych godzinach naszego codziennego życia? Czyż nie jest to zaproszeniem do odkrycia, że nasz ludzki czas – także w chwilach trudnych i ciężkich - jest nieustannie ubogacany łaskami Pana, a raczej Łaską jaką jest sam Pan?” – zapytał papież.

Ojciec Święty przypomniał, że istotną pomocą do bycia autentycznymi uczniami Chrystusa jest codzienna medytacja Słowa Bożego, stojąca u podstaw wszelkiej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Zachęcił wiernych do umacniania więzi z Pismem Świętym przez lectio divina, aby rozpoznawać znaki Boga w obecnym czasie i skutecznie głosić Ewangelię.

Zaznaczył, że tego odnowionego głoszenia potrzebuje także Wieczne Miasto i podkreślił znaczenie działających w Rzymie „Ośrodków Słuchania Ewangelii”, ponieważ Słowo Boże stało się Ciałem dla wszystkich a jego prawda jest dostępna dla każdego człowieka i każdej kultury. Wyraził także uznanie dla planowanych w bazylice laterańskiej „Dialogów w katedrze”. Zaznaczył, że spotkania takie wyrażają pragnienie Kościoła by spotykać wszystkich poszukujących odpowiedzi na wielkie pytania ludzkiej egzystencji.

Papież podkreślił ponadto znaczenie Eucharystii, a zwłaszcza niedzielnej Mszy św. jako miejsca słuchania Słowa Bożego i spotkania z pięknem Bożych tajemnic. Zachęcił duszpasterzy do właściwej formacji liturgicznej wiernych, animujących celebrację, prowadzenia katechezy pomagającej lepiej zrozumieć tajemnicę eucharystyczną, z której wypływa świadectwo chrześcijańskiego miłosierdzia. Zaznaczył, że świadectwo miłosierdzia ma istotny wymiar teologalny i jest głęboko związane z głoszeniem Słowa Bożego. Ojciec Święty zachęcił wspólnotę swej diecezji do szczególne troski o osoby ubogie i przeżywające trudności.

„Niech Bóg, nieskończona miłość rozpala w sercu każdego z nas tę miłość, która sprawiła, że dał nam swego jednorodzonego Syna” – powiedział Benedykt XVI.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Czas człowieka jest ubogacany łaskami Boga
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.