Czy wierni będą musieli powtarzać chrzest i bierzmowanie? Kuria łódzka wydała oświadczenie

Czy wierni będą musieli powtarzać chrzest i bierzmowanie? Kuria łódzka wydała oświadczenie
(fot. shutterstock.com)
"Gość Niedzielny" / "Gazeta.pl" / pk

Sakramenty udzielone przez Zakon Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego w Łodzi mogą być nieważne. O takiej możliwości poinformowała na swojej stronie internetowej kuria łódzka.

Wątpliwości wokół sakramentów chrztu i bierzmowania udzielonych przez zakon, związane są tym, że formalnie nie jest on w jedności z Kościołem katolickim - informuje "Gość Niedzielny".

DEON.PL POLECA
Z zakonnikami skontaktował się portal "Gazeta.pl":

Jestem wyświęconym kapłanem, a nie kimś, kto nie ma uprawnień do udzielania sakramentu chrztu. Ten komunikat jest niezgodny z prawem. Dziwię się biskupowi łódzkiemu, że zgodził się na jego wydanie. Jestem oburzony - powiedział brat Kazimierz Dorociński, cytowany przez "Gazeta.pl".

Kuria łódzka, po tym jak wpłynęły do niej zapytania o ważność sakramentów, wydała oświadczenie. Z komunikatu wydanego przez ks. Zbigniewa Tracza wynika, że istnieją poważne wątpliwości co do godziwości, a nawet ważności sakramentów: chrztu św. i bierzmowania. Oto treść oświadczenia:

W związku z zapytaniami kierowanymi do nas, Kuria Metropolitalna Łódzka - po konsultacji z Zespołem ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną KEP - uprzejmie informuje, że istnieją poważne wątpliwości co do godziwości, a nawet ważności sakramentów: Chrztu św. i bierzmowania udzielanych we wspólnocie tzw. "Zakonu Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego" z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 143/1U. W związku z powyższym istnieje konieczności ich warunkowego powtórzenia.

ks. dr Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii

W odpowiedzi na wątpliwości wyrażone przez Łódzką Kurię Metropolitarną, swoje oświadczenie wydał również Zakon Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego:

Mając na uwadze fakt opublikowania przez Kurię Metropolitalną Łódzką oświadczenia w sprawie godziwości i ważności sakramentów: Chrztu Świętego oraz Bierzmowania udzielanych przez Zakon Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego, informuję, że:

Na terenie kaplicy Zakonu Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego przy ul. Gdańskiej 143/1U w Łodzi jak i również podczas pełnienia posługi misyjnej na terenie Polski sprawowane są sakramenty przez kapłanów katolickich, wyświęconych przez ważnie konsekrowanego biskupa starokatolickiego, Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego w Polsce w latach 2006-2016, śp. J. E. bp. Marka Jana Kordzika (konsekrowanego w 1983 r.).

Sukcesja apostolska bp. Marka Jana Kordzika jest sukcesją apostolską mającą swoje starokatolickie umocowanie w arcybiskupstwie Utrechtu, które od lat konsekruje i wyświęca ważnie swoich kapłanów i biskupów, którzy przynależą do wielu wspólnot starokatolickich na świecie. Negowanie ważności święceń kapłanów Zakonu Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego i udzielanych przez nich sakramentów uderza nie tylko w dobro wiernych uczęszczających do kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi, dialog ekumeniczny ale również i w podstawy nauczania Jezusa Chrystusa, który jasno potwierdził: «Przestańcie zabraniać; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.» (Ewangelia św. Łukasza - 9, 50).

Wszyscy przyjmujący Chrzest Święty w rozumowaniu trynitarnym stają się częścią Kościoła Katolickiego (gr. katholikos), czyli powszechnego i uniwersalnego. Kapłani Zakonu Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego mając na uwadze wszystkie znamiona nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary podtrzymują, iż Chrzest Święty udzielany przez nich w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego jest ważny z punktu widzenia nauczania Kościoła Katolickiego (w tym również Kościoła Rzymskokatolickiego) i bezzasadne jest jego warunkowe powtarzanie.

Wszyscy wierni uczestniczący w życiu kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi są informowani, iż duchowni są duchownymi starokatolickim. Jednocześnie oświadczam, iż w myśl nauczania Kościołów Starokatolickich Zakon Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego uznaje jedynie honorowy prymat biskupa Rzymu, Jego Świątobliwości papieża Franciszka, mając pełną świadomość jego biskupstwa oraz wartości pełnionej przez niego posługi, pozostając jednocześnie administracyjnie niezależnym od Stolicy Apostolskiej.

Przełożony Generalny Zakonu Braci Mniejszych Miłosierdzia Bożego,
o. Kazimierz Dorociński OFMM.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Margaret Silf

Sztuka podejmowania mądrych decyzji

Każdego dnia dokonujemy nawet kilkuset wyborów. Niejednokrotnie wiąże się to z dużym stresem. Margaret Silf daje wskazówki, jak sprawnie i umiejętnie podejmować decyzje. Pomaga uczynić proces decydowania mniej stresującym, a jednocześnie...

Skomentuj artykuł

Czy wierni będą musieli powtarzać chrzest i bierzmowanie? Kuria łódzka wydała oświadczenie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.