Dalszy ciąg sprawy Marko Rupnika. Wikariat Rzymu ma wątpliwości co do jego ekskomuniki

Dalszy ciąg sprawy Marko Rupnika. Wikariat Rzymu ma wątpliwości co do jego ekskomuniki
fot. Socialna akademija / YouTube
jezuici.pl / tk

W watykańskim dzienniku L’Osservatore Romano pojawiła się nota Wikariatu Rzymu, w której czytamy o wnioskach z wizyty kanonicznej w Centrum Aletti, publicznego stowarzyszenia wiernych założonego przez byłego jezuitę Marko Rupnika w 2019 roku. Wizytator wskazał na poważne anomalie proceduralne, których zbadanie wywołało uzasadnione wątpliwości nawet w odniesieniu do samego faktu ekskomuniki Rupnika.

W nocie opublikowanej przez L’Osservatore Romano czytamy: W związku z wiadomościami rozpowszechnianymi przez agencje prasowe i komunikatami o. Johana Verschuerena SJ, delegata Ojca Generała ds. Domów Międzyprowincjalnych w Rzymie, dotyczącymi pewnych wydarzeń związanych z o. Markiem Rupnikiem, a także związanych z Centrum Aletti, 16 stycznia 2023 r. kardynał wikariusz zarządził rozpoczęcie wizytacji kanonicznej w Publicznym Stowarzyszeniu Wiernych Diecezji Rzymskiej „Centro Aletti”, erygowanym 5 czerwca 2019 r., w celu zbadania „dynamiki stowarzyszenia i zasadności pytań podniesionych przez niektóre instancje”.

Wizyta kanoniczna w Centrum Aletti

Dochodzenie powierzono księdzu Giacomo Incitti, profesorowi prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum. Wizytacja kanoniczna została przeprowadzona przede wszystkim w celu „ustalenia sposobu zarządzania Stowarzyszeniem i skutecznego funkcjonowania jego organów zarządzających; zbadania życia Stowarzyszenia we wszystkich jego aspektach, w tym relacji członków z Założycielem i grupą liderów, a także dynamiki relacji między samymi członkami, w odniesieniu […] również do okresu sprzed 5 czerwca 2019 roku”.

Dochodzenie zostało przeprowadzone z należytą starannością i poufnością poprzez spotkania we wspólnocie i liczne osobiste wywiady zarówno z obecnymi członkami, jak i z wieloma osobami, które z różnych powodów miały kontakt z życiem i działalnością Centrum.

DEON.PL POLECA

W dniu 23 czerwca 2023 r. wizytator przedstawił swój raport końcowy. Z raportu jasno wynika, że w Centrum Aletti istnieje zdrowe życie wspólnotowe, wolne od jakichś szczególnych problemów. Wizytator był w stanie stwierdzić, że członkowie Centrum Aletti, choć rozgoryczeni oskarżeniami i sposobem, w jaki zostali potraktowani, zdecydowali się zachować milczenie – pomimo gwałtowności mediów – aby strzec swoich serc i nie pretendować do roli nienagannych sędziów oceniających innych. Zdaniem wizytatora, cała ta sprawa pomogła ludziom żyjącym w Centrum Aletti wzmocnić zaufanie do Pana, wiedząc, że Bóg obdarza życiem nawet w czasie próby. Jednocześnie nowe okoliczności, jakie pojawiły się w związku z decyzją Towarzystwa Jezusowego o wycofaniu się z Centrum Aletti, wymagały pewnych wstępnych niezbędnych zmian w statucie, które jednak pozostawiły cele założycielskie nienaruszone.

Wątpliwości ws. Marko Rupnika

Na podstawie raportu końcowego kardynał wikariusz, po sprawdzeniu, że nie ma podstaw do dalszych działań w ramach jego kompetencji, zadekretował zamknięcie wizytacji kanonicznej. Zgodnie z wyraźną prośbą zawartą w dekrecie nominacyjnym, biorąc pod uwagę wpływ, jaki to ma na życie Stowarzyszenia, wizytator sumiennie zbadał również główne zarzuty postawione o. Rupnikowi, zwłaszcza ten, który doprowadził do zadekretowania ekskomuniki. Na podstawie obszernego materiału dokumentacyjnego wizytator był w stanie stwierdzić i w związku z tym wskazać na poważne anomalie proceduralne, których zbadanie wywołało uzasadnione wątpliwości nawet w odniesieniu do samego faktu ekskomuniki. Ze względu na powagę tych ustaleń, kardynał wikariusz skierował raport do kompetentnych władz.

Źródło: jezuici.pl / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Janusz Umerle

Święty Paweł pisał, że uczeń Chrystusa jest glinianym naczyniem (por. 2 Kor 4,7), którego wyjątkowość kryje się w tym, co ono w sobie zawiera. W przypadku sakramentu święceń skarbem, który jest zdeponowany w sercu każdego...

Skomentuj artykuł

Dalszy ciąg sprawy Marko Rupnika. Wikariat Rzymu ma wątpliwości co do jego ekskomuniki
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.