"Duch Święty nieustannie wzbudza nowe ruchy". Dyskusja o pentekostalizacji w Kościele

"Duch Święty nieustannie wzbudza nowe ruchy". Dyskusja o pentekostalizacji w Kościele
(fot. Edward Cisneros)
KAI / kw

Co Akwinata powiedziałby o współczesnym ruchu charyzmatycznym? - zastanawiali się w Krakowie uczestnicy spotkania wokół książki "Odnowa w łasce" o. Tomasza Gałuszki OP. Dyskusja wokół zagadnienia pentekostalizacji w Kościele odbyła się w kapitularzu klasztoru ojców dominikanów.

Ruchy charyzmatyczne w Kościele są przedmiotem ożywionej dyskusji i wielu kontrowersji.

Książka o. Gałuszki wnosi do tej debaty kontekst tradycji. Jak podkreśla autor, teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu nie została dotąd dobrze opracowana, a zagadnienie ruchu charyzmatycznego jest ciekawym tematem badawczym. Zaznaczył ponadto, że nie jest przypadkowy tytuł książki: "Odnowa w łasce". Stanowi ona ciąg tropów, które doprowadzają do stwierdzenia, że charyzmaty są naturalną rzeczą, kiedy człowiek jest blisko Boga.

Według niego Bóg daje możliwość doświadczenia rzeczy, których człowiek potrzebuje.

O. Gałuszka: "Chrzest w Duchu Świętym"? Mamy to w Kościele od dawna [WYWIAD] >>

DEON.PL POLECA

"Zaśnięcie w Panu jest odpoczynkiem niedoskonałym, ale dającym przedsmak nieba. To element normalnej współpracy człowieka z Bogiem" - tłumaczył podczas spotkania w kapitularzu klasztornym. Jak dodał, Zesłanie Ducha Świętego było dla apostołów doświadczeniem "fizycznego wyrwania z bezpiecznego wnętrza Kościoła".

Dyrektor Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie, o. Radosław Broniek OP przypomniał, że ruch Odnowy w Duchu Świętym nie ma dobrej renomy w pewnych kręgach w Kościele, bo dochodzi w nim czasem do nadużyć. Należy jednak spojrzeć na to zjawisko z perspektywy doświadczenia Kościoła.

"Duch Święty nieustannie wzbudza nowe ruchy i pobudza świętych ludzi, by przyczyniali się do odnowy Kościoła" - zaznaczył. Wymieniając wartości ruchu charyzmatycznego, jak żywe doświadczenie Boga i miłość do Słowa, zakonnik zauważył jednocześnie, że jego słabością jest brak dowartościowania tradycji. "Wydobywając skarby tradycji Kościoła, Odnowa lepiej odnajduje swoją tożsamość i miejsce w Kościele" - ocenił.

O. Wit Chlondowski OFM, duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji "Zacheusz" w Cieszynie, przypomniał za bp. Andrzejem Siemieniewskim trzy znaczenia pojęcia "pentekostalizacja": zjawisko, które zaowocowało ruchem zielonoświątkowym, przeniknięcie tego ruchu najpierw do kościołów protestanckich, następnie do Kościoła katolickiego oraz forma katolicka, w której ruch charyzmatyczny zmienił się i wniósł do doświadczenia Kościoła otwartość na bezpośrednie działanie Ducha Świętego i Jego charyzmaty. Franciszkanin podkreślał, że wszyscy wierzący mają misję, a skoro tak jest, to aby ją wypełnić, muszą odkryć charyzmaty, dzięki którym możliwa jest współpraca z Bogiem. Zastanawiał się również nad tym, jak charyzmaty powinny funkcjonować w parafiach i stwierdził, że drogą do aktywności w Kościele jest odkrycie, że jesteśmy "dziedzicami Boga".

Prof. Aleksander Bańka zauważył w dyskusji, że tym, co leży u podstaw dobrego doświadczenia charyzmatów, jest więź z Bogiem. Aby mogła się ona zawiązać, człowiek potrzebuje przyjąć uzdrowienie. Im silniejsza jest ta więź, tym większe uporządkowanie życia. "Zdrowe doświadczenie w służbie Ewangelii będzie się przejawiało w rzeczach zadziwiających" - mówił, dodając, że nadzwyczajne zjawiska dzieją się zawsze "po coś". Nie wolno jednak zapominać o celu, jakim jest głoszenie Dobrej Nowiny. Przestrzegał przy tym przed wpadaniem w "kult uzdrowienia".

Jego zdaniem, znaki są elementem orędzia ewangelicznego. "Życie przejawia się w braku świętego spokoju. To jest rzeczywistość dynamiczna" - ocenił.

Książka "Odnowa w łasce. Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty" o. Tomasza Gałuszki OP ukazała się nakładem krakowskiego wydawnictwa Esprit. Autor jest teologiem, doktorem habilitowanym historii średniowiecza. Zajmuje się historią papiestwa, teologii i biblistyki średniowiecznej, prawa karnego, herezjami i ruchami świeckich. Pracuje nad średniowiecznymi rękopisami m.in. dzieł św. Tomasza z Akwinu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Duch Święty nieustannie wzbudza nowe ruchy". Dyskusja o pentekostalizacji w Kościele
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.