Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego

Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego
Fot. depositphotos.com
PAP/ kb

W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, przypadającą 9 stycznia, Kościół katolicki obchodzi święto Chrztu Pańskiego. Kościół wspomina dzień, kiedy Chrystus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela a Bóg przedstawił Go jako swego Syna i potwierdził Jego misję swym świadectwem.

Święto Chrztu Pańskiego przypada w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, znanej pod nazwą święta Trzech Króli.

Święto to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII w 1955 r. pod nazwą wspomnienie Chrztu Pana Jezusa i obchodzone było początkowo 13 stycznia. Reforma Soboru Watykańskiego II w 1969 r. przeniosła je na niedzielę po Objawieniu Pańskim i zmieniła nazwę na święto Chrztu Pańskiego.

Niedziela Chrztu Pańskiego

W niedzielę Chrztu Pańskiego Kościół wspomina wydarzenie, kiedy Chrystus, już jako dorosły mężczyzna, przyszedł nad brzeg Jordanu, by przyjąć chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Jezus miał wówczas 30 lat, ponieważ dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał mężczyznom występować publicznie i nauczać.

W Ewangelii według św. Mateusza czytamy, że gdy Jezus został ochrzczony "otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: +Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie+". W tym momencie Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia a Bóg potwierdził Jego misję swym świadectwem.

W wydarzeniu tym mamy po raz pierwszy do czynienia z pojawieniem się wszystkich trzech Osób Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy.

O tym, że to Duch Święty ukazał się wówczas w postaci gołębicy pisał w Ewangelii św. Jan Apostoł: "Jan dał takie świadectwo: +Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: +Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym+. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym+".

Święto Chrztu Pańskiego kieruje uwagę na sakrament chrztu świętego, w którym wierni doświadczają mocy Chrystusa wyzwalającej z niewoli grzechów i zostają napełnieni Duchem Świętym. Niedziela ta ma być okazją do tego, by ponownie uświadomić sobie fakt chrztu i płynących z niego zobowiązań.

Święto Chrztu Pańskiego zamyka liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

Źródło: PAP / kb

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Adam Szustak OP

Zbiór komentarzy Adama Szustaka OP do niedzielnych czytań na rok C 2021/2022 roku. Druga z czterech części cyklu.

Adam Szustak OP komentuje czytania na niedziele w roku C, czyli od adwentu 2021 r. do niedzieli...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.