Ekologia to przede wszystkim ochrona człowieka

KAI / kn

Ekologia człowieka i ekologia środowiska naturalnego idą w parze - taki wniosek wypływa z seminarium Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), jakie odbyło się 18 września w Luksemburgu. Wznowiła nim swe prace sekcja "Ochrona stworzenia" Komisji "Caritas et veritate" CCEE, którą kieruje prymas Belgii, abp André Léonard.

Jeśli nie będziemy wychowywać do prawdziwej ekologii człowieka, nie będziemy prorokami odpowiedzialnej ekologii środowiska - głosi komunikat ogłoszony po spotkaniu. Podkreśla on, że ochrona środowiska, będącego darem do zachowania i mądrego zarządzania, "jest przede wszystkim ochroną człowieka przed samozniszczeniem". Dlatego "sprawy dotyczące ochrony stworzenia są ściśle związane z tematem integralnego rozwoju osoby ludzkiej".

Seminarium było dla episkopatów Europy okazją do pogłębienia swego zaangażowania na rzecz ochrony stworzenia w świetle licznych wypowiedzi papieża Franciszka, który w swym nauczaniu nie przestaje wzywać chrześcijan do podejmowania tej odpowiedzialności.

Obrady zainaugurował abp André Léonard, który podkreślił, że ochrona stworzenia jest wyrazem miłości chrześcijańskiej i nie można jej dokonać z pominięciem metafizycznego wymiaru ludzkiego życia, o czym przypominał teolog Hans Urs von Balthasar. Zaangażowanie chrześcijanina na rzecz stworzenia rodzi się ze świadomości, że obecny wszechświat jest tylko etapem na drodze ku "nowemu niebu i nowej ziemi".

O wymiarze społecznym i gospodarczym ochrony środowiska mówił francuski inżynier Stanislas de Larminat, długoletni dyrektor generalny przedsiębiorstwa rolno-spożywczego. Według niego, konieczne jest wzmocnienie solidarności gospodarczej z przyszłymi pokoleniami, gdyż "niedopuszczalne moralnie i ekonomicznie kontrproduktywne jest zrzucanie na przyszłe pokolenia ciężarów i skutków naszych dzisiejszych wyborów".

Uczestnicy spotkania wskazywali, że wychowywanie do integralnej ochrony stworzenia należy do podstawowej misji Kościoła. Podkreślali, że katolicy zaangażowani w tę działalność muszą korzystać z wiarygodnych informacji naukowych.

Komunikat z obrad przypomina, że uwaga zwracana przez Kościół na tematykę ekologiczną nie jest czymś nowym. Jest mocno zakorzeniona na szczeblu krajowym i lokalnym, a wiele inicjatyw w tej dziedzinie podejmuje się w diecezjach i parafiach. Mimo to pilne jest zadanie wychowawcze, polegające przede wszystkim na "odnowieniu relacji między istotą ludzką i jej Stwórcą". Tam bowiem gdzie tych relacji brakuje, "stworzenie jest tylko rzeczą do posiadania, a cel życia ludzkiego, a nawet narodu, ogranicza się do możliwości posiadania jak najwięcej, nawet za cenę niesprawiedliwości i konfliktów".

W seminarium wzięli udział eksperci konferencji episkopatu państw kontynentu, Stolicy Apostolskiej i Sekretariatu Europejskiej Sieci Chrześcijańskiej Ochrony Środowiska (ECEN) przy Konferencji Kościołów Europejskich.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Ekologia to przede wszystkim ochrona człowieka
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.