Ignatianum: studia z profilaktyki przemocy seksualnej

Ignatianum: studia z profilaktyki przemocy seksualnej
(fot. shutterstock.com)
KAI / psd

Pierwsze w Polsce podyplomowe studia z profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży uruchamia w nowym roku akademickim 2016/2017 prowadzona przez jezuitów Akademia Ignatianum w Krakowie.

Uczelnia zapewnia, że absolwenci trzysemestralnych studiów będą umieli nie tylko rozpoznawać u dzieci i młodzieży symptomy przemocy ale także rozmawiać z nimi i udzielać pomocy kryzysowej. Poznają również procedury postępowania w takich sytuacjach.

Studia dadzą im również wiedzę i umiejętności tworzenia programów zapobiegających przemocy w rodzinach, w szkołach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz różnych grupach formalnych i nieformalnych złożonych z dzieci.

Zdaniem o. Adama Żaka SJ - dyrektora Centrum Ochrony Dziecka, profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży w Polsce jest dość zaniedbana od strony instytucjonalnej. - Poza międzynarodowymi konwencjami, które Polska ratyfikowała, nie ma norm prawnych, które zobowiązywałyby szkoły, placówki opiekuńcze, organizacje młodzieżowe czy sportowe do opracowywania i wdrażania programów ochrony małoletnich przed nadużyciami seksualnymi choć Konwencja z Lanzarote z 2014 r. wyraźnie zaznacza, że działalność profilaktyczna winna być obowiązkiem placówek edukacyjnych i wychowawczych.

DEON.PL POLECA


Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży liczy, że studiami podyplomowymi z profilaktyki zainteresują się szkoły prowadzone przez zakony, diecezje czy stowarzyszenia katolickie. Jego zdaniem, podmioty kościelne powinny być pionierami w tej materii i współtworzyć rozwój nowoczesnej profilaktyki przemocy seksualnej wobec małoletnich.

Na otwierane właśnie w Krakowie studia podyplomowe mogą zgłaszać się m.in. nauczyciele, którzy w ramach awansu zawodowego, chcą dokształcić się w tym zakresie, pedagodzy szkolni, ale również odpowiedzialni za kształcenie nauczycieli oraz inni zainteresowani.

Kadrę stanowią eksperci - praktycy i badacze-teoretycy z Instytutu Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie, specjaliści z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Zakładu Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zajmuje się również badaniami nad przestępczością wobec dzieci i młodzieży. Inicjatorem studiów jest Centrum Ochrony Dziecka.

Rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi rekrutacji Akademii Ignatianum w Krakowie: http://ignatianum.edu.pl/

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Ignatianum: studia z profilaktyki przemocy seksualnej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.