Jasna Góra: Rekolekcje dla kapelanów służb mundurowych

Jasna Góra: Rekolekcje dla kapelanów służb mundurowych
(fot. shutterstock.com)
KAI / mc

Z udziałem ok. 130 czynnych i emerytowanych kapelanów Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei i Biura Ochrony Rządu na Jasnej Górze zakończyły się czterodniowe rekolekcje. "Ćwiczenia duchowe" prowadził o. Marian Zawada, karmelita bosy, ukazując m.in. chrześcijański etos rycerza w oparciu o postaci biblijne i współczesnych świętych. Rekolekcjom kapelanów różnych służb mundurowych towarzyszyły słowa: "Ku chwale Boga i Ojczyzny".

- Czas rekolekcji to czas brania, tak, aby ewangeliczne wartości móc nieść innym, funkcjonariuszom różnych służb i ich rodzinom. Bardzo tego potrzebują - wyjaśnił biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzek. Zadaniem kapelanów jest duszpasterstwo, czyli ofiarne towarzyszenie żołnierzowi w wypełnianiu jego trudnych zadań.
- Wydawałoby się, że świat jest taki dobry i tolerancyjny, a to nieprawda. Toczy się odwieczna walka dobra ze złem - podkreślił biskup. - Potrzeba stróżów bezpieczeństwa i pokoju; są nimi żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji i innych służb. Muszą to być ludzie bardzo mocni, o nieskazitelnych charakterach, by mogli pełnić swoją misję. I dlatego Bóg posyła do nich kapłanów - dodał hierarcha.
Rekolekcjonista, o. Marian Zawada, przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Krakowie podczas "duchowych ćwiczeń" postawił m.in. pytania o kształt wiary, służby, o miłość ziemskiej i niebiańskiej Ojczyzny, a także o głębsze znaczenie zawołania "ku chwale Boga i Ojczyzny". "Co znaczy żyć chwałą i o jaką chwałę zawalczyć?" - zapytał karmelita.
Zdaniem o. Zawady kapelani służą w trudnych sytuacjach, gdzie jest zmaganie o życie, obrona pewnych terytoriów czy obiektów. Kapelan powinien być przygotowany by towarzyszyć i w zwycięstwach, ale też i w osobistych porażkach czy w wyczerpaniu. "Wiadomo, że wojna dzisiaj to również wojna psychologiczna, wojna, która wyczerpuje nie tylko w sposób biologiczny, ale i duchowy - powiedział rekolekcjonista - Kapelan powinien być przygotowany, żeby to dobre orędzie Chrystusa nieść żołnierzowi współczesnemu. Gdziekolwiek on idzie, iść razem z nim".
Ks. major Tomasz Paroń proboszcz parafii wojskowej w Złocieńcu, który posługuje również na Poligonie Drawskim, powiedział, że pierwszym zadaniem kapelana jest docieranie do żołnierzy z Eucharystią.
Jak podkreślił ks. mjr Paroń, dzięki profesjonalnej służbie dla Ojczyzny i zaangażowaniu w niesienie pokoju w różnych zakątkach świata, żołnierze cieszą się dużą życzliwością i zaufaniem ludzi, czego kapłan doświadcza chociażby podczas sierpniowej wojskowej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
Osobistej formacji duchowej kapelanów Ordynariatu Polowego na Jasnej Górze towarzyszyła również szczególna modlitwa o pokój i ducha jedności w naszej Ojczyźnie. "Potrzeba nam miłości otwartej i życzliwej. Z takim ubolewaniem patrzę na te igrzyska, wcale nie Boże igrzyska, igrzyska ludzkiej małości - apelował biskup polowy, odnosząc się do współczesnej atmosfery społecznej i politycznej w Polsce. Kapelani wojskowi, którzy tak często pochylają się nad mogiłami tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, byśmy mieli wolne, niezawisłe państwo i którzy sami składają przysięgę wojskową na sztandar, na którym jest napisane: "Bóg, Honor, Ojczyzna", modlą się każdego dnia za Ojczyznę; o pokój, o solidarność, współdziałanie i mądrość - podkreślił bp Guzek.
Kapelani służb mundurowych duszpasterską troską obejmują także rodziny wojskowych i funkcjonariuszy. Swoją posługą towarzyszą także uczniom i studentom w szkołach i uczelniach wojskowych. W sposób szczególny opiekują się także weteranami i kombatantami II wojny światowej oraz żołnierzami antykomunistycznego podziemia. Bardzo cenią sobie obecność kapelana na spotkaniach środowiskowych i przedświątecznych - podkreślają księża. To najczęściej kapelani - na prośbę rodzin i towarzyszy broni - odprowadzają poległych na służbie żołnierzy na wieczną wartę.
- Formacja religijna żołnierzy, niesienie pomocy duchowej wszystkim wojskowym oraz wychowywanie do pokoju to główne zadania kapelańskie - podkreślił ks. płk Służby Granicznej Zbigniew Kępa, rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Obecnie na 130 etatów kapelańskich w Ordynariacie Polowym, posługuje ok. 120 kapelanów. Jak powiedział ks. płk Kępa, każdy ksiądz podejmując służbę dla żołnierzy, musi odbyć kurs oficerski i stale doskonalić się w sprawnościach wojskowych.- "Szczególnym miejscem pełnienia obowiązków kapłańskich są misje pokojowe, stabilizacyjne i kapłani przez kilka miesięcy przygotowują się wraz z żołnierzami do tego, aby efektywnie sprawować swoją posługę. Kapelan musi umieć się zachować, chociażby w sytuacji, kiedy jest ostrzał, aby nie utrudniać wykonywania zadań przez żołnierzy, a nawet nie przyczyniać się do stworzenia dodatkowego zagrożenia" - wyjaśniał rzecznik prasowy Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.
Rekolekcje księży kapelanów odbywają się co roku na Jasnej Górze we wrześniu. Uczestniczą w nich wszyscy kapelani Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu. Uczestnikami są także emerytowani kapelani wojskowi. Rekolekcje zainicjował w latach 90-tych ówczesny biskup polowy Sławoj Leszek Głódź.
W zorganizowanej formie duszpasterstwo pojawiło się w Wojsku Polskim w końcu XVII w. Kapelani ofiarnie pełnili swą posługę w czasie powstań narodowych w XIX w. i w czasach obu wojen światowych. Regularne duszpasterstwo wojskowe odradzało się wraz z niepodległością Polski.
W okresie komunistycznym nie powiodła się próba przywrócenia Ordynariatu Polowego, stało się to dopiero w 1991r.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Jasna Góra: Rekolekcje dla kapelanów służb mundurowych
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.