Jasna Góra: Uroczystości ku czci Królowej Polski

Jasna Góra: Uroczystości ku czci Królowej Polski
Paulini podkreślają dziś, że św. Jan Paweł II na łożu śmierci 1 kwietnia 2005 r. ofiarował Dzieciątku Jezus i Matce Bożej nowe korony, które teraz zdobią cudowny Obraz. Są to trzecie papieskie korony podarowane na Jasną Górę. To niezwykły duchowy testament Ojca Świętego jako podziękowanie za pontyfikat.
KAI / slo

Dziś przypada uroczystość NMP Królowej Polski. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych w naszej Ojczyźnie. Główne obchody odbywają się na Jasnej Górze, gdzie od wieków Maryja odbiera cześć jako Matka i Królowa naszego Narodu.

Suma odpustowa z udziałem Episkopatu Polski rozpocznie się o godz. 11.00 na szczycie jasnogórskim. Homilię wygłosi przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Mszę św. poprzedzi o godz. 10.00 różańcowa modlitwa "wdzięczności i zawierzenia".

Tegoroczna uroczystość połączona jest z narodowym dziękczynieniem za kanonizację Jana Pawła II, niestrudzonego jasnogórskiego pielgrzyma, który sam przypominał, że to właśnie na Jasnej Górze nauczył się być człowiekiem zawierzenia.

Paulini podkreślają dziś, że św. Jan Paweł II na łożu śmierci 1 kwietnia 2005 r. ofiarował Dzieciątku Jezus i Matce Bożej nowe korony, które teraz zdobią cudowny Obraz. Są to trzecie papieskie korony podarowane na Jasną Górę. To niezwykły duchowy testament Ojca Świętego jako podziękowanie za pontyfikat.

DEON.PL POLECA

W liście do generała Zakonu Paulinów papież napisał m.in.: "błogosławię i ofiarowuję nowe korony dla Jasnogórskiego Wizerunku, jednocząc się w duchu z paulinami, stróżami Sanktuarium i z wszystkimi Pielgrzymami. Zawierzam naszą Ojczyznę, cały Kościół i siebie samego Jej matczynej opiece. Totus Tuus!". Złote korony mają wygrawerowany napis "Totus Tuus". Papież Jan Paweł II ofiarował także pierścień, który wręczał w czasie swojego pontyfikatu kardynałom. Pierścień, zgodnie z życzeniem papieża, został wmontowany w centrum korony Matki Bożej, między napisami "Totus Tuus". Na nim umiejscowiona jest scena odnosząca się do słów "Oto Matka Twoja", zaczerpnięta z Ewangelii św. Jana - Ukrzyżowany, a obok krzyża Jan i Matka Najświętsza.

W złotych koronach ofiarowanych przez Jana Pawła II znalazło się wyobrażenie orłów piastowskich i lilii andegaweńskich. Jest to podążanie ku dawnej polskiej tradycji Piastów i Jagiellonów. Lilie to znaki herbowe św. Królowej Jadwigi, która była drugą fundatorką Jasnej Góry razem z królem Władysławem Jagiełłą.

Bliźniaczymi koronami Jana Pawła II został ukoronowany 2 kwietnia 2005 r. także wizerunek Matki Bożej, znajdujący się w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w podziemiach bazyliki św. Piotra.

Złożenie złotych koron, daru papieża Jana Pawła II na Jasnogórskim Ołtarzu Matki Bożej miało miejsce 26 sierpnia 2005 r.

Korony Jana Pawła II to trzecie korony papieskie dla Matki Bożej Jasnogórskiej. Pierwsze uwieńczenie Jasnogórskiego Wizerunku koronami papieskimi miało miejsce 8 września 1717 r. Obraz Matki Bożej został przyozdobiony złotymi koronami Kapituły Watykańskiej z woli papieża Klemensa XI. Była to pierwsza ceremonia koronacji poza Rzymem. Na uroczystość przybyło wówczas na Jasną Górę ok. 200 tys. pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną.

Po kradzieży koron Klemensa XI nowe przekazał św. Pius X. Był to kolejny wyraz aprobaty dla kultu maryjnego o charakterze narodowym. Druga koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej miała miejsce 22 maja 1910 r.

Obchodzona dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

Święto wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo stary. Przykładem może być "Bogurodzica", najstarsza polska pieśń religijna, która przez wieki pełniła rolę narodowego hymnu.

W czasie najazdu szwedzkiego, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej król Jan Kazimierz złożył uroczyste Śluby, w których m.in. zobowiązywał się szerzyć cześć Maryi, wystarać się u papieża o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, a także zająć się losem chłopów. Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyło odśpiewanie litanii do Najświętszej Panny. Nuncjusz apostolski dodał do tej modlitwy wezwanie "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami", które zgromadzeni biskupi i senatorowie trzykrotnie powtórzyli.

Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej, z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi na Królową Polski.

Wezwanie "Królowo Polski" zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej w 1908 r., kiedy zezwolił na to papież Pius X.

W 300. rocznicę królewskich ślubów, nową ich wersję opracował przebywający wówczas w miejscu internowania Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński.

Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r. w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski. Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jasna Góra: Uroczystości ku czci Królowej Polski
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.