Kard. Nycz w Gnieźnie: Polak - katolik - obywatel

Kard. Nycz w Gnieźnie: Polak - katolik - obywatel
(fot. PAP/Adam Ciereszko)
KAI / slo

 Istnieje ryzyko ciasnego rozumienia polskości i ciasnego rozumienia katolickości - mówił kard. Kazimierz Nycz w wystąpieniu na IX Zjeździe Gnieźnieńskim. "Istnieje także ryzyko podszytego niewiarą we własną wartość deprecjonowania własnej narodowej kultury czy własnej wiary“ - dodał.

Metropolita warszawski podzielił się najpierw refleksją na temat zakorzenionej w naszej historii zbitki: "Polak - katolik“. "Czy jest coś złego w takim zestawieniu pojęć?“ - pytał retoryczne. "Ciekawe, że pytanie postawione odwrotnie całkowicie pozbawione jest sensu“ - skonstatował. Słowo "katolik“ oznacza wszak "uniwersalny“, otwarty na wszystkich.

"Słowo 'katolik' zatem w zestawieniu z polskością otwiera koncepcję narodu i chronić go powinno przed ryzykiem nacjonalizmu" - podkreślił. A powołując się na Norwida, skonstatował: "Naród składa się nie tylko z tego, co wyróżnia go od innych, lecz i z tego, co go z innymi łączy“.

Kard. Nycz zaproponował następnie, aby spojrzeć na sformułowanie: "Polak - katolik“ w świetle nauczania Jana Pawła II. Przypomniał, że Jan Paweł II podczas pierwszej wizyty w Warszawie mówił: "Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. (...) Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię.

"Jeślibyśmy odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie“ - skonstatował metropolita warszawski. W nawiązaniu do tego przywołał słynny cytat z Adama Mickiewicza: "Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem - Polska jest Polską, a Polak Polakiem“.

"W tym kontekście - kontynuował kardynał - można powiedzieć, że stosunek do chrześcijaństwa - wraz ze wspomnianym przez wieszcza krzyżem - jest tym, co wyróżnia Polaków (w znaczeniu: głęboko naznacza), ale jest zarazem tym, co czyni ich (w sensie kulturowym) częścią europejskiej wspólnoty. Kto walczy z krzyżem, walczy także z polską i europejską historią, kulturą, tożsamością“.

Następnie zacytował Josepha Weilera, amerykańskiego prawnika i ortodoksyjnego żyda, który bronił w Trybunale Europejskim w Strasburgu prawa do obecności krzyża we włoskich szkołach. Powiedział on: "Żaden kraj nie może obnażyć się ze swego dziedzictwa kulturowego dlatego, że pochodzi ono z tożsamości religijnej“.

"Z jednej bowiem strony, istnieje ryzyko ciasnego rozumienia polskości i ciasnego rozumienia katolickości. Z drugiej jednak strony, istnieje także ryzyko podszytego niewiarą we własną wartość deprecjonowania własnej narodowej kultury czy własnej wiary“ - kontynuował.

“Kościół przyniósł Europie i Polsce klucz do zrozumienia człowieka, jego godności i jego powołania“ - przypomniał kardynał.

Przechodząc do trzeciego członu tematu, czyli pytania o obywatelstwo, kard. Nycz przypomniał, że ten, kto jest wierny wartościom ojczystym czy religijnym, jest zarazem dobrym obywatelem, sumiennie wypełniającym codzienne obowiązki.

I znów zacytował Norwida, piszącego, że "Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł - i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi... Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem“... Myślę, że tych gorzkich słów nie wolno nam puszczać mimo uszu - mówił prelegent. Dodał, że "należą one do skarbca polskiej kultury i pozostają przestrogą dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków“.

Ale nie wolno także popadać w pesymizm - podkreślił, wyjaśniając, że pozytywna odpowiedź dają w tym zakresie ostatnie dziesięciolecia głębokich przemian na drodze ku wolności. Te ostatnie dwadzieścia trzy lata, wedle kard. Nycza, były w dużym stopniu sprawdzianem obywatelskości. "Badania socjologiczne zaś ukazują, że ludzie głęboko wierzący byli w tym czasie zarazem bardziej patriotycznie i obywatelsko zaangażowani niż ludzie, którym wiara religijna jest obojętna“ - dodał. A mówiąc o obecności i roli Polaków w Europie przypomniał, że "jeśli chcemy być dobrymi Europejczykami, musimy odwołać się do czegoś więcej niż konsumcjonizm“.

"Nie zawaham się stwierdzić - dodał - że poza bezpośrednimi przyczynami związanymi z błędnymi decyzjami ekonomicznymi, dzisiejszy kryzys ma swoje głębsze źródła, które związane są z postępującą w Europie sekularyzacją“. Sekularyzacja bowiem zmienia nastawienie człowieka do życia, zmienia jego postrzeganie ważności spraw i rozumienie świata. "W ten sposób kult Chrystusa zastępowany jest przez kult Baala, ale na kulcie Baala nie da się zbudować nie tylko trwałej cywilizacji, ale nawet stabilnej ekonomii“ - oświadczył metropolita warszawski.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kard. Nycz w Gnieźnie: Polak - katolik - obywatel
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.