Kard. Stella: komentarze nt. instrukcji o parafiach są zawężone

Kard. Stella: komentarze nt. instrukcji o parafiach są zawężone
(fot. Technical Office of the Congregation for the Clergy / CC BY-SA 3.0)
1 tydzień temu
KAI / jb

Opublikowana 20 lipca instrukcja watykańska „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła” wywołała szeroką dyskusję, zwłaszcza w Kościele w Niemczech.

Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Beniamino Stella, który pracował nad jej tekstem, wyraził ubolewanie z powodu zawężonego spojrzenia na ten dokument.

W rozmowie z włoskim dziennikiem „La Stampa” z 29 lipca kard. Stella powiedział, że instrukcja podkreśla szczególną rolę Eucharystii. Potwierdzenie specyfiki kapłana miało przede wszystkim na celu potwierdzenie „centralnego miejsca Eucharystii jako źródła oraz głównego punktu życia i misji Kościoła”. Nie oznacza to, że ksiądz musi robić wszystko sam. Proboszcz musi zostać odciążony od prac administracyjnych i biurokratycznych, aby mógł poświęcić się swojej roli pasterza. Należy jednak uważać, aby parafia nie przekształciła się w rodzaj „filii przedsiębiorstwa”, którą każdy może kierować.

Kard. Stella sprzeciwił się również zarzutowi, że instrukcja przeciąża księży zadaniami administracyjnymi: wręcz przeciwnie, dokument pragnie przestrzec przed pojmowaniem parafii jako „agencji” różnego rodzaju nabożeństw. Podkreśla, że parafia jest „wspólnotą misyjną”, w której poszczególne osoby mogą wnieść swój wkład zgodnie ze swoimi charyzmatami i kompetencjami. Powinno to pomóc kapłanowi skoncentrować się na ważnych zadaniach jego posługi: „Eucharystii, głoszeniu Słowa Bożego, kierownictwu duchowemu i spowiedzi, promowaniu miłości i bliskości z wiernymi, zwłaszcza z tymi najbardziej potrzebującymi”, stwierdził prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Przypomniał jednocześnie, że podział zadań i urzędów w parafii musi zawsze uwzględniać „horyzont misyjny i ewangelizacyjny”, tak aby parafia mogła być aktywna nie tylko w stosunku do osób do niej należących, ale także wobec stojących z dala od wiary. Za misję ewangelizacyjną musi być odpowiedzialny każdy członek Kościoła.

Dotychczasowy odbiór instrukcji w odniesieniu do roli świeckich kard. Stella określił jako „redukujący”. Przypomniał, że w porozumieniu między biskupem, konferencją biskupów i Stolicą Apostolską jest już możliwe, aby świeccy przewodniczyli obrzędom małżeńskim i pogrzebowym. Jest tu już wyraźnie uregulowane, co wolno świeckim i co należy tylko do księdza. Jednak istnienie kilku możliwości sprawowania obrzędów „nie powinno skłonić nas do popadnięcia w funkcjonalizm, oderwany od doświadczenia wiary ludu Bożego”.

Kongregacja ds. Duchowieństwa ogłosiła 20 lipca instrukcję „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”. Stanowi ona między innymi, że ludzie świeccy nie mogą kierować parafiami, ani też grupa osób konsekrowanych i świeckich. Proboszczem może być jedynie kapłan. W tym kontekście instrukcja podkreśla rolę księdza jako „właściwego duszpasterza”.

Dokument watykański skrytykowała większość biskupów niemieckich określając ją jako „nierealistyczną i zacofaną”. Kard. Reinhard Marx z Monachium, członek Rady Kardynałów doradzającej papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej, przypomniał wyrażaną przez papieża Franciszka ideę Kościoła synodalnego, który - jego zdaniem - jest czymś innym niż to, z czym mamy do czynienia w dokumencie Kongregacji. Kilku biskupów zapowiedziało, że nie bacząc na instrukcję watykańską nie odstąpią od planowanej reformy parafii.

Inni hierarchowie niemieccy, wśród nich kard. Rainer Maria Woelki z Kolonii, bp Bertram Meier z Augsburga i bp Gregor Maria Hanke z Eichstätt wyrazili uznanie dla watykańskiego dokumentu, który – ich zdaniem – wyznacza kierunek misyjny. Pozytywnie odniósł się do dokumentu także kard. Walter Kasper, emerytowany przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

W reakcji na silną krytykę watykańskiego dokumentu przez biskupów niemieckich, kard. Stella zapowiedział, że chętnie spotka się z przedstawicielami episkopatu Niemiec, aby wyjaśnić ich wątpliwości i wzburzenie, poinformowała niemiecka agencja katolicka KNA. Spotkanie może się odbyć „kiedy biskupi tego zechcą i w dogodnym dla nich czasie”.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kard. Stella: komentarze nt. instrukcji o parafiach są zawężone
Komentarze (1)
AI
~Andrzej Ilczuk
2 sierpnia 2020, 23:09
Kościół istnieje ze względu na ewangelizację (Evangelii nuntiandi 14). Instrukcja wreszcie ustawia parafię w należytym jej miejscu. Mieszkałem przez ponad rok w diecezji Stuttgart Rotennburg i wiem jaki opór stawiano inicjatywom ewangelizacyjnym. Bracia protestanci z różnych frakcji i odłamów nie mieli tych oporów. Dla przykładu wspólnota z Freikirche rozkładała drabinę co tydzień na rynku i z tej drabiny głosiła Słowo Boże. Głupstwo głoszenia i szaleństwo oraz zapał z jakim to robili sprawiało, że Pan przymnażał im uczniów. Za to Kościół Katolicki był niezwykle dobrze zorganizowany ale strasznie opustoszały. Także parafia, która nie ewangelizauje przechodzi na emeryturę a potem umiera. A tego nie chcemy. Prawda?

Skomentuj artykuł

Kard. Stella: komentarze nt. instrukcji o parafiach są zawężone
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.