Każdy człowiek potrzebuje odpoczynku

Każdy człowiek potrzebuje odpoczynku
(fot. Frédéric de Villamil / flickr.com / CC BY-SA 2.0)
KAI / pk

Każdy człowiek niezależnie od wyznania i religii potrzebuje odpoczynku, to jest wspólna płaszczyzna, szersza niż chrześcijaństwo - podkreślił przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który wraz z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej podpisał dziś apel o poszanowanie i świętowanie niedzieli. Prezes PRE, prawosławny abp Jeremiasz dodał z kolei: "Serce jest pełne wdzięczności Bogu, że w ważnej sprawie wszyscy chrześcijanie przemówili jednym głosem".

Podpisanie "Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli" odbyło się w Centrum Luterańskim w Warszawie.

Przedstawiciele Kościołów zauważają, że w codziennym życiu Polaków niedziela traci swój wyjątkowy charakter. Staje się takim samym dniem, jak pozostałe dni tygodnia. Praca ponad miarę odbiera jej sakralny charakter. Coraz częściej chrześcijanie są bowiem zmuszani do rezygnowania z udziału w niedzielnych nabożeństwach. - A przecież po wielodniowej pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale także - jako chrześcijanin - do świętowania dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą - podkreślają.

W związku z tym apelują do wszystkich chrześcijan w Polsce, aby na nowo odkryli wartość niedzieli jako dnia wspólnotowego i rodzinnego świętowania w duchu wiary. - Jego istotnym wyrazem jest modlitewne zgromadzenie wokół daru Bożego Słowa oraz Eucharystii przeżywane zgodnie z tradycją swojego Kościoła - napisano w liście.

Tekst apelu odczytali wspólnie ks. Ireneusz Lukasz, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej i ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu. Następnie podpisy pod dokumentem złożyli przedstawiciele siedmiu Kościołów wchodzących w skład Polskiej Rady Ekumenicznej. W imieniu Kościoła rzymskokatolickiego apel sygnował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Serce jest pełne wdzięczności Bogu, że w ważnej sprawie wszyscy chrześcijanie przemówili jednym głosem - powiedział po podpisaniu apelu abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prawosławny biskup szczecińsko-wrocławski. Podziękował także wszystkim, którzy ofiarnie pracowali nad przygotowaniem apelu.

Abp Jeremiasz zwrócił się także z prośbą do mediów o szerokie rozpowszechnienie treści apelu. Wyraził nadzieję, że tekst listu jest zwarty i prosty, i po odczytaniu w kościołach zostanie zrozumiany.

Bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu i przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną zaznaczył, że apel o świętowanie niedzieli został zaakceptowany w łonie Kościołów "przy ich różnorodności", co ocenił jako "spory wysiłek". - Ale poszło bardzo gładko, wszyscy świętują niedzielę, i myślę, że ten dokument będzie teraz przynosił owoce - dodał bp Nitkiewicz.

Po podpisaniu apelu jego sygnatariusze odmówili modlitwę "Ojcze Nasz".

W trakcie towarzyszącej wydarzeniu konferencji prasowej abp Stanisław Gądecki przypomniał, że idea wspólnego listu chrześcijan opiera się na perspektywie biblijnej. Przywołał Księgę Rodzaju, która mówi, że Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego dnia odpoczywał. Jest to wskazanie dla każdego człowieka, nie tylko tego wierzącego. - Jeśli Pan Bóg potrzebuje odpoczynku, to co powiedzieć o człowieku? - podkreślił arcybiskup.

- Każdy człowiek niezależnie od wyznania i religii potrzebuje odpoczynku i to jest wspólna płaszczyzna, szersza niż chrześcijaństwo, która obejmuje każdego człowieka, który rodzi się na tej Ziemi - dodał przewodniczący Episkopatu.

To jest punkt wyjścia, który trzeba następnie konfrontować ze współczesnością - tłumaczył dalej abp Gądecki. - Współczesność z jej neoliberalizmem miesza porządek Boży, całkowicie go zaburza. Zamiast człowieka, który ma prawo do wypoczynku, na pierwszym miejscu stawia pieniądz i ekonomię - powiedział przewodniczący KEP.

Ekonomiczne wymagania ciągle rosnącej konkurencji i postępu nie pozwalają człowiekowi na poświęcenie czasu, który mu pozostał po pracy, na odpoczynek i świętowanie niedzieli. - Od pracownika wymaga się coraz szybszego biegu i tego, by nie tylko w dzień powszedni, ale i w niedzielę zrezygnował ze swoich praw i podporządkował się całkowicie ekonomii - powiedział abp Gądecki. - To sprawia, że człowiek, zamiast być celem państwa, staje się jego sługą - dodał.

Zdaniem przewodniczącego KEP, taki mechanizm jest niesprawiedliwością stosowaną już nie tylko wobec samego pracującego, ale i uderzającą w jego rodzinę, co w konsekwencji prowadzi do niszczenia społeczeństwa. - Ekonomia nie zna żadnych granic i prawdopodobnie nie będzie znać. Musimy się z tym nie tyle pogodzić, ile skonfrontować - zaznaczył.

W opinii abp. Gądeckiego apel o poszanowanie i świętowanie niedzieli jest "bardzo pożyteczną formą zwrócenia uwagi na to, co robimy, na co się zgadzamy, oraz podjęcia wpływu na parlamentarzystów i na same władze, żeby się opamiętały i przywróciły człowiekowi prawa do człowieczeństwa, czyli prawa do odpoczynku i świętowania".

Abp Jeremiasz przypomniał, że siódmy dzień tygodnia to dzień, w którym Bóg odpoczywa, a dla człowieka jest to "dzień twórczej pracy". - To jest praca najważniejsza - poznawanie Boga i siebie. To nie jest motyka, biuro, czy kasa fiskalna, ale koncentracja na tym, co najważniejsze - od tego zależy los człowieka i świata - wyjaśnił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ks. Sławomir Pawłowski zwrócił uwagę na ważność teologicznej motywacji świętowania niedzieli, która opiera się na wierze, że zmartwychwstanie Chrystusa i dar Ducha Świętego są podstawą życia każdego chrześcijanina. Podkreślił też hierarchiczną strukturę apelu: najpierw jest on skierowany do samych wyznawców Chrystusa, a dopiero potem do pracujących, pracodawców i na koniec do władz państwowych.

W spotkaniu uczestniczył także ks. Bogusław Drożdż, który opowiedział krótko o działaniach Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli. Ruch powstał w 2011 r. w diecezji legnickiej. Tworzą go osoby świeckie i duchowni, przedstawiciele różnych środowisk zaangażowanych w promowanie wartości chrześcijańskich i katolickiej nauki społecznej. Jego celem jest budzenie świadomości i utrwalanie w kulturze życia świętości, której źródłem jest Bóg. Ruch pragnie kształtować opinię publiczną, promując wartości oraz postawy chrześcijańskiego stylu życia. Chce wskazywać, że osobiście przeżywana wiara posiada również swój publiczny wymiar, który w imię wolności religijnej nie tylko nie może być ograniczany, ale przeciwnie - winien być promowany.

Pomysł wspólnego listu Kościołów w Polsce na temat świętowania niedzieli pojawił się podczas spotkania Komisji Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną 30 września 2010 r.

Prace nad kolejnymi wersjami listu trwały wiele miesięcy. Dlaczego tak długo? - Każdy ważny dokument musi mieć czas dojrzewania - tłumaczył dziś bp Edward Puślecki, honorowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.

Wiosną 2014 r. powstał projekt całego listu, który poddano dyskusji zarówno wewnątrz Kościołów, jak i na obradach Polskiej Rady Ekumenicznej. Ostateczny kształt apelu Konferencja Episkopatu Polski i PRE zaakceptowały jesienią 2014, a 6 grudnia ub. roku uczyniła to Komisja Dialogu między KEP a PRE.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Każdy człowiek potrzebuje odpoczynku
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.