Konferencja "Jeden świat - wiele kultur"

Konferencja "Jeden świat - wiele kultur"
(fot. http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/)
KAI / mh

Pod hasłem "Jeden świat - wiele kultur. Człowiek i jego otoczenie w aspekcie kulturowym, prawnym, ekonomicznym i społecznym" trwa w Bydgoszczy III międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna. Otwierając ją bp Jan Tyrawa zwrócił uwagę na uprzedmiotowienie człowieka przez współczesną kulturę. W spotkaniu, odbywającym się 25 i października w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej (KPSW), ponad 70 naukowców z kilkunastu uczelni polskich i zagranicznych, po raz trzeci zastanawia się nad problemami współczesnego, wielokulturowego świata.

"Jesteśmy świadkami tego, że we współczesnym świecie chce się konfrontować kultury i religie. Próbuje się nas przekonać, że jeśli ktoś nie jest taki jak my, jest naszym wrogiem. Dlatego ta konferencja jest pokazaniem sposobów myślenia i współpracy. Chcemy odkryć niejako błogosławieństwo różnorodności i zamysł Boga w stosunku do człowieka we współczesnym społeczeństwie" - powiedział ks. dr Mariusz Kuciński z komitetu naukowego konferencji.

"Nietykalność życia ludzkiego stanowi być może jeden z tematów najbardziej dyskutowanych w naszych czasach" - stwierdził abp Ignacio Carrasco de Paula, przewodniczący Papieskiej Akademii Pro Vita w Rzymie, w referacie "Świętość osoby ludzkiej jako ostateczna gwarancja statusu etycznego człowieka".

Według mówcy zasada świętości życia ludzkiego "mieści się w perspektywie wartości i zadań moralnych promowanych przez piąte przykazanie Dekalogu, którego źródłowe znaczenie musi być rozumiane jako zakaz jakichkolwiek zachowań samowolnych i nacechowanych przemocą". Hierarcha przypomniał, że każde życie ludzkie od chwili poczęcia aż do śmierci jest święte. "Właśnie dlatego życie ludzkie, w jakiekolwiek formie się pojawia, nawet najbardziej kruche, okaleczone lub uszczuplone, jest przejawem Bożej wielkości. Trzeba je z podziwem kontemplować i bezwarunkowo chronić" - powiedział.

DEON.PL POLECA

Z kolei prof. Alicja Grześkowiak, reprezentująca KPSW w Bydgoszczy i przewodnicząca komitetu naukowego konferencji, skupiła się na nauczaniu Benedykta XVI o rodzinie. Stwierdziła, że rodzina jest, według niego, dobrem ludzkości i stanowi nieodzowny fundament społeczeństwa. Papież "stanowczo stwierdza, że bez rodziny ludzkość nie ma przyszłości. Rodzina jest «dobrem koniecznym dla narodów». Jest także znakiem prawdziwej i stabilnej kultury korzystnej dla człowieka. Jeżeli więc społeczność ludzka chce żyć w pokoju, musi inspirować się tymi wartościami, którymi kieruje się rodzina" - podkreśliła prelegentka. Zwróciła też uwagę, iż papież wskazuje rodzinie drogę wyjścia z kryzysu: "Jest to droga wierności i zaufania Bogu, droga prawdy o człowieku i rodzinie, droga miłości".

"Sytuacja ludzka, a więc działanie i przekształcanie natury w warunkach niewiedzy, omylności i ograniczenia, wpływa na życie człowieka i stawia przesłanki, które przyczynią się do tego, aby uczynić go bardziej lub mniej człowiekiem" - powiedział w drugiej części sesji Flavio Felice, profesor nauk ekonomicznych i politycznych na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim i dyrektor Międzynarodowej Grupy Studiów "Caritas in veritate". Zaznaczył, że jest to "swoisty dramat, w którym dokonuje się życie człowieka i który interesuje bezpośrednio tego, kto bada procesy ekonomiczne".

Duże zainteresowanie uczestników wywołało wystąpienie przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Pokoju Diecezji Westminster w Londynie ojca Joe Ryana i koordynatorki tejże komisji Barbary Kentish. Oboje odnieśli się do zagadnienia "Sprawiedliwość i pokój - poszukiwanie Królestwa Bożego w wielorasowym Londynie".

B. Kentish wyjaśniła, na czym polega działalność komisji na świecie. Dla przykładu, w roku 1970, gdy prelegentka pracowała w Komisji Sprawiedliwości Rasowej, w szkołach katolickich nie było żadnych czarnoskórych dzieci. Obecnie w wielu szkołach kościelnych ponad 50 procent dzieci reprezentuje mniejszości etniczne. "Wiele dzieci, które znam i których dorastanie w rasistowskim środowisku sama obserwowałam, przezwyciężyło przeciwności i odniosło życiowy sukces. Jednak walka z rasizmem nie jest jeszcze wygrana. Dążenie do sprawiedliwości rasowej jest ważnym zadaniem Sieci «Sprawiedliwość i Pokój»" - powiedziała Kentish.

Z kolei prof. Olga Niestierczuk z Katedry Nauk Politycznych i Polityki Społecznej Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego skupiła się na temacie "Horror w Internecie środkiem społeczno-politycznego zarządzania rosyjską młodzieżą". Według niej skuteczne wykorzystywanie polityczno-komunikacyjnych możliwości w społeczeństwie informacyjnym jest jednym z warunków zwycięstwa, realizacji i utrzymania władzy politycznej, wzmocnienia znaczenia wzajemnego zrozumienia między rządem a społeczeństwem.

"Ojciec Święty przypomina, że świadomość radykalnych i nagłych zmian społecznych wskazuje na potrzebę spotkania człowieka na płaszczyźnie kultury" - powiedział ks. dr Mariusz Kuciński, dyrektor Centrum Studiów Ratzingera. W referacie nt. zagadnienia człowieka w perspektywie kultury w nauczaniu obecnego papieża zauważył, że Benedykt XVI, posługując się terminem "kultura", używa go w znacznie szerszym znaczeniu niż sama twórczość ludzka.

Po sesji plenarnej i w drugim dniu konferencji obrady potrwają podczas specjalnych spotkań panelowych: "Człowiek w prawie", "Człowiek i ekonomia", "Człowiek w społeczeństwie, rodzinie i szkole", "Religia w życiu człowieka".

Dyskusja odbywa się z udziałem szerokiego grona kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, prawników, medioznawców i przedstawicieli innych nauk. Organizatorami wydarzenia są: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Konferencja "Jeden świat - wiele kultur"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.