Kraków: Zakończyła się konserwacja cennych kurialnych ksiąg

Kraków: Zakończyła się konserwacja cennych kurialnych ksiąg
(fot. shutterstock.com)
4 lata temu
PAP / MC

Zakończyły się trwające 10 miesięcy prace konserwatorskie 38 tomów rękopiśmiennych Akt Officialiów i Episcopaliów Archidiecezji Krakowskiej. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- To najstarszy i najważniejszy zbiór archiwaliów przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej. Składają się na niego rękopisy powstałe od pocz. XV do końca XVIII w. Te księgi są nieocenionym źródłem dla badaczy historii Rzeczpospolitej Szlacheckiej - poinformowała KAI s. Karola Zaborska SłNSJ z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Akta Officialia Archidiecezji Krakowskiej to zapisy dokumentujące działalność oficjała (osoby stojącej na czele sądu biskupiego) w latach 1410-1796. W tych rękopiśmiennych dokumentach zostały uwiecznione bardzo różnorodne, najczęściej praktyczne sprawy np. potwierdzenia stawienia się na rozprawę, ustanowienie pełnomocników stron procesowych czy zobowiązania zwrotu pożyczki. Poza konkretnymi nazwiskami, osobami, parafiami, znajdują się w nich także emocje tamtych czasów - są one zatem kompletnym obrazem przeszłości z czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Akta Episcopalia to akta dokumentujące aktywność biskupów krakowskich na przestrzeni czterech wieków, od czasów jagiellońskich po rozbiory (lata 1466-1797). Te rękopiśmienne księgi zawierają wszelkie akty prawne wynikające z władzy administracyjnej i sądowej biskupów krakowskich w zakresie prawa kanonicznego, władzy książęcej w należącym do diecezji w Księstwie Siewierskim i patrymonialnej w dobrach biskupstwa, a także kopie pism skierowanych do biskupa i wychodzących z kancelarii biskupiej.
Jak podkreśliła s. Zaborska cały zbiór ponad 625 tomów rękopiśmiennych kodeksów, w tym tych poddanych konserwacji w ubiegłym roku, utrwala fakty niesłychanie istotne dla historii poszczególnych parafii, całej diecezji krakowskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów. "To zbiór wyjątkowo cenny także z tego powodu, że składają się nań kompletne protokoły sporządzane na bieżąco, jak i te poprawione przez sekretarza. Badacze i historycy mają unikatową możliwość porównywania obydwu sposobów przedstawiania i utrwalania faktów historycznych" - oceniła s. Zaborska.
Konserwacja najcenniejszych archiwaliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie była dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Kraków: Zakończyła się konserwacja cennych kurialnych ksiąg
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Kraków: Zakończyła się konserwacja cennych kurialnych ksiąg
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.