Ks. Pierskała biskupem pomocniczym w Opolu

KAI / psd

Ks. prałat Rudolf Pierskała, 54-letni kanclerz kurii diecezjalnej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Za swoją dewizę biskupią obrał hasło: "Głosić radość Ewangelii" (Gaudium Evangelii nuntiare). Święcenia biskupie przyjmie 11 stycznia 2014 r. w katedrze opolskiej.

Ks. prałat Rudolf Pierskała urodził się 13 października 1959 roku w rodzinie Alfreda i Małgorzaty z domu Mitschke. Wraz z rodzicami i trojgiem rodzeństwa: Janem, śp. Albertem i Cecylią dzieciństwo i młodość spędził we wsi Kamionka, należącej do parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy. Szkołę Podstawową ukończył w 1974 roku w Mechnicy, a w 1979 roku złożył egzamin dojrzałości kończąc Technikum Dokumentacji Budowlanej w Kędzierzynie-Koźlu. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie, które ukończył w 1985 roku zdobyciem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim tytułu magistra teologii na podstawie pracy pt.: Identyfikacja dziecka z bohaterem biblijnym w katechezie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1985 roku w katedrze opolskiej z rąk ówczesnego opolskiego biskupa pomocniczego Jana Wieczorka.

Po święceniach został wikariuszem w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach (1985-1987). W latach 1987-1992 odbył studia specjalistyczne z zakresu liturgiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora na podstawie rozprawy pt.: Adaptacja lekcjonarza do Mszy św. z udziałem dzieci. Po ukończeniu studiów został mianowany wykładowcą liturgiki i duszpasterzem akademickim w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii KUL w Opolu. Po powstaniu w 1994 roku Uniwersytetu Opolskiego został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Teologicznego tej uczelni. W latach 1994-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Teologicznego. Od 1992 roku był także wykładowcą liturgiki w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu.

W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy pt.: Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej reformie liturgicznej. Od 1994 roku jest redaktorem Kalendarza Liturgicznego Diecezji Opolskiej, a od 1999 roku biuletynu dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. pt. "Głos pomocnika Komunii świętej".

Biskup nominat Rudolf Pierskała oprócz pracy naukowo-dydaktycznej bardzo sumiennie pełnił w latach 1993-2010 obowiązki dyrektora Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Na tym stanowisku wykazał się wielką troską o starszych i chorych kapłanów. W latach 2000-2012 był ceremoniarzem biskupim. W latach 2010-2011 przebywał na stypendium naukowym w Rzymie.

Od 2011 roku pełnił obowiązki kanclerza kurii diecezjalnej i wykładowcy Wydziału Teologicznego UO. Był także kierownikiem kursów liturgicznych dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego. Ponadto jest wikariuszem biskupim ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Należy również do Międzydiecezjalnej Komisji Liturgicznej dla Diecezji Opolskiej i Gliwickiej.

W 2006 roku został odznaczony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

Biskup nominat jest autorem kilu pozycji książkowych i wielu artykułów. Najważniejsze publikacje naukowe to: Słowo Boże dla dzieci. Adaptacja Lekcjonarza do Mszy św. z udziałem dzieci, (Opolska Biblio-teka Teologiczna 8), Opole 1996, ss. 240.
Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej reformie liturgicznej, (Opolska Biblioteka Teologiczna 103), Opole 2008, ss. 413.

Mistagogia w przepowiadaniu słowa Bożego, w: A. ŻĄDŁO (red.), Mistagogia a duchowość (Studia i materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 22) Katowice 2004, s. 91-103.
Troska prezbiterów o piękno celebracji Eucharystii według "Redemptionis sacramentum", Liturgia sacra 11(2005), nr 2, s. 283-299.

Współczesne zwyczaje i obrzędy związane z zawieraniem małżeństwa, w: Maciej Olczyk, Waldemar Radecki (red.), Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70. rocznicę urodzin, Gniezno 2010, s. 407-422.

Kremacja ciała i pogrzeb katolicki, w: Czesław Krakowiak (red.) Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, Studia liturgiczne nr 8, Lublin 2012, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 79-96.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Ks. Pierskała biskupem pomocniczym w Opolu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.