Lublin: KUL chce dawać świadectwo o Bogu

Lublin: KUL chce dawać świadectwo o Bogu
ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor KUL fot. KAI/ Arkadiusz Karon)
KAI / ad

Wobec zamętu wartości KUL pragnie dawać świadectwo o Bogu i Jego miłości w prawdzie - napisał ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w wielkanocnym liście do wiernych. Dokument czytany jest w Poniedziałek Wielkanocny we wszystkich kościołach w Polsce. Ks. prof. Wilk odczytał list podczas Mszy św. radiowej w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża.

W wielkanocnym liście ks. prof. Wilk podkreślił, że przez swą śmierć i zmartwychwstanie Chrystus otworzył nam drogę do pełnego uczestniczenia w życiu Boga. „On pierwszy wszedł do niebieskiej Ojczyzny, a połączywszy w sobie niebo i ziemię, umacnia naszą wiarę i nadzieję, że wierząc w Niego, my również do niej wejdziemy” - napisał rektor KUL.

Kapłan dodał, że nasze życie to codzienne umieranie dla grzechu, nawracanie się i zmartwychwstawanie do nowego życia w Bogu; umieranie i zmartwychwstawanie każdego dnia. Jak wyjaśnia rektor żyć Zmartwychwstaniem Chrystusa, to wierzyć: że On jest przy mnie - rozumie, przebacza, wyjaśnia, podtrzymuje na duchu, ale to także oznacza wymagać od siebie, umieć przebaczać, być uczciwym, czynić dobro i głosić prawdę.

Jak zauważył rektor Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dąży do tego, aby być naukowo dojrzałą uczelnią akademicką, a zarazem w pełni zachować swój katolicki charakter. „Dlatego w życiu wspólnoty uniwersyteckiej kieruje się chrześcijańską inspiracją; w świetle wiary katolickiej prowadzi badania naukowe i podejmuje refleksję nad całym bogactwem ludzkiej wiedzy” - napisał.

W Roku Kapłańskim i w oczekiwaniu na beatyfikację dwóch wielkich Polaków, Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki, rektor KUL przypomina, że przed 20-laty Sługa Boży Jan Paweł II, kiedyś profesor tej uczelni, wydał konstytucję apostolską „O uniwersytetach katolickich („Ex Corde Ecclesiae”). Natomiast w latach 1974-1976 studentem dwuletniego Studium Pastoralnego na Wydziale Teologii KUL, zorganizowanego dla księży pracujących w duszpasterstwie parafialnym, był kapłan archidiecezji warszawskiej ks. Jerzy Popiełuszko.

Ks. prof. Wilk zapewnia, że KUL także dzisiaj odpowiada na potrzeby Kościoła i społeczeństwa, organizując nowe kierunki studiów, w tym: biotechnologię, edukację techniczno-informatyczną, przyrodoznawstwo i filozofię przyrody, retorykę stosowaną czy mediteranistykę. Informuje również, że w tym roku akademickim na potrzeby dydaktyczne młodzieży wydzierżawiono dwa budynki w lubelskiej dzielnicy Majdanek, w których swoje zajęcia prowadzą Instytuty Pedagogiki, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Politologii i Kulturoznawstwa.

„W ramach projektów unijnych rozpoczęliśmy budowę gmachów biotechnologii w Lublinie i inżynierii środowiska w Stalowej Woli. Staramy się o polepszenie infrastruktury dydaktycznej i o umożliwienie studentom coraz szerszej realizacji zainteresowań naukowych” - pisze rektor. Zapewnia przy tym, że uczelnia poprzez ośrodki duszpasterstwa akademickiego, instytucję wolontariatu i stowarzyszenia katolickie, pragnie także zapewnić młodzieży formację duchową, by przyszłych absolwentów uczelni wychować na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.

Na zakończenie w imieniu całej społeczności akademickiej rektor KUL dziękuje Episkopatowi Polski, Parlamentarzystom, Władzom Państwowym i Samorządowym, jak również dobrodziejom, duchowieństwu i Członkom Towarzystwa Przyjaciół KUL za różnorakie w tym materialne i modlitewne wsparcie uczelni.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas wszystkich swymi łaskami, mocą i pokojem. Niech umniejsza trudy dnia codziennego i umacnia na drodze życia w promieniach Jego Zmartwychwstania” - pisze ks. prof. Wilk na zakończenie wielkanocnego listu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Lublin: KUL chce dawać świadectwo o Bogu
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.