"Maryja to dla nas pomoc i obrona"

KAI / drr

"Maryja stanowi dla naszego narodu pomoc i obronę. Jest pierwszą pomocnicą Boga, zaproszoną do aktywnej pomocy w dziele zbawienia" - mówił w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej bp Grzegorz Balcerek w kościele pw. Narodzenia NMP w Tulcach. Uroczystą Mszę św. z okazji 45. rocznicy powołania ruchu transmitowało Radio Maryja i TV Trwam.

W podpoznańskim sanktuarium zgromadzili się przedstawiciele ruchu Pomocników Matki Kościoła z kilkunastu parafii Poznania, a także m.in. ze Swarzędza, Środy Wlkp., Kostrzyna, Śremu, Gorzowa Wlkp., Grodziska i Puszczykowa wraz z licznie przybyłymi kapłanami.

W homilii bp Balcerek podkreślił, że ważnym momentem w życiu narodu polskiego były Śluby Jasnogórskie tworzące program odnowy narodu przed dziewięcioletnią nowenną przygotowującą Polskę do millenium chrztu w 1966 r.

Kaznodzieja przypomniał, że ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła został powołany 26 sierpnia 1969 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego, by "wierni zjednoczeni we wspólnocie współpracowali w realizacji ślubów i zobowiązań millenijnego aktu oddania Maryi".

Zwrócił uwagę, że słowo "pomocnik" oznacza postawę i zaangażowanie apostolskie. "Chrześcijanin to ten, który czuje się związany z Maryją, a więc nie może nie być Jej pomocnikiem, a z Nią i przez Nią pomocnikiem samego Boga" - stwierdził bp Balcerek.

DEON.PL POLECA

Wyjaśnił, że pomocnik to apostoł, świadek, który kształtuje postawę apostolską przez związek z Matką Kościoła i we wspólnocie Kościoła dojrzewa do zadań apostolskich.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej przekonywał, że pomocnik Matki Kościoła nie będzie prawdziwym apostołem Jezusa Chrystusa, jeśli nie będzie pełen Ducha Świętego. Powinien znać naukę Kościoła, umieć uzasadnić wiarę, by odpowiadać na zarzuty i wątpliwości, prostować opinie negatywne promowane przez media. "My pierwsi powinniśmy stać się odbiorcami prasy katolickiej, studiować Katechizm Kościoła Katolickiego, korzystać z katechez Radia Maryja" - mówił kaznodzieja. Zachęcał, by razem z Maryją zdobywać świat dla Chrystusa.

Eucharystię poprzedziła modlitwa Anioł Pański i przedstawienie słowno-muzyczne "Leon Barciszewski, urodzony w Tulcach, prezydent Gniezna i Bydgoszczy okresu międzywojennego, wybitny działacz niepodległościowy" w reżyserii Lidii Sowińskiej.

Powołany 26 sierpnia 1969 r. przez Prymasa Wyszyńskiego ruch Pomocników Matki Kościoła jest ruchem duszpasterskim, obejmującym duchownych i świeckich. Do jego zaistnienia przyczyniły się wybitnie maryjny charakter polskiego katolicyzmu, nauka Soboru Watykańskiego II (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Dekret o apostolstwie świeckich), Jasnogórskie Śluby Narodu oraz Millenijny Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę miłości Bogurodzicy za wolność Kościoła. Jego członkowie, wypełniając zobowiązanie do okazywania miłości każdemu człowiekowi, wpisują się w dążenie do komunii z Bogiem na wzór Maryi.

W 1973 r. Episkopat Polski zaaprobował ruch jako jedną z form wychowania ludzi świeckich do apostolstwa. Rok później wybrał ks. dr. Mariana Piątkowskiego, kapłana archidiecezji poznańskiej, wieloletniego proboszcza parafii w Tulcach, na pierwszego Krajowego Duszpasterza Pomocników Matki Kościoła, a pieczę nad ruchem przejęła Komisja Maryjna Episkopatu.

Oddalone o kilkanaście kilometrów od Poznania Tulce to jedna z najstarszych parafii w archidiecezji poznańskiej. Parafia pw. Narodzenia NMP w Tulcach pod Poznaniem istnieje już od XII w. Szczególną intensyfikację kultu Maryi zapoczątkowało umieszczenie w kościele w 1500 r., ufundowanej przez arcybiskupa poznańskiego Uriela Górkę, figury Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Ta późnogotycka rzeźba nieznanego autora już wtedy uważana była za cudowną. Wielu pątników pieszo wytyczało sobie szlaki, by docierać do Matki. Wieść o dokonujących się tutaj za wstawiennictwem Maryi cudach niosła się bowiem daleko poza granice parafii. Pierwszej koronacji figury dokonał bp Wojciech Tolibowski w 1662 r. 2 września 1979 r. metropolita poznański abp Jerzy Stroba koronował ją koronami papieskimi.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Maryja to dla nas pomoc i obrona"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.