Najstarszy polski arcybiskup skończył 99 lat. Święceń biskupich udzielił mu Jan Paweł II w Kaplicy Sykstyńskiej

Najstarszy polski arcybiskup skończył 99 lat. Święceń biskupich udzielił mu Jan Paweł II w Kaplicy Sykstyńskiej
Abp. Stanisław Szymecki. Fot. archibial.pl
KAI / mł

Urodził się w Katowicach w 1924 roku. Studiował i formował się w Paryżu, a święceń biskupich udzielił mu w Kaplicy Sykstyńskiej Jan Paweł II.  Jako białostocki arcybiskup uczestniczył w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki - spowiednika św. Faustyny i nazwał Białystok "Miastem Miłosierdzia".  26 stycznia arcybiskup senior Stanisław Szymecki obchodzi 99. urodziny.

Był metropolitą białostockim w latach 1993-2000. Jako pierwszy określił Białystok „Miastem Miłosierdzia”, a Podlasie nazwał „swoja ziemią obiecaną”. Życzenia Dostojnemu Jubilatowi przekazał osobiście abp Józef Guzdek, zapewniając o modlitwie i życzliwej pamięci duchownych i wiernych Kościoła białostockiego.

Kim jest najstarszy polski arcybiskup?

Stanisław Szymecki urodził się 26 stycznia 1924 roku w Katowicach (Załęska Hałda). Jako dziecko wraz z rodzicami i rodzeństwem wyemigrował do Francji. Po ukończeniu szkół i seminarium duchownego w Paryżu święcenia diakonatu otrzymał 3 maja 1947 r. z rąk abp. Angelo Giuseppe Roncallego, nuncjusza apostolskiego w Paryżu, później papieża Jana XXIII, a święcenia prezbiteratu 3 lipca 1947 r. z rąk arcybiskupa metropolity Paryża kard. Emanuela Suharda.

W 1948 r. powrócił do Polski do diecezji katowickiej. Był wikariuszem w parafiach archidiecezji (1948-1949, a następnie kapelanem bp. Stanisława Adamskiego (1949-1957). W 1961 r. uzyskał doktorat z teologii fundamentalnej w Institute Catholique de Paris (Francja). W latach 1968-78 był rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W tym czasie zrodziły się przyjacielskie relacje z ówczesnym metropolitą krakowskim kard. Karolem Wojtyłą, późniejszym papieżem Janem Pawłem II.

Na biskupa wyświęcił go w Rzymie Jan Paweł II

27 marca 1981 r., po rocznym pobycie w Polskiej Misji Katolickiej we Francji, mianowany został ordynariuszem diecezji kieleckiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk Jana Pawła II, 12 kwietnia 1981 r. w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie. Jako dewizę biskupią przyjął słowo „Diliges” („Będziesz miłował”).Posługę pasterską w diecezji kieleckiej pełnił przez 12 lat. 15 maja 1993 r. papież Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim.

DEON.PL POLECA

Ingres do bazyliki archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku odbył 5 czerwca 1993 r., zaś 29 czerwca w Rzymie z rąk Ojca Świętego otrzymał paliusz. Podczas posługi w archidiecezji białostockiej przeprowadził m.in. peregrynację obrazu Matki Bożej Miłosierdzia w parafiach archidiecezji, uwieńczoną ukoronowaniem papieskimi koronami wizerunku Matki Bożej Miłosierdzia w archikatedrze białostockiej 5 czerwca 1995 r. Zakończył postępowanie na szczeblu diecezjalnym ws. heroiczności cnót w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki oraz księży męczenników II wojny światowej. Powołał Studium teologii w Białymstoku, Muzeum Archidiecezjalne i Radę Rochów Katolickich. Zainaugurował pracę Katedry Teologii Katolickiej UwB i otworzył Dom Opieki Caritas w Białymstoku. Ponadto powołał pismo diecezjalne „Czas Miłosierdzia” (obecnie miesięcznik „Drogi Miłosierdzia”) i archidiecezjalne Radio „Miłosierdzie” (obecnie „Radio i”).

Dał poznać światu spowiednika św. Faustyny

W czasie swojej posługi podkreślał dzieło życia i spuściznę, którą pozostawił w Białymstoku bł. ks. Michał Sopoćko oraz postawę życiową tutejszych mieszkańców, jak mówi „dobrych, życzliwych, pracowitych i żyjących wiarą w Boga”.

Od momentu przejścia na emeryturę aktywnie uczestniczył w życiu archidiecezji białostockiej. Wizytował parafie, udzielał sakramentu bierzmowania, brał udział w uroczystościach religijnych. Otaczała go zawsze wdzięczność i życzliwość wiernych i kapłanów. Jego radosne usposobienie i otwartość na drugiego człowieka stały się jego znakiem rozpoznawczym na ziemi białostockiej. Obecnie abp Szymecki mieszka w domu biskupa emeryta przy ul. Cedrowej w Białymstoku, otoczony życzliwością kapłanów i wiernych oraz troskliwą opieką Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (śląskie), w sposób szczególny wieloletniej gospodyni domu biskupiego - s. Benicji.

KAI / mł

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Praca zbiorowa

Święta Siostra Faustyna cały czas wstawia się za nami

"Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz" - powiedział Jezus do św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Apostołka Bożego Miłosierdzia hojnie wykorzystuje obietnicę...

Skomentuj artykuł

Najstarszy polski arcybiskup skończył 99 lat. Święceń biskupich udzielił mu Jan Paweł II w Kaplicy Sykstyńskiej
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.