Prymas Holandii: Nawet kurczący się Kościół może prowadzić do Chrystusa

KAI / jk

„Co się dzieje z Kościołem w Europie?” – na to pytanie starali się odpowiedzieć prelegenci sympozjum naukowego zorganizowanego w sobotę 27 stycznia przez Akademię Katolicką w Warszawie. Głównym prelegentem był kard. Willem Jacobus Eijk, prymas Holandii, który wygłosił wykład pt. „Czy Zachód stracił Boga? Spojrzenie z Holandii”.

Uczestników sympozjum przywitał rektor uczelni, ks. prof. Krzysztof Pawlina, na wstępie głos zabrał też kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski apelował o powściągliwość w dzieleniu Europy na zsekularyzowany Zachód i chrześcijański Wschód, zwracał uwagę, że problem laicyzacji dotyka także polskiego społeczeństwa. „Więcej pokory” – apelował.

Następnie głos zabrał kard. Willem Jacobus Eijk. Niderlandzki hierarcha, mówiąc o przyczynach sekularyzacji w Holandii, wypunktował m.in. więzi kościelne oparte nie na wierze, ale na współpracy społecznej, brak życia duchowego, osobistej relacji z Jezusem oraz szybką poprawę warunków życia ludzi i dobrobyt prowadzące do indywidualizmu i (pozornej) niezależności. Wskazał, że kryzys, który rozpoczął się w latach 60. ubiegłego wieku, zmusił kościelne władze do zamknięcia wielu parafii, którym groziło bankructwo.

Z drugiej strony arcybiskup metropolita Utrechtu docenił jednak jakość Kościoła, który tworzą dziś holenderscy katolicy – zwrócił uwagę, że choć jest ich niewielu, to mają to, czego brakowało katolikom sprzed 60 lat: duchowość opartą na żywej relacji z Chrystusem. „Nawet kurczący się Kościół może wiedzieć, jak przyprowadzić do Chrystusa” – przekonywał.

DEON.PL POLECA

Duchowny, zaznaczając potrzebę formacji wierzących, przedstawił również „plan naprawczy”, jaki wdrożył Kościół w Holandii. Obejmuje on parafialne kursy o podstawach wiary, rodzinne niedziele z przygotowaniem do sakramentu komunii i bierzmowania oraz kursy przedmałżeńskie. Kard. Eijk zaznaczył, że o reformach myślano już kilka lat wcześniej i już wtedy szkolono świeckich, którzy we współpracy z duchownymi prowadzą podobne spotkania.

Sympozjum zakończył panel z udziałem prelegentów. Wśród myśli podsumowujących pojawiła się refleksja kard. Willema Eijka na temat ubóstwa borykającego się z kryzysem Kościoła w Holandii – gość wskazał, że ubóstwo to wiąże się z niezależnością, która ułatwia bycie krytycznym, umożliwia Kościołowi głoszenie niezmiennej nauki Ewangelii. O odnowę teologii i powrót do mówienia o Bogu jako o rzeczywistości będącej częścią naszego życia apelował także ks. dr Kuciński. Zasugerował, by ludzi, którzy oddalili się od Kościoła, nie pokazywać jako złych, ale jako błądzących, tych, którzy czekają na kogoś, kto pokaże im Chrystusa i przyniesie Dobrą Nowinę.

Źródło: KAI / jk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Andrzej Draguła

Niebanalne, esencjonalne i prowokujące do myślenia teksty o Kościele

Być z Kościołem, gdy przeżywa momenty swojej świetności, swój „złoty wiek”, nie jest trudno. Wyzwaniem stają się chwile, w których przechodzi on przez „noc”; okresy, gdy...

Skomentuj artykuł

Prymas Holandii: Nawet kurczący się Kościół może prowadzić do Chrystusa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.