Nominacje do nagrody TOTUS 2016

Nominacje do nagrody TOTUS 2016
(fot. dzielo.pl)
KAI / kas

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Caritas w Jadownikach Mokrych, Jan Budziaszek, urszulanka s. prof. Zofia Zdybicka, miesięcznik "W drodze" - to niektórzy nominowani do tegorocznej edycji nagrody TOTUS. Prestiżowe wyróżnienia przyznawane przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" wręczone zostaną 8 października, w przeddzień obchodów XVI Dnia Papieskiego.

Nazwiska nominowanych przedstawiono podczas konferencji prasowej w Sekretariacie Episkopatu Polski. Nagrodą TOTUS honoruje się osoby i instytucje, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania św. Jana Pawła II.

Jak powiedział ks. Jan Drob, przewodniczący Zarządu Fundacji, wszystkich nominowanych łączy promocja dobra. "Miłosierdzie, pomoc drugiemu człowiekowi, wskazanie na jego godność - to najważniejsze elementy, które decydują o człowieczeństwie każdego z nas. To łączy nominowanych" - podkreślił ks. Drob.

Tradycyjnie nagrody TOTUS wręczane są w czterech kategoriach

W kategorii "Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno - wychowawcza" nominowano:

DEON.PL POLECA

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Caritas w Jadownikach Mokrych - nowoczesny ośrodek, prowadzony przez Caritas diecezji tarnowskiej, działający od 2000 r. Nominowany za kompetentną pomoc, niesioną od lat potrzebującym jej dzieciom, oraz za działania na rzecz społeczności lokalnej;

Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES - katolicka pozarządowa organizacja charytatywna z Katowic, działająca od 1986 r. Nominowana za pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, będącą świadectwem chrześcijańskiego ideału miłości bliźniego;

Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II - oparte całkowicie na pracy wolontariuszy Hospicjum, działające od 10 lat przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Nominowane za wytrwałe zaangażowanie na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, inspirowane wezwaniem Jana Pawła II do rozwijania "wyobraźni miłosierdzia".

Na nagrodę w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej" szansę mają:

Jan Budziaszek - muzyk, artysta działający od lat w obszarze kultury masowej, muzyki popularnej i jazzowej. Nominowany za ewangelizacyjny wymiar podejmowanych działań artystycznych, w szczególności za inicjatywę koncertów "Jednego Serca, Jednego Ducha", odbywających się od 2003 r.;

Ks. Stefan Wysocki - kapłan diecezji warszawsko-praskiej, wieloletni proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Wesołej, harcmistrz i opiekun młodzieży. Nominowany za osiągnięcia w dziedzinie mecenatu sztuki oraz za wieloletnie niestrudzone zaangażowanie dla przybliżania młodzieży kultury polskiej, kultury ducha i najważniejszych wartości ludzkich i chrześcijańskich.

W kategorii "Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II" kapituła nominowała:

S. prof. Zofię Zdybicką ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, filozofa, pedagoga, religioznawcę, wieloletnią wykładowczynię akademicką, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nominowana za dokonania na polu filozofii i zaangażowanie w organizację życia naukowego, szczególnie za świadectwo dawane o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II;

Fundację Christiani założoną przez grupę katolików świeckich, zainspirowanych nauczaniem św. Jana Pawła II. Nominowana za zaangażowanie na rzecz propagowania nauczania św. Jana Pawła II poprzez podkreślanie miłości bliźniego i kultury solidarności;

Stowarzyszenie "Santo Subito" działające przy Parafii św. Ojca Pio w Warszawie. Nominowane za obszerne spektrum działań propagujących nauczanie Jana Pawła II, za dbałość o wprowadzanie papieskiego nauczania w życiu swoich członków.

W kategorii "TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach" nominowano:

Dom Wydawniczy Rafael. Krakowskie wydawnictwo nominowano za stworzenie albumu "Żywe słowo do Polaków" - publikację, która zawiera katalog dźwiękowych wypowiedzi świętego papieża Jana Pawła II. Na pięciu płytach umieszczono nagrania 495 krótkich fragmentów (od 30 sekund do 6 minut) wypowiedzi papieskich, którym towarzyszy książka będąca praktycznym przewodnikiem po nagraniach;

Redakcję tygodnika "Idziemy" - ukazujący się od 10 lat tygodnik wydawany przez diecezję warszawsko-praską. Nominacja za tworzenie nowoczesnego tygodnika opinii, proponującego świat wartości głoszonych przez Jana Pawła II;

Twórców serialu telewizyjnego "Ojciec Mateusz" Telewizji Polskiej. Nominacja za stworzenie cieszącego się dużym zainteresowaniem serialu, który w popularnej formule kreuje pozytywny wizerunek Kościoła i przybliża go do codziennych spraw zwykłych ludzi;

Miesięcznik "W drodze" - dominikański periodyk, ukazujący się od 1973 r., tworzony na wysokim poziomie edytorskim i stanowiący ważne forum wymiany myśli ludzi różnych środowisk. Nominowany za podejmowanie tematów istotnych dla współczesnego człowieka i towarzyszenie czytelnikom w poszukiwaniu Boga.

Uroczysta gala wręczenia nagród TOTUS odbędzie się 8 października na Zamku Królewskim w Warszawie, w przeddzień centralnych obchodów XVI Dnia Papieskiego. W tym roku, po raz trzeci w historii, wręczony zostanie "TOTUS specjalny" za wybitne osiągnięcia twórcze. Do tej pory otrzymali go Wojciech Kilar oraz Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk".

Laureaci otrzymają statuetkę oraz 25 tys. złotych.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Nominacje do nagrody TOTUS 2016
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.