Papieska Msza z nowymi ewangelizatorami

Zobacz galerię
Papieska Msza z nowymi ewangelizatorami
Papieska Msza z "nowymi ewangelizatorami" (fot. Grzegorz Gałązka/Galazka.DEON.pl)
8 lat temu
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie

"Obraz Boży nie został odciśnięty w złocie, ale w rodzaju ludzkim. Pieniądz cesarski to złoto, a boski - ludzkość. Oddaj więc twoje bogactwo cezarowi, a od Boga zaczerpnij niewinności jaźni, w której On widnieje.

Cezar bowiem kazał wybić swój wizerunek na każdej monecie, a Bóg wybrał człowieka, którego stworzył, aby był odzwierciedleniem Jego chwały". Te słowa starożytnego autora chrześcijańskiego przytoczył w homilii Papież podczas Mszy w bazylice watykańskiej, gdzie zgromadzili się uczestnicy spotkania na temat nowej ewangelizacji.

Benedykt XVI przytoczył w ten sposób rację, dla której należy na nowo podjąć wysiłek misyjny w zlaicyzowanym świecie. Nawiązał przy tym do słów Izajasza z pierwszego czytania dzisiejszej niedzieli, gdzie prorok oznajmia, że także perski władca Cyrus stanowi narzędzie w rękach Boga. Ten biblijny fragment, jak stwierdził Ojciec Święty, ukazuje teologiczny sens dziejów. Jest to niezwykle istotne dla nowej ewangelizacji po okresie totalitaryzmów XX wieku, gdy ludzkość potrzebuje nowego, spokojnego spojrzenia na świat i czas. Takie spojrzenie zaproponował Sobór Watykański II i znalazło to odzwierciedlenie w nauczaniu Papieży Pawła VI i Jana Pawła II. W takim ujęciu należy też podejść do wyzwań współczesnego świata, gdzie Jezusowe słowa o oddaniu cesarzowi, co cesarskie, a co boskie Bogu brzmią nad wyraz aktualnie.

"Te słowa Jezusa są bogate w treści antropologiczne i nie można ich sprowadzić jedynie do polityki.
Dlatego Kościół nie ogranicza się do przypominania ludziom właściwego rozdziału między domenami władzy cesarskiej i boskiej, między polityką a religią. Misją Kościoła, tak, jak Chrystusa, jest w istocie mówienie o Bogu, przypominanie o Jego zwierzchności, przywoływanie wobec wszystkich, a szczególnie wobec chrześcijan, którzy zagubili własną tożsamość, prawo Boga do tego, co doń należy, to znaczy do naszego życia".

 

W tym kontekście Benedykt XVI zapowiedział ogłoszenie "Roku Wiary". Rozpocznie się on 11 października przyszłego roku, czyli w 50. rocznicę otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II, a zakończy się 24 listopada 2013 r., w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ogłoszeniu "Roku Wiary" będzie towarzyszyło wydanie odpowiedniego listu pasterskiego. Jak stwierdził Papież, ma być to "czas łaski i zaangażowania na rzecz pełniejszego nawrócenia do Boga, by umocnić wiarę w Niego i głosić Go ludziom naszych czasów".

Spore zainteresowanie wzbudziło użycie w czasie liturgii przez Papieża ruchomego podestu, znanego już z czasów Jana Pawła II.
Na platformie Benedykt XVI przebył dystans od zakrystii do ołtarza w bazylice watykańskiej. Jak wyjaśnił rzecznik Stolicy Apostolskiej, powrót tego specyficznego środka transportu ma ułatwić papieską posługę, analogicznie do powszechnie znanego papamobile. Wprowadzona zmiana nie jest zatem uwarunkowana stanem zdrowia Ojca Świętego. Warto dodać, że dzięki podestowi przesuwający się wśród wiernych Papież jest też lepiej widoczny z dalszych części bazyliki.

 

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papieska Msza z nowymi ewangelizatorami
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Papieska Msza z nowymi ewangelizatorami
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.