Papieskie intencje modlitewne na lipiec 2013 r.

Papieskie intencje modlitewne na lipiec 2013 r.
(fot. Patrycja Malinowska/DEON.pl)
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Wyznaczane są one ze znacznym wyprzedzeniem. Obecne zatwierdził jeszcze Benedykt XVI pod koniec 2011 r. Pierwsza z nich to: "Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii".

Na obchody do Rio de Janeiro Papież Franciszek udaje się w tym miesiącu. Mówił już o nich w Niedzielę Palmową 24 marca, zachęcając młodzież do niesienia ludziom Ewangelii i krzyża Chrystusa: "Wy nie wstydzicie się Jego krzyża! Wręcz go obejmujecie, gdyż zrozumieliście, że w darze z siebie, w wychodzeniu poza siebie samych, mieści się prawdziwa radość i że Bóg zwyciężył zło miłością. Niesiecie pielgrzymujący krzyż przez wszystkie kontynenty, drogami świata! Niesiecie go, odpowiadając na zachętę Jezusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19), będącą tematem tegorocznego Dnia Młodzieży. Niesiecie go, aby wszystkim powiedzieć, że na krzyżu Jezus obalił mur wrogości, oddzielający ludzi i narody, i przyniósł pojednanie i pokój. Drodzy przyjaciele, ja również od dzisiaj wyruszam z wami w drogę, śladami bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI. Jesteśmy już blisko kolejnego etapu tej wielkiej pielgrzymki krzyża. Z radością spoglądam ku lipcowi tego roku, ku Rio de Janeiro! Umawiam się z wami w tym wielkim brazylijskim mieście! Dobrze się przygotujcie, zwłaszcza duchowo w waszych wspólnotach, aby spotkanie to było znakiem wiary dla całego świata. Młodzi muszą powiedzieć światu: Dobrze jest naśladować Jezusa. Dobrze jest iść z Jezusem. Dobre jest przesłanie Jezusa. Dobrze jest wykraczać poza samych siebie na peryferie świata i egzystencji, aby nieść Jezusa!".

Ojciec Święty poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W lipcu mamy się modlić, "aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii". Papieżowi Franciszkowi, podobnie jak jego poprzednikom na Stolicy Piotrowej, bardzo zależy na ewangelizacji i rozwoju Kościoła w Azji. Szczególnie troszczy się o kraje, w których "zamyka się drzwi przed posłańcami Ewangelii", a wyznawcy Chrystusa cierpią prześladowania i zmniejsza się ich obecność. Często apeluje w sprawie tak dziś zagrożonych chrześcijan Bliskiego Wschodu, szczególnie Syrii, ale nie zapomina też o innych krajach azjatyckich, zwłaszcza na Dalekim Wschodzie. Na jednej z audiencji ogólnych, 22 maja, mówił o katolikach chińskich:

"Wzywam wszystkich katolików na świecie, by przyłączyli się do modlitwy naszych braci i sióstr w Chinach. Prośmy Boga o łaskę, by w pokorze i radości głosili Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, byli wierni Jego Kościołowi i Następcy Piotra, a w codziennym życiu służyli krajowi i swoim rodakom zgodnie z wyznawaną wiarą. Cytując słowa modlitwy do Matki Bożej z Sheshan, chciałbym się pomodlić wraz z wami w ten sposób: «Matko Boża z Sheshan, wspieraj zaangażowanie tych, którzy w Chinach pośród codziennych trudności nadal wierzą, mają nadzieję i kochają, aby nigdy nie obawiali się mówić światu o Jezusie, a Jezusowi o świecie»".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papieskie intencje modlitewne na lipiec 2013 r.
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.