Papież do uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego

KAI / psd

 Chrześcijaństwo, choć ukierunkowuje człowieka ku wieczności, nie zwalnia go od troski o rzeczywistość doczesną - czytamy w przesłaniu, jakie Benedykt XVI skierował do uczestników rozpoczętego dziś IX Zjazdu Gnieźnieńskiego na ręce Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka. W Gnieźnie odczytał je nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Tekst papieskiego przesłania nadesłany z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk
Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

W imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI pragnę zapewnić Waszą Ekscelencję, organizatorów i uczestników IX Zjazdu Gnieźnieńskiego o duchowej jedności i modlitewnym towarzyszeniu.

DEON.PL POLECA

Tematem tegorocznego Zjazdu jest "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan". Wykłady i debaty będą zatem koncentrowały się wokół zagadnienia obywatelskiego charakteru współczesnych struktur społecznych, narodowych i międzynarodowych, a więc czynnego i odpowiedzialnego udziału wszystkich obywateli w kształtowaniu nie tylko politycznej i gospodarczej rzeczywistości, ale również duchowego oblicza kontynentu. W tym kontekście nie może zabraknąć refleksji nad zadaniami, jakie stają przed każdym, kto przyznaje się do Chrystusa i do systemu wartości zbudowanego na gruncie jego Ewangelii.

Chrześcijaństwo, choć ukierunkowuje człowieka ku wieczności, nie zwalnia go od troski o rzeczywistość doczesną, co więcej zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w duchu miłości Boga i bliźniego. Dlatego wciąż aktualne jest przekonanie, jakie błogosławiony Jan Paweł II wyraził w adhortacji "Christifideles laici", "nowe sytuacje - zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym domagają się dzisiaj ze szczególną siłą zaangażowania świeckich katolików. Bierność, która była zawsze postawą nie do przyjęcia, dziś jeszcze bardziej staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności" (n. 3).

Ojciec Święty prosi Boga, aby światło Ducha Świętego towarzyszyło wszystkim uczestnikom kongresowych spotkań, by twórcza refleksja była dla wierzących i wszystkich ludzi dobrej woli impulsem do skutecznego działania na rzecz dobra wspólnego Europejczyków. Wszystkim z serca udziela swego apostolskiego błogosławieństwa.

Watykan, 12 marca 2012 r.
Tarcisio kardynał Bertone, sekretarz stanu

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Papież do uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.