Patriarcha Bartłomiej: mam bardzo dobre relacje z Papieżem

Patriarcha Bartłomiej: mam bardzo dobre relacje z Papieżem
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / sz

Uroczystą Świętą Liturgią w katedrze św. Jerzego patriarchatu ekumenicznego w stambulskim Fanarze rozpoczęły się obchody 25. rocznicy wyboru Bartłomieja I na patriarchę. W uroczystościach w dniach 22-23 października wzięli udział przedstawiciele Kościołów prawosławnych z całego świata. Ekumeniczny patriarcha Konstantynopola zwrócił także uwagę na bardzo dobre relacje, także osobiste, z papieżem Franciszkiem.

Obecni byli biskupi patriarchatu Konstantynopola z Turcji, Grecji i światowej diaspory. Życzenia patriarsze ekumenicznemu w ich imieniu złożył senior kolegium biskupów metropolita Konstantinos Charisiadis z Nicei (obecnie İznik w Turcji).

Serdeczne życzenia napłynęły z Rzymu. Franciszek napisał przedmowę do biografii patriarchy pt. "Bartłomiej. Apostoł i wizjoner". Gratulacje i zapewnienia o modlitwie złożyli także papież senior Benedykt XVI, emerytowany prymas anglikańskiego Kościoła Anglii abp Rowan Williams oraz rabin David Rosen. Ponadto życzenia nadesłał m.in. prezydent USA Barack Obama, który nazwał Bartłomieja "filarem mądrości i oświecenia dla ludzi na całym świecie". "Patriarcha ekumeniczny angażuje się na rzecz pokoju i pojednania, wolności i praw człowieka, jak również na rzecz środowiska naturalnego wobec nieokiełznanej jego eksploatacji" - napisał Obama.

W swoim liście patriarcha Moskwy i całej Rusi, Cyryl I podziękował Bartłomiejowi za jego "aktywne świadectwo prawosławnej wiary w niechrześcijańskim środowisku". Z uznaniem wyraził się o zaangażowaniu patriarchy na rzecz pokoju, zrozumienia i ochrony środowiska naturalnego. "W szczególności doceniam braterski i konstruktywny charakter naszych osobistych relacji, które pozostały niezmienione od wielu lat i naszą ścisłą współpracę, korzystną dla naszych Kościołów i całego świata prawosławnego" - napisał Cyryl.

W swoim podziękowaniu patriarcha Bartłomiej przypomniał i dziękował za ożywienie kontaktów wszystkich zwierzchników Kościołów prawosławnych, a zwłaszcza za Sobór Wszechprawosławny, który w czerwcu odbył się na Krecie. Następny zwrócił uwagę na "międzyprawosławne zrozumienie" i dialog między Kościołami chrześcijańskimi, odnowę diecezji, rewaloryzację kościołów, klasztorów i instytucji religijnych oraz utrzymywanie dobrych relacji z władzami i instytucjami tureckimi. "W tym wypadku mieliśmy delikatne sytuacje i trzeba przyznać dzięki żmudnym wysiłkom osiągnęliśmy porozumienie" - powiedział patriarcha.

Bartłomiej zwrócił także uwagę na bardzo dobre relacje, także osobiste, z papieżem Franciszkiem i na postępy w dialogu katolicko-prawosławnym i podpisanie wspólnego dokumentu obu Kościołów nt. rozumienia synodalności i prymatu w służbie jedności Kościoła, ogłoszonego 22 września na zakończenie XIV sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Kościołem Prawosławnym we włoskim Chieti.

Na zakończenie Bartłomiej powiedział, że w tym duchu będzie kontynuował swoją pracę. W wypełnionej po brzegi świątyni rozległo się potężne: "Axios" (Godny), co można było słyszeć daleko poza murami Fanaru.

Patriarcha Bartłomiej I urodził się jako Dimitrios Archondonis 29 lutego 1940 r. na wyspie Imvros (lub Imbros według dawnej pisowni) na Morzu Egejskim. W owym czasie wyspa ta miała charakter w większości grecki, a dziś niemal wyłącznie turecki i muzułmański. W 1961 r. ukończył szkołę teologiczną na wyspie Chalki, po czym 13 sierpnia tegoż roku otrzymał święcenia diakońskie i imię zakonne Bartłomiej (po nowogrecku Wartholomeos). Przez 3 lata służył w armii tureckiej, a następnie w latach 1963-68 studiował wschodnie prawo kanoniczne na Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie. Kształcił się też w Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów w Bosey koło Genewy i na Uniwersytecie Monachijskim w Niemczech.

W latach 1968-72 był wykładowcą w swej dawnej szkole w Chalki i tam 19 października 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie, a w kilka miesięcy później otrzymał tytuł archimandryty (wyższego przełożonego zakonnego). W 1972 r. został sekretarzem nowo wybranego wówczas patriarchy Dimitriosa I. Uczestniczył wtedy we wszystkich najważniejszych wydarzeniach Patriarchatu. 25 grudnia 1973 r. przyjął chirotonię (sakrę biskupią) jako metropolita Filadelfii - jednej z kilkunastu małych eparchii (diecezji) tytularnych Patriarchatu w Turcji. W marcu następnego roku wszedł w skład 12-osobowego Świętego Synodu Patriarchatu Ekumenicznego. 9 stycznia 1990 r. Synod mianował go metropolitą Chalcedonu - jest to drugie po patriarsze stanowisko w tym Kościele.

Po śmierci Dimitriosa Święty Synod powołał 22 października 1991 r. 51-letniego wówczas metropolitę na 273. patriarchę ekumenicznego. Intronizacja (objęcie urzędu) odbyła się w katedrze patriarszej pw. św. Jerzego w Fanarze 2 listopada tegoż roku.

Patriarcha jest narodowości greckiej, ale ma obywatelstwo tureckie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Patriarcha Bartłomiej: mam bardzo dobre relacje z Papieżem
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.