Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego

Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego
Informacja prasowa

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  pt., "CZŁOWIEK W OBLICZU WIELKICH PYTAŃ. Kino Krzysztofa Zanussiego" odbędzie się  8 marca 2017 roku  we Wrocławiu.

Wydarzenie to jest cyklicznym spotkaniem w ramach projektu "Wiara - Kultura - Kino", zainicjowanego w 2016 roku w środowisku naukowo - dydaktycznym Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów we Wrocławiu. 
Pokłosiem konferencji inaugurującej cykl interdyscyplinarnych refleksji nad związkiem wiary i kultury w dziele ewangelizacji jest książka pt., "Światłem i cieniem wydobywał prawdę o człowieku. Kino Krzysztofa Kieślowskiego", red. Joanna K. Wawrzynów OSU i Wawrzyniec Z. Wojtyra OFM. Wrocław 2016.
W tym roku upływa 35 lat działalności Papieskiej Rady ds. Kultury, założonej przez Ojca świętego Jana Pawła II. Krzysztof Zanussi był przez 20 lat jej konsultorem. Mija też 20 lat od słynnego przemówienia Jana Pawła II, pt. "Rola kina w kształtowaniu osobowości człowieka", skierowanego do uczestników rzymskiego sympozjum nt. Kino nośnikiem wartości duchowych i kulturowych. Studio Filmowe TOR obchodzi złoty jubileusz swego powstania. Przed 200 laty został powołany do życia Zakład Narodowy im. Ossolińskich.  
W kontekście tych rocznic, świadomi kondycji współczesnego człowieka i świata, otwieramy się na kulturę jako przestrzeń refleksji. Ona bowiem nadaje sens życiu, tworzy wspólnotę i skłania człowieka do twórczej postawy. 
Kluczem wydarzenia są wielkie pytania w twórczości filmowej Krzysztofa Zanussiego. Ten wybitny reżyser, wielokrotnie wyróżniony doktoratem honoris causa w Polsce i poza jej granicami, jako fizyk, filozof i twórca kultury, od początku swojej działalności inspiruje widzów, swoich studentów i interlokutorów w Ojczyźnie i w świecie, do stawania w obliczu pytań o sens życia, do odkrywania kwestii granicznych człowieka i społeczeństw. Ten fenomen kultury filmowej wpisuje się w magnae questiones, podejmowane od starożytności aż po czasy nam współczesne.
Podczas konferencji przedstawiciele wielu polskich środowisk uniwersyteckich będą poszukiwać odpowiedzi na wielkie pytania, w przestrzeni kina Krzysztofa Zanussiego. Reżyser przyjął także zaproszenie do udziału w naszym wydarzeniu. 
Zapraszamy ludzi nauki i kultury, studentów i doktorantów do wspólnego namysłu nad tym kluczowym problemem ludzkości. 
Kalendarz konferencyjny:
do 28  lutego 2017 r. - Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z abstraktami referatów na adres:konferencja.fcc@gmail.com.
Na ewentualne pytania odpowiada dr Joanna K. Wawrzynów OSU tel. 691 303 050 
2 marca 2017 r. - Akceptacja zgłoszeń 
5 marca 2017 r. - Dostarczenie pełnych tekstów artykułów
8 marca 2017 r. - KONFERENCJA
Zapewniamy: 
- certyfikat uczestnictwa
- publikację artykułu, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej

DEON.PL POLECA

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Człowiek w obliczu wielkich pytań. Kino Krzysztofa Zanussiego
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.