Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
(fot. Henryk Przondziono)
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Stowarzyszenie SPES od 2013 r. realizuje Program Pomocy Dzieciom. Jest on skierowany do ubogich rodzin podejmujących trud sprawowania całodobowej opieki nad dzieckiem w ciężkim stanie klinicznym.

Pomocą stypendialną SPES objęte są zarówno dzieci po ciężkich wypadkach związanych z uszkodzeniem mózgu lub rdzenia kręgowego jak i dzieci z poważną niepełnosprawnością będącą m.in. efektem stopniowego postępowania chorób typu dystrofia mięśniowa.

Zbiórka na facebooku dostępna tutaj >>

Profil na facebooku >> 

Stypendyści Programu wymagają ciągłego podtrzymania funkcji życiowych za pomocą respiratora, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego i innych specjalistycznych czynności medycznych, zwykle z użyciem specjalistycznego sprzętu, realizowanych praktycznie 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Konieczność zapewnienia dziecku w ciężkim stanie klinicznym odpowiedniej opieki sprawia, że jeden z rodziców rezygnuje z pracy by podjąć całodobową opiekę nad dzieckiem. Pomoc ze strony Państwa jest symboliczna wobec skali potrzeb takiej rodziny. A koszty opieki ogromne.

SPES objęło dotąd stałą pomocą 36 rodzin z całej Polski, przekazując im pomoc w kwocie ponad 1,5 mln złotych. Rodziny mogą liczyć na comiesięczne stypendium oraz na dodatkową pomoc w przypadku konieczności zakupu specjalistycznego sprzętu, likwidacji barier architektonicznych, bądź w innych nieprzewidzianych sytuacjach. Stypendystom fundacja na przykład finansuje dostosowanie łazienek do potrzeb dzieci, zakup specjalistycznego sprzętu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych żywicieli rodzin, a także pomaga w uzyskaniu odpowiedniego mieszkania. Wszystkie informacje o Programie i historie stypendystów są publikowane na stronie internetowej: https://dla-dzieci.spes.org.pl/
HISTORIE ŻYCIA stypendystów oraz informacje o tym na co dokładnie fundacja dotychczas przeznaczyła uzyskane środki można znaleźć na stronie:

Możesz razem z nimi nieść nadzieję przekazując darowiznę dla ubogich rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.

Rachunek bankowy: Bank PeKao S.A.
Nr 80 1240 2959 1111 0010 2904 3238

Wpłaty on-line: https://dla-dzieci.spes.org.pl/przekaz-darowizne

Organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 00000 14574
Katowice ∙ ul. Kościuszki 46 ∙ tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl

Krótko o Fundacji:

 • organizacja katolicka (dekret Metropolity Katowickiego)
 • pomaga od roku 1986, korzenie ma w ruchu Solidarności (Stowarzyszenie SPES zakładali członkowie katowickiego KIK oraz Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym)
 • za całokształt działalności uzyskali nagrodę Prezydenta RP Andrzeja Dudy "Dla dobra wspólnego"

Program Pomocy Dzieciom jest wyjątkowym przedsięwzięciem o charakterze PRO-LIFE:

 • ściśle określona grupa docelowa (ciężki stan kliniczny dziecka rozumiany jako stan zagrożenia życia, konieczności stałej kontroli funkcji życiowych oraz jednocześnie trudna sytuacja rodzinna i/lub finansowa) wymagająca szczególnego wsparcia,
 • stosunkowo mała grupa docelowa umożliwia przekazywanie wsparcia o odpowiedniej wysokości umożliwiającej realną zmianę w życiu rodziny (dotąd średnio 40.000 zł na rodzinę w okresie sześciu lat)
 • rodziny stypendystów to heroiczny przykład postawy pro - life o czym świadczą ich historie życia https://www.spes.org.pl/stypendysci
 • nie używamy pojęcia podopieczny lecz stypendysta (rodzina uzyskująca pomoc jest zobowiązana do wykorzystania własnych możliwości radzenia sobie)
 • pomoc udzielana jest m.in. w postaci stypendium a nie zasiłku (na kilka lat przed Programem 500+ nasze bazowe stypendium wynosiło co miesiąc 500 zł…)
 • stypendium nie jest zasiłkiem i nie wymaga rozliczania za pomocą rachunków (o przeznaczeniu środków decyduje stypendysta)
 • pomoc jest uzależniona od sytuacji rodziny i dostosowana do potrzeb rodziny (bazowe jest stypendium, ale często remontujemy mieszkania, finansujemy koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a zdarzyło się również, że kupiliśmy mieszkanie dla rodziny)
 • celem pomocy jest trwała poprawa sytuacji życiowej stypendysty, faktyczna zmiana na lepsze
 • stosujemy proste i tanie metody rekrutacji (informacja o naszym Programie dociera drogą mailową do wszystkich ośrodków pomocy społecznej i parafii w całym kraju), rodziny składają wniosek do elektronicznej i dostępnej online bazy rekrutacyjnej, dopiero po wstępnej kwalifikacji następuje wizyta koordynatora Programu i weryfikacja dokumentów

Ambasadorami Programu są:

 • Jego Ekscelencja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz
 • Maciej Gnyszka (założyciel Towarzystw Biznesowych)
 • Jakub Szymczuk (fotoreporter, blogger, laureat Grand Press Photo, fotograf prezydenta RP)
 • Barbara Gruszka-Zych (dziennikarz Gościa Niedzielnego)
 • Paweł Lisicki (redaktor naczelny "Do Rzeczy")
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.