Pierwszy dyrektor Renovabis - ks. Eugen Hillengass SJ - obchodzi 90. urodziny

Pierwszy dyrektor Renovabis - ks. Eugen Hillengass SJ - obchodzi 90. urodziny
(fot. jesuiten.org)
1 rok temu
KAI / kk

Jeden z założycieli akcji solidarności katolików niemieckich Renovabis i jej pierwszy dyrektor wykonawczy ks. Eugen Hillengass SJ skończy 14 sierpnia 90 lat. „Naszemu pierwszemu szefowi , któremu tak wiele nasze dzieło zawdzięcza, gratulujemy najserdeczniej, napisali w liście gratulacyjnym współpracownicy.

Podkreślili, że przed 27 laty o. Hillengass rozpoczął akcję solidarności między Wschodem i Zachodem i dał początek wzajemnej wymianie darów. W okresie swojej pracy, ale także i dziś uważa, że duchowe i intelektualne zrastanie się Europy jest sprawą konieczną i cenną. Dlatego jest tak wysoko ceniony przez partnerów Renovabis na wschodzie Europy, przez przyjaciół akcji solidarności w Niemczech oraz czołowe postaci sceny międzynarodowej. Dowodem tego są liczne listy gratulacyjne napływające z różnych stron Europy i świata.

O. Eugen Hillengass był „właściwym człowiekiem na właściwym miejscu i we właściwym czasie”, uważa ks. dr Christian Hartl. Ten trzeci z kolei następca Jubilata na stanowisku dyrektora Renovabis przekazał wyrazy „najgłębszego szacunku i podziwu” dla osoby i dzieła, które ma zaszczyt kontynuować. Ks. Hartl podkreślił, że do dziś Revovabis czuje w swojej pracy „rękę” pierwszego dyrektora. Kapłan, jezuita i ekspert finansowy z wielkim poczuciem realizmu oraz w dialogu opartym na wzajemnym poszanowaniu i zaufaniu doradzał w latach 1993-2002 swoim partnerom z Kościoła w Europie wschodniej . Było wśród nich wielu biskupów i kardynałów, którzy zwracali się do dyrektora wykonawczego Renovabis we Fryzyndze z wnioskami o projekty pomocowe.

Takie spotkania w duchu wzajemnego poszanowania, solidarności z ludźmi i żywej „wymiany darów” między Kościołami na zachodzie i wschodzie Europy stanowiły i stanowią główną oś działań Renovabis, a to w znacznej mierze dzięki o. Hillengassowi, podkreślił obecny dyrektor dzieła. Przed objęciem w 1993 roku funkcji pierwszego dyrektora wykonawczego dzieła biskupów niemieckich Renovabis, o. Hillengass był w latach 1972-1993 generalnym ekonomem zakonu jezuitów w Rzymie. W nowej funkcji musiał opracować i uformować najmłodsze spośród dzieł pomocy niemieckich biskupów, „akcję solidarności katolików niemieckich z ludźmi w Europie Wschodniej i Środkowej”, która obecnie działa w 29 krajach naszej części kontynentu.

„Działać »z ludźmi« Europy wschodniej, a nie »dla« nich", było ważną maksymą, którą nieustannie podkreślał o. Hillengas. Chętnie podkreślał też „dwa filary” zaangażowania Renovabis: z jednej strony wspieranie projektów na miejscu w poszczególnych krajach jako pomoc dla samopomocy, a z drugiej – rozwijanie partnerstw między Wschodem i Zachodem, dialogu i spotkania ludzi. Jednakowo ważne były dla niego solidarność ponad granicami oraz rola Renovabis jako łącznika między chrześcijanami Europy Wschodniej i Zachodniej. Chodziło mu także o to, aby wspólnie z partnerami z Europy Wschodniej kształtować przyszłość europejską i wnieść wkład w duchowe i intelektualne zrastanie się naszego kontynentu.

Jako członek założyciel i pierwszy dyrektor Renovabis w latach 1993-2002 Eugen Hillengass „wpisał to wszystko do sztambucha” akcji solidarności i wywarł zdecydowany wpływ na kształt i działalność potężnej dziś organizacji, podkreślił dyrektor Hartl.

Eugen Hillengass urodził się 14 sierpnia 1930 we Frankfurcie nad Menem. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1950. Studiował filozofię i teologię w Pullach koło Monachium, w Innsbrucku oraz nauki ekonomiczne w Monachium, Mannheim i USA. W latach 1968-1971 był zastępcą prowincjała prowincji jezuitów w południowych Niemczech, a następnie przez 22 lata, do 1993 roku, generalnym ekonomem Towarzystwa Jezusowego w Rzymie . Od września 1993 do czerwca 2002 był dyrektorem wykonawczym Renovabis . Do września 2009 był “kierownikiem projektów” w niemieckiej prowincji jezuitów w Monachium.

Renovabis jest najmłodszym spośród sześciu niemieckich dzieł pomocy dla Kościoła powszechnego. Swoją nazwę wywodzi od słów Psalmu 104: „Emitte spiritum tuum... et renovabis faciem terrae” (Ześlij swego Ducha... i odnowisz oblicze ziemi – Ps 104, 30).

Utworzenie akcji solidarności episkopat Niemiec uważa za jedną z najważniejszych jego odpowiedzi na wielki przełom, jaki dokonał się w Europie w latach 1989/1990. Od 27 lat Renovabis pomaga w budowie kościołów, w sferze socjalnej, a także w kształceniu duchowieństwa. Zgodnie z zasadą „pomoc w samopomocy” współpracuje z organizacjami pomocy, diecezjami i innymi instytucjami w realizacji projektów duszpasterskich i socjalnych w poszczególnych krajach. Dotychczas. zainwestowała ponad 700 mln euro w ok. 23 tys. projektów pomocy w 29 krajach partnerskich. Tylko w 2019 roku udzielono wsparcia w wysokości 29 mln. euro na realizację 853 projektów pomocy (w Polsce 23 projekty na sumę 946 550 euro). Pieniądze na te cele pochodzą głównie ze zbiórek do puszek w całych Niemczech w ramach tzw. akcji zielonoświątkowej, a także z darowizn i środków rządowych.

Oprócz działalności pomocowej od 1997 r., Renovabis organizuje co roku kongresy międzynarodowe. Służą one wymianie informacji i dyskusji nad ważnymi zjawiskami w Kościele i społeczeństwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz poruszają tematykę mającą znaczenie dla całego kontynentu. Ważną rolę odgrywa też czasopismo „Ost-West. Europäische Perspektiven” (Wschód-Zachód. Perspektywy europejskie).

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Pierwszy dyrektor Renovabis - ks. Eugen Hillengass SJ - obchodzi 90. urodziny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.