Placówki oświatowe Kościołów na Ukrainie

Placówki oświatowe Kościołów na Ukrainie
(fot. shutterstock.com)
KAI / ptt

Kościoły i inne organizacje religijne, działające na podstawie statutów zarejestrowanych na Ukrainie, będą mogły zakładać i prowadzić własne placówki oświatowe różnych rodzajów.

Chodzi o przedszkola, szkoły ogólnokształcące, technika i szkoły zawodowe, uczelnie wyższe itp. Za uchwaleniem ustawy "O wprowadzeniu zmian do niektórych przepisów Ukrainy w sprawie zakładania przez organizacje religijne instytucji nauczania" opowiedziało się 2 czerwca w Kijowie 237 posłów Rady Najwyższej Ukrainy, 2 było przeciw a 15 wstrzymało się od głosowania.

DEON.PL POLECAProjekt nowych przepisów przedstawili deputowani ludowi z frakcji "Front Ludowy" Pawło Unhurian, Lilija Hrynewycz i Wiktor Jełenśkyj. Przed poddaniem go pod pierwsze głosowanie przewodnicząca Komitetu Rady ds. Nauki i Duchowości L. Hrynewycz zwróciła uwagę, że "obecnie każdy człowiek i obywatel może samodzielnie założyć prywatną placówkę nauczania, ale organizacje religijne nie mogą tego zrobić!". Podkreśliła, że jest to "spuścizna naszego postsowieckiego traktowania zasady rozdziału Kościoła od państwa".

Posłanka zaznaczyła, że prawidłowo pojmowana zasada ta oznacza, iż żadna ze stron nie powinna mieszać się w sprawy wewnętrzne drugiej strony, "ale mogą one współpracować". - A najpomyślniej współdziałanie to rozwija się na całym świecie właśnie w dziedzinie oświaty - dodała przewodnicząca Komitetu.

Inicjatywa przyznania organizacjom religijnym prawa zakładania ogólnokształcących placówek nauczania pojawiła się na Ukrainie po raz pierwszy jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wtedy też powstały pierwsze takie instytucje, założone przez fundacje dobroczynne lub osoby prywatne. Na dzień dzisiejszy istnieje kilkadziesiąt tego rodzaju szkół, należących do różnych wyznań, ale powołanych do życia oficjalnie nie przez wspólnoty religijne.

Wielokrotnie zgłaszane w tej sprawie projekty ustaw, popierane przez Wszechukraińską Radę Kościołów i Organizacji Religijnych, były za każdym razem blokowane na szczeblu rządowym bądź parlamentarnym. Uchwalony obecnie projekt zarejestrowano w Radzie Najwyższej Ukrainy w grudniu 2014.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Placówki oświatowe Kościołów na Ukrainie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.