Podsumowanie spotkania biskupów wschodnich

Podsumowanie spotkania biskupów wschodnich
(fot. Lestath / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)
6 lat temu
RV / KAI / pk

Rola i ekumeniczna misja katolickich Kościołów wschodnich, a także sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie to jedne z głównych tematów dokumentu końcowego spotkania biskupów Kościołów wschodnich z całej Europy. Doroczny zjazd organizowany przez Radę Konferencji Biskupich Europy CCEE odbył się tym razem we Lwowie.

W czasie obrad 45 hierarchów koncentrowało się na problemach tożsamości i misji katolickich Kościołów wschodnich w ruchu ekumenicznym i w aktualnej sytuacji społecznej w Europie. W końcowym komunikacie podkreślono m.in. prawo i obowiązek opieki duszpasterskiej nad wiernymi z tych wspólnot kościelnych, gdziekolwiek się znajdują, oraz głoszenia Ewangelii tym, którzy jej jeszcze nie znają.

Przekazano także wyrazy braterskich pozdrowień dla Kościołów prawosławnych. Zwrócono uwagę, że podziały wyznaniowe są eklezjologiczną anomalią, której nie można uznać za standard dla funkcjonowania i misji Kościoła. Obydwa wyznania wyrażają troskę wobec aktualnych trendów kulturowych i społecznych, które prowadzą do stopniowej sekularyzacji i dechrystianizacji Europy.

"Wezwanie do jedności Kościoła Chrystusowego jest jednym z niezbędnych, priorytetowych i nieodwracalnych wymiarów tożsamości katolickich Kościołów wschodnich, mimo trudności i wysiłków drogi ekumenicznej" - napisali hierarchowie Kościołów wschodnich.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Podsumowanie spotkania biskupów wschodnich
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Podsumowanie spotkania biskupów wschodnich
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.