Polscy biskupi pracują nad wytycznymi ws. "Amoris Laetitia"

Polscy biskupi pracują nad wytycznymi ws. "Amoris Laetitia"
(fot. E. Bartkiewicz / www.episkopat.pl / photo)
KAI / sz

Praca nad kształtem wytycznych Episkopatu ws. duszpasterstwa małżeństw i rodzin będzie jednym z ważnych punktów rozpoczynającego się jutro w Zakopanem, dwudniowego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Publikacji dokumentu, który jest konsultowany w szerokim kręgu duszpasterzy i teologów, można spodziewać się jesienią.

Wytyczne będą składać się z trzech części poświęconych kolejno: przygotowaniu do małżeństwa, duszpasterstwu rodzin oraz związkom niesakramentalnym.

Opracowanie uwględni nauczanie papieża Franciszka wyłożone w adhortacji "Amoris laetitia". Chodzi zwłaszcza o język i styl - wskazuje w rozmowie z KAI bp Jan Wątroba. - Novum, które musi wybrzmieć w Wytycznych dotyczy praktyki a nie doktryny - wskazuje przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki zwraca uwagę, że dokument nie będzie "interpretowaniem" papieża i jego nauczania wyłożonego w adhortacji "Amoris laetitia" ale materiałem, który ma być użyteczny dla kapłanów i wiernych.

Dokument będzie liczył prawdopodobnie kilkadziesiąt stron, zdecydowanie mniej niż wydane w 2003 r. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, które zresztą - zdaniem bp. Wątroby - nie traci nic ze swej aktualności.

<<Biskupi Malty za częściowym dopuszczeniem rozwodników do Komunii>>

Nad dokumentem obradowała przed miesiącem Rada Stała KEP. Bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny wskazywał wtedy w rozmowie z KAI, że przygotowań do sakramentu małżeństwa nie można sprowadzać do jednego weekendowego spotkania. Szczegółowe wskazania na ten temat będą jednym z wątków pierwszego rozdziału dokumentu.

Rozdział drugi będzie dotyczył towarzyszenia małżeństwom, zwłaszcza na pierwszym etapie ich związku, na co bardzo mocno zwrócił uwagę papież Franciszek w adhortacji "Amoris laetitia". - Wielką rolę mają tu do odegrania małżeństwa nieco starsze stażem, bo mogłyby one pomóc zawłaszcza w momentach kryzysowych, ale także prewencyjnie - ocenił bp Wątroba. Wyraził nadzieję, że pary takie uda się mocniej włączyć w duszpasterstwo małżeństw.

Trzeci rozdział dotyczyć będzie związków określanych jako nieregularne. - Chodzi tu także o osoby porzucone - precyzuje bp Wątroba. Ujawnia, że ta właśnie grupa zostanie w dokumencie specjalnie wyróżniona. A chodzi o osoby, które zostały pozostawione przez współmałżonka bez swojej winy.

Bp Wątroba przyznał, że niektórzy mogą odnieść wrażenie, że Kościół otacza opieką zranione osoby, choć wchodząc w nowe związki zaciągnęły one jakąś winę, a zapomina o tych, którzy zostali porzuceni, skrzywdzeni i są osamotnieni. Trzeba więc uwzględnić różne sytuacje, gdy chodzi o związki niesakramentalne, także różną odpowiedzialność poszczególnych osób.

Najwięcej miejsca w tym rozdziale poświęcone zostanie działaniu, które Franciszek określa jako "towarzyszenie, rozeznawanie, włączanie". - Cała praktyka Kościoła musi być w tym punkcie przeorganizowana, aby wobec takich osób objawić miłość i troskę właśnie poprzez towarzyszenie im w trudnych sytuacjach, rozeznawanie swej sytuacji i jej przyczyn oraz wskazywanie dróg wyjścia - tłumaczy bp Wątroba.

Biskup podkreślał, że odnośnie do możliwości przyjmowania Komunii św. przez takie osoby, w doktrynie Kościoła nic się nie zmieniło.

<<Franciszek podziękował biskupom za wskazówki do "Amoris Lateitia">>

Przypomina, że warunkiem jest stan łaski uświęcającej. Natomiast owo rozeznawanie pomóc ma między innymi w upewnieniu się czy pierwszy związek sakramentalny był zawarty ważnie czy też w momencie jego zawierania zaistniała poważna przeszkoda, sprawiająca, że od początku tamten pierwszy związek nie zaistniał jako sakrament.

- Wskazanie na to jest zadaniem dla duszpasterza, który towarzyszy takiej osobie, ale następnie orzeczenie należy do sądów kościelnych - tłumaczy przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny.

Chodzi o większą integrację w życiu Kościoła osób żyjących w związkach niesakramentalnych - tłumaczy w rozmowie z KAI abp Henryk Hoser. Dodaje, że nie zmienia się dyscyplina sakramentalna, zmienia się tylko podejście duszpasterskie wobec osób, które często tęskną do pełnej komunii z Kościołem ale nie zawsze mogą ją zrealizować.

Abp Hoser przypomina, że doktryna dotycząca sakramentów nie może się zmienić, bowiem wynika z Ewangelii i słów Chrystusa, który ustanowił sakramenty. - Chodzi natomiast o lepsze zintegrowanie niezmiennego nauczania Kościoła z duszpasterskimi problemami współczesności - tłumaczy biskup warszawsko-praski.

Prace nad wytycznymi prowadził zespołu ekspertów, składający się z grona profesorów i duszpasterzy specjalizujących się w tematyce rodziny. Kieruje nimi bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady KEP ds. Rodziny i ks. dr Przemysław Drąg, przewodniczący Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin przy KEP.

Jak informuje bp Artur Miziński, po zakończeniu prac redakcyjnych dokument zostanie przesłany do konsultacji wszystkim biskupom. A po uwzględnieniu uwag, zostanie on przedstawiony biskupom po raz kolejny, a potem zostanie przegłosowany na forum Konferencji Episkopatu i ogłoszony.

Publikacji dokumentu, biorąc pod uwagę prace, które muszą być jeszcze wykonane, zdaniem Sekretarza Generalnego KEP można spodziewać się jesienią. - Treść dokumentu musi odpowiadać nauce Kościoła z uwzględnieniem dwóch Synodów Biskupów nt. rodziny oraz adhortacji posynodalnej papieża Franciszka "Amoris laetitia" - zaznacza bp Artur Miziński.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Polscy biskupi pracują nad wytycznymi ws. "Amoris Laetitia"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.