"Powróćmy do Boga - prawdziwej ojczyzny"

"Powróćmy do Boga - prawdziwej ojczyzny"
(fot. Grzegorz Gałązka)
9 lat temu
KAI / slo

Na Wielki Post jako czas szczególnie sposobny, by powrócić do Boga - naszej prawdziwej ojczyzny- wskazał papież podczas Mszy św. sprawowanej w rzymskiej bazylice św. Sabiny na Awentynie. Ojciec św. przyjął popiół z rąk słowackiego emerytowanego kardynała kurialnego, Józefa Tomko, którego dominikańska świątynia jest kościołem tytularnym.

Sam posypał głowy niektórym ze swoich współpracowników, zakonnikom, zakonnicom i świeckim.

W swojej homilii Benedykt XVI skoncentrował się na znaku popiołu, który przypomina chrześcijanom, że z prochu powstali i w proch się obrócą. Zaznaczył, że słowa te pochodzą z Księgi Rodzaju i opisu stworzenia człowieka oraz upadku pierwszych rodziców. Znak popiołu przypomina nam, że istota ludzka jest szczególną jednością materii i Bożego tchnienia, poprzez obraz prochu ziemi ukształtowanego przez Boga i ożywionego.

Natomiast konsekwencją upadku jest przekleństwo ziemi, które ma dla człowieka funkcję "leczniczą", pomagając uznać swe ograniczenia. - Kiedy Bóg mówi do człowieka: «prochem jesteś i w proch się obrócisz», wraz ze słuszną karą pragnie również ogłosić drogę zbawienia, która wieść będzie właśnie przez ziemię, przez ów «proch», owo «ciało», które zostanie przejęte przez Słowo. To w tej zbawczej perspektywie słowo Księgi Rodzaju zostaje podjęte przez liturgię Środy Popielcowej: jako wezwanie do pokuty, pokory, aby uzmysławiać sobie swoją śmiertelną kondycję, ale aby nie kończyć w rozpaczy, ale aby przyjąć właśnie w tej naszej śmiertelności niewyobrażalną bliskość Boga, który, poza śmiercią otwiera przejście do zmartwychwstania, do wreszcie odnalezionego raju - stwierdził Ojciec Święty.

Papież zaznaczył, że możliwość uzyskania Bożego przebaczenia wynika z faktu, że sam Bóg, w osobie swego Syna, zechciał dzielić naszą kondycję, ale nie zepsucie grzechu. Ojciec wskrzesił Go mocą swego Ducha Świętego a Jezus, nowy Adam, stał się "duchem ożywiającym", pierwocinami nowego stworzenia.

 

- Ten Bóg, który wypędził pierwszych rodziców z ogrodu Eden, posłał swego Syna na naszą ziemię zniszczoną przez grzech, nie oszczędził Go, abyśmy my, marnotrawne dzieci, mogli powrócić, skruszeni i odkupieni przez Jego miłosierdzie do naszej prawdziwej ojczyzny. Niech się tak stanie dla każdego z nas, dla wszystkich wierzących, dla każdego człowieka, który pokornie uznaje siebie za potrzebującego zbawienia - powiedział Benedykt XVI.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Powróćmy do Boga - prawdziwej ojczyzny"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.