Prawnicy, jak lekarze, chcą odwołać się do Boga

Prawnicy, jak lekarze, chcą odwołać się do Boga
(fot. Jack W. Pearce / flickr.com/ CC BY)
6 lat temu
KAI / drr

630 prawników podpisało się pod petycją do najwyższych władz Rzeczypospolitej o zmianę ustawodawstwa, która pozwoli im na składanie przysięgi z odwołaniem do Boga. Dotąd ślubowanie ze słowami "Tak mi dopomóż Bóg" mogą składać sędziowie i prokuratorzy, a adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze są tej możliwości pozbawieni.

Prawnicy - podobnie jak środowisko lekarskie - upominają się o możliwość odwołania się do sumienia i Boga w swoim życiu zawodowym.

Prawnicy od starożytności należeli do trzech klasycznych tzw. professiones, czyli zawodów, przed których rozpoczęciem składało się publiczną przysięgę (oprócz nich byli to duchowni i właśnie lekarze - którzy składali słynną przysięgę Hipokratesa). Przysięga ta miała stać na straży wartości przyświecających zawodowi. Łaciński termin profesja pochodzi właśnie od składanej przysięgi zawodowej.

W przeszłości ślubowanie prawnicze zawsze miało charakter religijny (treść przysięgi różniła się w zależności od wyznania, tj. nieco inną składał prawnik wyznający katolicyzm, a inny - wyznania mojżeszowego lub mahometańskiego), jednak w okresie PRL jakiekolwiek przejawy religijnych odniesień zostały skasowane. I mimo uchwalenia nowej Konstytucji, która wprowadza wolność sumienia oraz prezentowania przekonań religijnych, sytuacja ta nie została zmieniona w ustawach korporacyjnych.

W obecnym stanie prawnym ślubowania zakończone słowami "Tak mi dopomóż Bóg" mogą składać tylko sędziowie i prokuratorzy, a zdecydowana większość prawników (adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze) jest tej możliwości pozbawiona. Stan ten stanowi ewidentną niespójność systemu prawa i nie jest zgodny z art. 25 Konstytucji, który gwarantuje swobodę wyrażania poglądów religijnych w życiu publicznym.

Chcąc zmienić tę sytuację Stowarzyszenie Ars Legis im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników w dniu 12 czerwca wystosowało do władz Rzeczpospolitej (Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, Premiera oraz Ministra Sprawiedliwości) petycję o zmianę ustaw korporacyjnych i możliwości dodania słów "Tak mi dopomóż Bóg" w formule ślubowania zawodowego, załączając stosowny projekt ustawy.

Pod petycją podpisało się aktualnie 630 prawników, aplikantów oraz studentów prawa. Wśród podpisanych są również nauczyciele akademiccy (m.in. prof. Andrzej Zoll, prof. Wacław Uruszczak, prof. Wojciech Dajczak) notariusze, adwokaci, radcowie prawni i komornicy. Podpisy pod petycją są nadal zbierane na stronie www.petycja.arslegis.org.pl.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Prawnicy, jak lekarze, chcą odwołać się do Boga
Komentarze (3)
K
Kompromitacja
13 czerwca 2014, 12:54
Autorzy tej petycji powinni zostać pozbawieni dyplomów prawniczych. Nie zostali bowiem pozbawieni możliwości dodania po rocie ślubowania słów: Tak mi dopomóż Bóg. Mogą bowiem powiedzieć podczas ślubowania wszystko, byle ich oświadczenie obejmowało ustawową rotę ślubowania. Żaden przepis prawa nie zabrania dodania takich słów (a skoro sygnatariusze są jednostkami, to mogą robić wszystko, czego prawo nie zakazuje, zob. art. 31 Konstytucji). Jeżeli zatem ślubowanie odbywa się tak, że jeden odczytuje cały tekst roty i dodaje "Ślubuję", to kiedy kolejny powie "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg!" to jego ślubowanie nadal będzie ważne. Powiedział bowiem: "Ślubuję". Prawników sygnatariuszy petycji zapraszam na studia prawnicze od początku.
13 czerwca 2014, 16:28
Z nauczycielami akademickimi włącznie? Hehehe.
13 czerwca 2014, 12:45
Pięknie.

Skomentuj artykuł

Prawnicy, jak lekarze, chcą odwołać się do Boga
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.