Prawosławni rozpoczynają post Filipowy

Prawosławni rozpoczynają post Filipowy
(fot. romiphoto/flickr.com/CC)
KAI / psd

Wierni Kościoła prawosławnego rozpoczynają dziś 40-dniowy post przygotowujący do świąt Bożego Narodzenia. Zaczyna się on zawsze 28 listopada, a kończy 6 stycznia, w wigilię świąt Bożego Narodzenia, według kalendarza juliańskiego. Nazywany jest on "postem Filipowym", od imienia Apostoła, którego pamięć Kościół wspominał wczoraj.

Jego celem jest uświęcenie końca roku i odnowienie duchowego zjednoczenia z Bogiem oraz przygotowanie się do spotkania Wcielonego Syna Bożego. Post Filipowy został ustanowiony w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i trwał kilka dni. Dopiero sobór w Konstantynopolu w 1166 r. nakazał chrześcijanom przestrzegać postu czterdziestodniowego i wyznaczył dokładną datę jego rozpoczęcia i zakończenia.

Post Filipowy polega na powstrzymywaniu się od obfitych pokarmów, mięsnych posiłków i dobrowolnym wyrzeczeniu się od łakomstwa. Nieodłączny od cielesnego post duchowy jest okresem wzmożonej pobożności, walki z grzechem i duchowego doskonalenia się. Obostrzenie postu Filipowego zalecane jest pięć dni przed świętem Bożego Narodzenia. W wigilię święta istnieje zwyczaj powstrzymywania się od posiłków, aż do wieczerzy wigilijnej.

Post to ustanowiony przez Kościół okres wstrzemięźliwości, szczególnej samokontroli, dowód uznania przewodnictwa Kościoła. Jego celem jest troska o zbawienie duszy i oczyszczenie grzechów. Z natury swej wstrzemięźliwość cielesna otwiera szerszy dostęp do ducha, pogłębia uczucie skruchy, poskramia namiętności i oddala pokusy. Organicznie naturalnych potrzeb dowodzi, że człowiek zdolny jest do wyrzeczeń i ofiary oraz do podporządkowania ciała duchowi, a przez niego Bogu.

Post był znany i praktykowany już w Starym Testamencie. Prawo Mojżeszowe ustanowiło post w "wielki dzień oczyszczenia". W okresie niewoli babilońskiej Żydzi przestrzegali czterech rodzajów postów. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus oraz apostołowie własnym przykładem potwierdzili ważność i celowość postów.

W ciągu roku w prawosławiu istnieją cztery główne okresy postu. Wielki Post - rozpoczyna się siedem tygodni przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Post świętych Apostołów (zwany Postem Piotrowym) - rozpoczyna się w poniedziałek, osiem dni po święcie Pięćdziesiątnicy, w wigilię święta Apostołów Piotra i Pawła. W zależności od daty świętowania Paschy, czas jego trwania waha się od jednego do sześciu tygodni. Post przed świętem Zaśnięcia Bogurodzicy - trwa dwa tygodnie oraz post przed świętem Narodzenia Jezusa Chrystusa (zwany Postem Filipowym) - trwa czterdzieści dni.

W Polsce jest ponad 600 tys. wyznawców prawosławia. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny składa się z sześciu diecezji podzielonych na 22 dekanaty, które z kolei dzielą się na 250 parafii. Najwięcej wiernych mieszka na Białostocczyźnie - w Białymstoku, Hajnówce, Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach. Kościół prawosławny jest drugim pod względem liczebności Kościołem w Polsce.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Prawosławni rozpoczynają post Filipowy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.