Przesłanie Kongresu Katolików "Stop ateizacji"

Przesłanie Kongresu Katolików "Stop ateizacji"
(fot. PAP/Waldemar Deska)
KAI / drr

Stop dyskryminacji wierzących - upominają się uczestnicy Ogólnopolskiego Kongresu Katolików "Stop ateizacji", jaki zorganizowano 16 czerwca na Jasnej Górze. W specjalnym przesłaniu podkreślają oni: "Nie wyrażamy zgody na zamknięcie daru wiary w sferze prywatnej, dlatego nie możemy pozwolić, aby Chrystus był obrażany na forum publicznym".

Przesłanie Ogólnopolskiego Kongresu Katolików "Stop ateizacji"

DEON.PL POLECA

Jasna Góra, 16 czerwca 2013 r.

My, katolicy zgromadzeni u stóp Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski, jesteśmy świadkami Chrystusa w każdej sytuacji. Naszym zadaniem jest przenikanie duchem chrześcijańskim doczesnego porządku. Przez świadectwo żywej i dojrzałej wiary mamy obowiązek ułatwiać dostęp do Boga i okazywać Jego obecność w życiu publicznym. Nie wyrażamy zgody na zamknięcie daru wiary w sferze prywatnej, dlatego nie możemy pozwolić, aby Chrystus był obrażany na forum publicznym. Trzeba z mocą wyznawać wiarę!

Ateizacja życia jest nowym zjawiskiem, które domaga się szczególnego zaangażowania katolików świeckich. W imię fałszywie pojętej tolerancji żąda się dziś od katolików, aby zrezygnowali z praktykowania tego, co z wiarą uznają za prawdziwe i słuszne. Za głosem biskupów polskich, wyrażonym w dokumencie o wyzwaniach bioetycznych, chcemy podkreślić, że nasze przekonania są dziś spychane na margines dyskusji jako anachroniczne. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z łamaniem prawa naturalnego, ze złem antykoncepcji, aborcji, procedury in vitro, ideologii gender, instytucjonalizacji związków osób tej samej płci, promocji wzorców zachowań, które są sprzeczne z tradycyjnym modelem rodziny.

Wobec agresywnej retoryki ateistów, jako chrześcijanie, nie możemy przejść obojętnie. Mamy prawo domagać się, by argumenty i przekonania ludzi wierzących traktowano z należytą powagą. Postawa katolika wobec ateisty jest w duchu chrześcijańskiej miłości życzliwa i bez uprzedzeń. Nie jest jednak bezkrytyczna. Wobec pokusy wolności bez Boga i alienacji człowieka nie możemy przyjąć postawy milczenia czy obojętności. Nie możemy popadać w bierną rezygnację czy w bezduszny fatalizm. Przeciwnie, świadomość i odwaga wiary, ma nas zachęcać do przeciwstawiania się złu i solidarności z prześladowanymi. Taka solidarność katolików może bowiem przybliżyć i utwierdzić w prawdzie, że Bóg współdziała z człowiekiem w jego walce ze złem.

Wobec coraz liczniejszych przejawów agresywnego ateizmu, który przyjmuje postać ideologii antychrześcijańskiej, wyrażamy sprzeciw i mówimy:

STOP ideologii wolności bez Boga

STOP reklamie świata bez Boga

STOP promowaniu karykatur Boga, z którymi wierzący nie ma nic wspólnego

STOP gloryfikacji niewiary, która wynosi odrzucanie Boga do rangi "naukowego" podejścia do świata

STOP deprecjonowaniu chrześcijańskich korzeni Europy

STOP gwałtownemu zwalczaniu religii

STOP dyskryminacji wierzących

STOP nietolerancji, która prowadzi do wyrugowania religii z życia społecznego

STOP fałszywemu przedstawianiu nauki wiary

STOP podważaniu zdolności poznania prawdy

STOP prowokacji ateistycznej w imię sztuki czy wolności

STOP marginalizacji katolicyzmu w życiu publicznym, zwłaszcza w mass mediach

STOP ideologii przeciwko życiu

STOP alienacji rodzinnej

STOP walce z głosem sumienia, odrzucaniu klauzuli sumienia

STOP relatywizmowi moralnemu

STOP stygmatyzowaniu patriotów

STOP promocji wulgarnego antyklerykalizmu

Chcemy przypomnieć wszystkim wierzącym, by żyli w zgodzie ze swoimi przekonaniami, umieli je skutecznie uzasadniać i bronić. Nie jest naszą intencją prowadzić "akcję polityczną" utożsamianą z jednym ugrupowaniem. Nasz Kongres jest inicjatywą katolików, którzy znają nauczanie Kościoła i wcielają je w życie. Jesteśmy wierni wskazaniom naszego wielkiego Rodaka bł. Jana Pawła II, który uczył, że bierność, jako postawa nie do przyjęcia, staje się winą. "Dlatego nikomu nie godzi się trwać w bezczynności".

Patronem naszej inicjatywy jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik prawdy i wolności. Za Jego wstawiennictwem prosimy dobrego Boga, abyśmy wypowiadali prawdę, gdy inni milczą i umieli zło dobrem zwyciężać.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Przesłanie Kongresu Katolików "Stop ateizacji"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.