Przewodniczący Episkopatu do bp. Adama Baba: Życzę Księdzu Biskupowi serca otwartego na Boga i ludzi

Przewodniczący Episkopatu do bp. Adama Baba: Życzę Księdzu Biskupowi serca otwartego na Boga i ludzi
(fot. episkopat.pl)
6 miesięcy temu
KAI / df

Życzę Księdzu Biskupowi, aby serce kazało szukać nie tylko oblicza Bożego, ale również oblicza ludzkiego - napisał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach skierowanych do nowego biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej Adama Baba. Życzenia zostały odczytane podczas święceń biskupich 28 czerwca 2020 r. w archikatedrze lubelskiej.

Arcybiskup Gądecki w życzeniach przytoczył słowa homilii Benedykta XVI wygłoszonej w Uroczystość Objawienia Pańskiego w 2012 r., w których Papież podkreśla, iż biskup powinien w swojej posłudze kierować się sercem i szukać oblicza Boga. „Biskup musi być człowiekiem o niespokojnym sercu, który nie zadowala się zwykłymi rzeczami tego świata, lecz idzie za niepokojem serca, który każe mu coraz bardziej zbliżać się wewnętrznie do Boga, poszukiwać Jego Oblicza, poznawać Go coraz bardziej, aby móc Go coraz bardziej kochać” - czytamy.

Metropolita Poznański, nawiązując do słów Posynodalnej Adhortacji Pastores Gregis, zauważył, że kapłan nie może służyć ludziom, jeśli nie jest się najpierw sługą Boga. „Nie można bowiem służyć ludziom, jeśli nie jest się najpierw +sługą Bożym+. I nie można być sługą Bożym, jeśli nie jest się +człowiekiem Bożym+. Dlatego w homilii na rozpoczęcie Synodu powiedziałem: +Pasterz musi być człowiekiem Bożym. Jego życie i posługiwanie należą do Boga i wynikają z najwyższego misterium Bożego światła i mocy+” (PG, 13) - czytamy w Adhortacji.

Następnie abp Gądecki zachęcił nowo mianowanego biskupa do tego, by jego posługa wypływająca ze spotkania z Chrystusem prowadziła go do człowieka. „Współczesny człowiek, często zagubiony, samotny szuka miłości, szuka obecności, szuka prawdy, na której mógłby budować swoje życie. Niech pasterska posługa Księdza Biskupa będzie prawdziwym poszukiwaniem człowieka. Niech niespokojne serce nie przestaje nigdy przynaglać Księdza Biskupa, aby dzielić się tą miłością, której sam codziennie doświadcza” - czytamy w życzeniach.

Na koniec listu, przewodniczący Episkopatu zawierzył posługę biskupa Baba Matce Bożej: „Maryi, Królowej kapłańskich serc życie i posługę Ekscelencji zawierzam, wzywając orędownictwa świętych patronów”.

Bp Adam Piotr Bab został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej 22 maja br. Wcześniej pełnił funkcję proboszcza parafii św. Józefa w Lublinie i wikariusza biskupiego ds. młodzieży w archidiecezji lubelskiej.

BP KEP

Publikujemy pełną treść życzeń:

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Dzisiejsza radość archidiecezji lubelskiej jest radością całego Kościoła. W imieniu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym złożyć Księdzu Biskupowi jak najserdeczniejsze życzenia z okazji dzisiejszej uroczystości, zapewniając o modlitwie wiernych i paserzy Kościoła, który jest w Polsce.

Słowa moich pozdrowień kieruję do Księdza Biskupa Adama, do Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Budzika metropolity lubelskiego, wszystkich obecnych biskupów, prezbiterów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich.

W homilii w Uroczystość Objawienia Pańskiego w 2012 roku Papież Benedykt XVI wymienił pewną cechę, którą powinno charakteryzować się biskupie serce. Proszę przyjąć te słowa, jako życzenia nie tylko moje, ale przede wszystkim wiernych, których obejmie Ksiądz Biskup swoją pasterską posługą.

I tak – pisze papież Benedykt – ”Biskup musi być człowiekiem o niespokojnym sercu, który nie zadowala się zwykłymi rzeczami tego świata, lecz idzie za niepokojem serca, który każe mu coraz bardziej zbliżać się wewnętrznie do Boga, poszukiwać Jego Oblicza, poznawać Go coraz bardziej, aby móc Go coraz bardziej kochać”.

Życzę Księdzu Biskupowi takiego właśnie serca, które najpierw będzie szukało oblicza Bożego. Jak czytamy w Posynodalnej Adhortacji Pastores Gregis „Nie można bowiem służyć ludziom, jeśli nie jest się najpierw «sługą Bożym». I nie można być sługą Bożym, jeśli nie jest się «człowiekiem Bożym». Dlatego w homilii na rozpoczęcie Synodu powiedziałem: «Pasterz musi być “człowiekiem” Bożym. Jego życie i posługiwanie należą do Boga i wynikają z najwyższego misterium Bożego światła i mocy”(PG, 13).

„Serce niespokojne – kontynuuje papież – to serce, które koniec końców nie zaspokaja się niczym, co jest mniejsze od Boga, i właśnie w ten sposób staje się sercem, które kocha (…) Serce Boga jest niespokojne o człowieka. Bóg nas oczekuje. On nas poszukuje. Także On nie jest spokojny, dopóki nas nie znajdzie. Serce Boga jest niespokojne, i dlatego wyruszył On w drogę do nas — do Betlejem, na Kalwarię, z Jerozolimy do Galilei, i aż po krańce świata. Bóg jest niespokojny o nas i poszukuje osób, którym udzieli się Jego niepokój, Jego miłość do nas”.

Życzę Księdzu Biskupowi, aby niespokojne serce kazało Ekscelencji szukać nie tylko oblicza Bożego, ale również oblicza ludzkiego. Współczesny człowiek, często zagubiony, samotny szuka miłości, szuka obecności, szuka prawdy, na której mógłby budować swoje życie. Niech pasterska posługa Księdza Biskupa będzie prawdziwym poszukiwaniem człowieka. Niech niespokojne serce nie przestaje nigdy przynaglać Księdza Biskupa, aby dzielić się tą miłością, której sam codziennie doświadcza.

Maryi, Królowej kapłańskich serc życie i posługę Ekscelencji zawierzam, wzywając orędownictwa świętych patronów.

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Przewodniczący Episkopatu do bp. Adama Baba: Życzę Księdzu Biskupowi serca otwartego na Boga i ludzi
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Przewodniczący Episkopatu do bp. Adama Baba: Życzę Księdzu Biskupowi serca otwartego na Boga i ludzi
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.