"Rekolekcje to w Polsce zjawisko masowe"

"Rekolekcje to w Polsce zjawisko masowe"
(fot. Bill S / flickr.com)
KAI / wm

Badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dowodzą, że uczestnictwo Polaków w wielkopostnych rekolekcjach jest zjawiskiem masowym. Prowadzone są też tzw. zamknięte rekolekcje - poza miejscem zamieszkania oraz rekolekcje „specjalistyczne” przeznaczone dla określonych grup. Nowym zjawiskiem są rekolekcje prowadzone przez radio czy internet. Do tej pory skala tego zjawiska nie została zbadana.

Na stopień udziału w rekolekcjach wielkopostnych wpływa ogólny stosunek do praktyk religijnych. Według danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego z badań sondażowych diecezji wynika, że odsetek osób deklarujących udział w rekolekcjach, zależy od regionu Polski. W archidiecezji warszawskiej wynosi on 41,5%, w diecezji bydgoskiej 42,6%, w radomskiej jest znacznie wyższy i osiąga 62,3%. W diecezji płockiej fakt uczestniczenia w rekolekcjach co roku deklaruje 69,8%, raz na kilka lat – 23,3%, nigdy – 6,2%.

W diecezji drohiczyńskiej co roku uczestniczy w rekolekcjach 82,0% badanych, raz na kilka lat – 14,3% badanych, a nigdy nie uczestniczy – 1,8%.

Różnice w „popularności” rekolekcji widać również w innych przekrojach. W diecezji płockiej na przykład regularne uczestnictwo deklarowało 74,9% badanych ze wsi, 67,2% - z małych miast, 59,6% - ze średnich miast i 63,7% - z Płocka. W rekolekcjach bierze udział więcej kobiet niż mężczyzn.

Rekolekcje specjalistyczne

W diecezji płockiej rekolekcje specjalistyczne o charakterze elitarnym obejmują tylko nielicznych zainteresowanych: 14,3% - co roku, 17,3% - co kilka lat, 48,8% - nigdy. W diecezji drohiczyńskiej co roku w rekolekcjach specjalistycznych uczestniczy 14,0% badanych, a raz na kilka lat – 24,0%. Nigdy nie uczestniczy w rekolekcjach specjalistycznych 37,8% badanych.

Efekty rekolekcji?

Katolików diecezji płockiej zapytano o opinie i przeżycia związane z udziałem w rekolekcjach. Badani wskazywali na: przygotowanie do świąt (35,0%), refleksja, wewnętrzne wyciszenie, uspokojenie (14,7%), spotkanie z Bogiem, duchowe pojednanie z Bogiem (3,0%), rachunek sumienia, oczyszczenie z grzechów (18,5%) i inne (5,2%). W opiniach respondentów o rekolekcjach przeważają zdecydowanie doświadczenia i przeżycia religijne, przejawiające się w różnych formach i z różną intensywnością.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Rekolekcje to w Polsce zjawisko masowe"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.