KAI / mł
- Mamy czas ludzi skupionych na sobie, analizujących wszystko ze szczególnej egocentrycznej perspektywy. Po stronie młodzieży wiele się zmieniło. Przed Kościołem stoi tu duże wyzwanie, musi znaleźć nowe formy duszpasterskie, które pozwolą dotrzeć do młodych ludzi – ocenia socjolog prof. Krzysztof Koseła.
- Mamy czas ludzi skupionych na sobie, analizujących wszystko ze szczególnej egocentrycznej perspektywy. Po stronie młodzieży wiele się zmieniło. Przed Kościołem stoi tu duże wyzwanie, musi znaleźć nowe formy duszpasterskie, które pozwolą dotrzeć do młodych ludzi – ocenia socjolog prof. Krzysztof Koseła.
KAI /kb
"Organizacje katolickie tworzą największą po publicznych podmiotach sieć pomocową w Polsce i pełnią istotną  rolę w realizacji usług społecznych w kraju" – podkreślił ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, prezentując raport ISKK na temat na temat katolickich organizacji charytatywnych.
"Organizacje katolickie tworzą największą po publicznych podmiotach sieć pomocową w Polsce i pełnią istotną  rolę w realizacji usług społecznych w kraju" – podkreślił ks. Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, prezentując raport ISKK na temat na temat katolickich organizacji charytatywnych.
KAI / kk
W 2019 r. w niedzielnej mszy św. uczestniczyło 36,9% (w 2018 - 38,2%), a do komunii świętej przystępowało 16,7% (w 2018 - 17,3%) zobowiązanych katolików. Na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6% uczniów - wynika z najnowszych badaniach religijności Polaków zawartych w "Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego w Polsce".
W 2019 r. w niedzielnej mszy św. uczestniczyło 36,9% (w 2018 - 38,2%), a do komunii świętej przystępowało 16,7% (w 2018 - 17,3%) zobowiązanych katolików. Na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6% uczniów - wynika z najnowszych badaniach religijności Polaków zawartych w "Roczniku Statystycznym Kościoła Katolickiego w Polsce".
„Tu, na parafii, są sami święci, nie ma zła w Kościele. Źli są ci, co do kościoła nie chodzą” – powiedział mi ostatnio kolega. Nie o swojej wspólnocie, ale o kłamstwie, którym żyje Kościół w Polsce i które go niszczy.
„Tu, na parafii, są sami święci, nie ma zła w Kościele. Źli są ci, co do kościoła nie chodzą” – powiedział mi ostatnio kolega. Nie o swojej wspólnocie, ale o kłamstwie, którym żyje Kościół w Polsce i które go niszczy.
KAI / jm
Co wiemy o tych, którzy do kościoła nie chodzą? - pyta bp Grzegorz Ryś w komentarzu dla KAI dotyczącym poniedziałkowego raportu ISKK o religijności Polaków.
Co wiemy o tych, którzy do kościoła nie chodzą? - pyta bp Grzegorz Ryś w komentarzu dla KAI dotyczącym poniedziałkowego raportu ISKK o religijności Polaków.
KAI / psd
Kościół katolicki w Polsce ma zdecydowanie charakter kobiecy - dotyczy to zarówno deklarowanej wiary, uczestnictwa w praktykach religijnych, jak i zaangażowania w życie parafii i wspólnot religijnych - wynika z raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego na zlecenie rady Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski.
Kościół katolicki w Polsce ma zdecydowanie charakter kobiecy - dotyczy to zarówno deklarowanej wiary, uczestnictwa w praktykach religijnych, jak i zaangażowania w życie parafii i wspólnot religijnych - wynika z raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego na zlecenie rady Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski.
Jeśli chcemy uratować wiarę tych, którzy jeszcze przychodzą, musimy przestać liczyć na masy i porzucić adorowanie tych przeklętych statystyk. Kluczowe wyzwanie tkwi zupełnie gdzie indziej.
Jeśli chcemy uratować wiarę tych, którzy jeszcze przychodzą, musimy przestać liczyć na masy i porzucić adorowanie tych przeklętych statystyk. Kluczowe wyzwanie tkwi zupełnie gdzie indziej.
Tomasz Królak / KAI / psd
Z pewnością religia stawać się będzie coraz wyraźniej kwestią wyboru, a nie dziedziczenia. Natomiast nie ma żadnych socjologicznych gwarancji, że za 20-30 lat Polska pozostanie społeczeństwem tak samo religijnym - mówi w rozmowie z KAI ks. prof. Janusz Mariański.
Z pewnością religia stawać się będzie coraz wyraźniej kwestią wyboru, a nie dziedziczenia. Natomiast nie ma żadnych socjologicznych gwarancji, że za 20-30 lat Polska pozostanie społeczeństwem tak samo religijnym - mówi w rozmowie z KAI ks. prof. Janusz Mariański.
KAI / drr
Patrząc z krótszej perspektywy, mamy w Polsce względną stabilizację religijności – uważa dr Tomasz Żukowski. Jego zdaniem pogłębienie religijności, na które wskazuje wzrost liczby osób przystępujących do Komunii, jest odpowiedzią na wyzwania współczesności. Socjolog z Instytutu Polityki Społecznej UW skomentował dla KAI wyniki badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
Patrząc z krótszej perspektywy, mamy w Polsce względną stabilizację religijności – uważa dr Tomasz Żukowski. Jego zdaniem pogłębienie religijności, na które wskazuje wzrost liczby osób przystępujących do Komunii, jest odpowiedzią na wyzwania współczesności. Socjolog z Instytutu Polityki Społecznej UW skomentował dla KAI wyniki badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.
KAI / psd
W ciągu ostatnich 30 lat systematycznie i stopniowo obserwowany jest spadek liczby osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. – wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Z badania przeprowadzonego jesienią 2010 roku wynika, że średni procent osób, które przychodzą do kościoła względem tych, które są do tego zobowiązane (dominicantes) wynosi 41 proc. Zaś procent communicantes – czyli osób przystępujących do komunii św. w odniesieniu do osób, które powinny przyjść w niedzielę na Mszę wzrasta i wynosi 16,4 proc.
W ciągu ostatnich 30 lat systematycznie i stopniowo obserwowany jest spadek liczby osób uczestniczących w niedzielnej Mszy św. – wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Z badania przeprowadzonego jesienią 2010 roku wynika, że średni procent osób, które przychodzą do kościoła względem tych, które są do tego zobowiązane (dominicantes) wynosi 41 proc. Zaś procent communicantes – czyli osób przystępujących do komunii św. w odniesieniu do osób, które powinny przyjść w niedzielę na Mszę wzrasta i wynosi 16,4 proc.
KAI / wm
Badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dowodzą, że uczestnictwo Polaków w wielkopostnych rekolekcjach jest zjawiskiem masowym. Prowadzone są też tzw. zamknięte rekolekcje - poza miejscem zamieszkania oraz rekolekcje „specjalistyczne” przeznaczone dla określonych grup. Nowym zjawiskiem są rekolekcje prowadzone przez radio czy internet. Do tej pory skala tego zjawiska nie została zbadana.
Badania Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dowodzą, że uczestnictwo Polaków w wielkopostnych rekolekcjach jest zjawiskiem masowym. Prowadzone są też tzw. zamknięte rekolekcje - poza miejscem zamieszkania oraz rekolekcje „specjalistyczne” przeznaczone dla określonych grup. Nowym zjawiskiem są rekolekcje prowadzone przez radio czy internet. Do tej pory skala tego zjawiska nie została zbadana.
KAI / psd
Co piąty Polak nie wie, jakie jest znaczenie zakonów w Kościele. Przeciętny Polak najczęściej kojarzy zakon z działalnością charytatywną (16%) oraz szeroko pojętą ewangelizacją (14%). Dla co dziesiątego Polaka zakony przede wszystkim: „modlą się, pokutują i wypraszają łaski dla Kościoła”. 2 lutego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego.
Co piąty Polak nie wie, jakie jest znaczenie zakonów w Kościele. Przeciętny Polak najczęściej kojarzy zakon z działalnością charytatywną (16%) oraz szeroko pojętą ewangelizacją (14%). Dla co dziesiątego Polaka zakony przede wszystkim: „modlą się, pokutują i wypraszają łaski dla Kościoła”. 2 lutego Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego.
Logo źródła: Przewodnik Katolicki Kamila Taborska / "Przewodnik Katolicki"
Jak to jest z naszą religijnością? Z doniesień mediów często dowiadujemy się, że z polskim Kościołem nie jest najlepiej. Czy tak jest w rzeczywistości?
Jak to jest z naszą religijnością? Z doniesień mediów często dowiadujemy się, że z polskim Kościołem nie jest najlepiej. Czy tak jest w rzeczywistości?
KAI / psd
W 2009 r. wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem liczba polskich katolików uczęszczających na Mszę św., więcej wiernych przyjmuje też podczas Mszy Komunię św. Tradycyjnie najbardziej praktykujący są katolicy z południowo-wschodnich regionów kraju – wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, które przedstawiono 13 maja w Warszawie.
W 2009 r. wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem liczba polskich katolików uczęszczających na Mszę św., więcej wiernych przyjmuje też podczas Mszy Komunię św. Tradycyjnie najbardziej praktykujący są katolicy z południowo-wschodnich regionów kraju – wynika z najnowszych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, które przedstawiono 13 maja w Warszawie.