"Rodzina to nie tylko biologia lub gospodarka"

"Rodzina to nie tylko biologia lub gospodarka"
(fot. Charlotte / flickr.com)
KAI / slo

Rodziny nie wolno redukować do rzeczywistości rozumianej tylko na płaszczyźnie biologii, psychologi czy gospodarki, tak jak czynią to niezmiennie systemy - powiedział abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 4 października przewodniczył Mszy świętej w sanktuarium maryjnym w Wysokim Kole w diecezji radomskiej.

Tego dnia minęła 40. rocznica koronacji maryjnego wizerunku, której dokonał kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

W koncelebrze uczestniczył bp Henryk Tomasik i ok. 120 księży. W ołtarzu polowym umieszczono obraz Matki Bożej Wysokolskiej, przeniesiony z kościoła w procesji. W uroczystości uczestniczyło tysiące pielgrzymów.

Abp Wacław Depo w homilii nawiązał do słów kard. Stefana Wyszyńskiego z roku koronacji obrazu maryjnego, by "w obliczu niepokoju świata zawierzyć Bożej miłości przez Maryję". - Na różańcu można wszystko i wszystkich wyciągnąć w górę, z największego udręczenia i męki! Obyście tego nigdy nie zapominali. Jak te słowa spełniają się dzisiaj i stają się naszym zadaniem i zaproszeniem - mówił metropolita częstochowski.

W dalszej części abp Depo mówiąc o planowanej przez polski rząd ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przypomniał, że polskie prawodawstwo ma dostateczne narzędzia do zwalczania zjawiska przemocy, także agresji wobec kobiet. - Konwencja narusza prawo polskie do decydowania w sprawach wyzwania, etyki i życia rodzinnego, a to jest niezgodnie z Konstytucją RP - powiedział metropolita częstochowski.

W Wysokim Kole od kilku wieków znajduje się słynący łaskami obraz Madonny z różą koronowany w 1974 r. przez Sługę Bożego kardynała Wyszyńskiego. Do koronacji wizerunku Maryi przyczyniło się świadectwo nieżyjącego już bp. Jana Czerniaka, sufragana gnieźnieńskiego, który przebywając w czasie wojny jako kapłan w Wysokim Kole został cudownie uzdrowiony.

Obecny murowany kościół i klasztor dominikański został zbudowany w latach 1637-1681. Kult wizerunku maryjnego trwa od 1684 r. Kościół jest trójnawowy, bazylikowy, orientowany, zbudowany na planie prostokąta i wzniesiony z cegły i białego kamienia.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Rodzina to nie tylko biologia lub gospodarka"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.