Rzecznicy episkopatów: uczmy się od hakerów

Rzecznicy episkopatów: uczmy się od hakerów
(fot. shutterstock.com)
KAI / psd

O posługiwaniu się nowymi mediami, szczególnie społecznościowymi, aby zwiększyć synodalny wymiar Kościoła mówili rzecznicy konferencji biskupich Europy podczas swego dorocznego spotkania, jakie odbyło się w dniach 7-10 czerwca w Sofii.

45 przedstawicieli 25 krajów mówili też m.in. o zaangażowaniu Kościoła w zwalczanie nadużyć seksualnych wobec małoletnich w internecie.

DEON.PL POLECA
W stolicy Bułgarii, która 1 stycznia 2018 r. po raz pierwszy przejmie przewodnictwo Unii Europejskiej, rzecznicy podjęli refleksję nad stanem Unii oraz wyzwaniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi i kulturowymi, którym cały kontynent europejski musi stawić czoło. - Pasja Kościoła dla tego projektu pokoju i rozwoju, a więc dla tej wspólnoty przeznaczenia, jaką powinna być Unia Europejska, wyraża się w stałym i dyskretnym towarzyszeniu pracom instytucji europejskich. Liczne wyzwania, zagrażające dziś spójności i samemu projektowi europejskiemu wymagają od europejskich instytucji podjęcia wielkiego wysiłku przemyślenia swych procedur pracy, poszukując inspiracji w wielkich ideałach - głosi komunikat ze spotkania w Sofii.

Misji Kościoła w obecnym kontekście europejskim poświęcone będzie najbliższe zgromadzenie plenarne przewodniczących episkopatów Europy (CCEE) w Mińsku pod koniec września. Z kolei Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), która towarzyszy pracom UE, organizuje we współpracy z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej "dialog europejski", zatytułowany "(Prze)myśleć Europę. Chrześcijański wkład w przyszłość projektu europejskiego". Spotkanie to odbędzie się w dniach 27-29 października w Rzymie.

Z myślą o przyszłorocznym zgromadzeniu Synodu Biskupów nt. młodzieży rzecznicy zajęli się rozwojem technologicznym w dziedzinie komunikacji i rozpowszechnianiem się mediów społecznościowych. Stwierdzili, że "nowe media, a szczególnie sieci społecznościowe, mogą wnieść wielki wkład we wspieranie praktycznego udziału wiernych w życiu i refleksji Kościoła".

- Kultura cyfrowa, w której rozwija się praktyka "inteligencji zbiorowej" (crowdsourcing), typowa dla hakerów, i "otwartego oprogramowania" (open source), mająca na celu włączanie coraz większej liczby umysłów w zajmowanie się tą samą kwestią, tym samym problemem, aby rozpoznać i zwiększyć liczbę możliwych rozwiązań danego problemu, nie pretendując do podjęcia "wspólnej decyzji", mogłaby być użyteczna w konkretnym przeżywaniu i myśleniu na temat synodalności w Kościele. Jednak te nowe możliwości technologiczne wymagają od Kościoła i od całego społeczeństwa pilnego zwrócenia uwagi, aby rzeczywiście służyły one osobie ludzkiej, jej dobru i jej prawdzie - czytamy w komunikacie.

Podkreśla on, że nawet w dziedzinie duszpasterstwa powołaniowego "Kościół nie może abstrahować od nowych środków komunikacji społecznej, sieci społecznościowych i kultury obrazkowej, w której młodzi są już zanurzeni". Trzeba więc przede wszystkim posługiwać się "pedagogią wideo" i przekazywać doświadczenia, które są w stanie "ukazać piękno różnych powołań w Kościele jako służby dla dobra wszystkich i dla chwały Bożej, a jednocześnie pomagać osobie w prowadzeniu refleksji nad własną relacją z Panem, który powołuje każdego z nas".

W "epoce łączności" internet coraz bardziej jest też miejscem, w którym Kościół - "pomimo cierpienia spowodowanego nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich ze strony duchownych" - znajduje się "na pierwszej linii walki" z wszelkimi formami tych nadużyć. W dniach 3-6 października w Rzymie odbędzie się kongres "Godność dziecka w świecie cyfrowym", w czasie którego Kościół, rządy i instytucje międzynarodowe potwierdzą swe zaangażowanie w zwalczanie tego zjawiska.

Następne spotkanie rzeczników odbędzie się w dniach 26-28 czerwca 2018 r. w Rzymie.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Rzecznicy episkopatów: uczmy się od hakerów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.