Rzym: nowy wielki mistrz Zakonu Maltańskiego złożył przysięgę i uroczyście objął urząd

Rzym: nowy wielki mistrz Zakonu Maltańskiego złożył przysięgę i uroczyście objął urząd
(fot. PAP/EPA/REMO CASILLI / HANDOUT)
KAI / sz

3 maja, podczas porannej Mszy św. w rzymskim kościele Matki Bożej na Awentynie, nowy wielki mistrz Zakonu Maltańskiego fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto złożył przysięgę na ręce papieskiego delegata przy Zakonie abp. Angelo Becciu. Odebrali ją również pozostali członkowie Rady Stanu, którzy uczestniczyli w wyborach nowego przełożonego tego stowarzyszenia.

 

Po wygłoszeniu słów ślubowania wielki komendant (komandor) fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein nałożył nowemu wielkiemu mistrzowi łańcuch, będący oznaką jego godności. Z kolei wielki kanclerz Albrecht Boeselager ogłosił oficjalnie zamknięcie obrad Rady Stanu. Wszystko to nastąpiło podczas uroczystej Mszy św., którą odprawił abp A. Becciu. Po jej zakończeniu na dach Villa Magistrale - siedziby Zakonu - wciągnięto flagę wielkiego mistrza.

W rozmowie z dziennikarzami arcybiskup określił fra' Giacomo Dalla Torre jako "człowieka wielkiej mądrości", a przy tym skromnego, bezpośredniego i dobrze przygotowanego do pełnienia tego urzędu. Losy Zakonu "są więc w dobrych rękach" i nadal będą się utrzymywać istniejące już "bardzo skuteczne i zgodne" jego stosunki ze Stolicą Apostolską - dodał substytut Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

Zapewnił ponadto, że nadal będzie pełnił swą misję delegata Ojca Świętego, który potwierdził jego mandat również po wyborze nowego wielkiego mistrza, aby kontynuować rozpoczętą już reformę Zakonu.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto został wybrany na 80. z kolei wielkiego mistrza Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitala św. Jana Jerozolimskiego 29 kwietnia, ale - zgodnie ze statutem i zwyczajami obowiązującymi w Zakonie - nazwisko nowego wielkiego mistrza mogło zostać ujawnione dopiero po poinformowaniu o wynikach głosowania papieża. Następnie wiadomość o tym przekazano jednostkom organizacyjnym Zakonu: wielkim przeoratom, podprzeoratom i krajowym stowarzyszeniom (związkom) Zakonu, jak również jego przedstawicielstwom dyplomatycznym przy 107 państwach, z którymi utrzymuje on stosunki dyplomatyczne. Obecnie, po złożeniu przysięgi w kościele na Awentynie, objął już oficjalnie swój urząd.

Tuż po wyborze potwierdził wolę dalszego prowadzenia prac nad reformą Zakonu, rozpoczętych w 2017, aby dostosować go do znaczącego rozwoju tej wspólnoty, który trwa od kilku dziesięcioleci. Uchwalone w 1961 Karta Konstytucyjna i Kodeks Zakonu zostały częściowo zreformowane w 1997 r. Obecnie Zakon Maltański, istniejący od prawie tysiąca lat, działa w 120 krajach, realizując w nich ponad 2000 projektów w dziedzinie społeczno-medycznej i mając przeszło 120 tys. wolontariuszy i personelu lekarskiego.

Już jutro nowy wielki mistrz wystąpi po raz pierwszy publicznie jako przewodniczący 60. międzynarodowej pielgrzymki Zakonu do Lourdes, która potrwa do 8 bm. Co roku uczestniczy w niej średnio ponad 7 tys. członków i wolontariuszy z całego świata, opiekując się ok. 1,5 tys. chorych i niepełnosprawnych. Pielgrzymka ta stanowi jeden z najważniejszych elementów życia duchowego Zakonu.

Zgodnie z konstytucją maltańczyków urząd wielkiego mistrza jest dożywotni. Jako zwierzchnik i przełożony religijny, winien się on całkowicie poświęcić umacnianiu dzieł Zakonu oraz być przykładem dla wszystkich jego członków pod względem religijnym. Sprawuje on najwyższą władzę i wraz z Radą Suwerenną (Zarządzającą) wydaje rozporządzenia prawne, których nie przewiduje Karta Konstytucyjna, ogłasza akty związane z zarządzaniem oraz ratyfikuje porozumienia międzynarodowe. Państwa, z którymi Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne, uznają te jego uprawnienia i prerogatywy, jego immunitet i honory należne głowom państw.

Wielki Mistrz urzęduje na co dzień w siedzibie Zakonu Maltańskiego w Palazzo Magistrale w Rzymie.

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto urodził się w 1944 w Rzymie. Ukończył wydział literatury i filozofii na miejscowym uniwersytecie, specjalizując się w archeologii chrześcijańskiej i historii sztuki. Piastował różne stanowiska na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum, m.in. jako wykładowca greki klasycznej. Był tam również kierownikiem miejscowej biblioteki i archiwistą wielu cennych zbiorów tej uczelni. Ogłosił szereg artykułów i studiów z zakresu historii sztuki średniowiecznej.

Do Zakonu wstąpił w 1985, śluby uroczyste złożył w nim w 1993. W latach 1994-99 był wielkim przeorem Lombardi i Wenecji, a w latach 1999-2004 członkiem Rady Suwerennej. Na posiedzeniu Kapituły Generalnej w 2004 r. wybrano go na wielkiego komandora Zakonu, a z chwilą śmierci 78. wielkiego mistrza fra’ Andrew Bertiego został tymczasowym przełożonym. W latach 2008-17 był wielkim przeorem Rzymu, a 29 kwietnia 2017, po ustąpieniu ówczesnego wielkiego mistrza fra' Matthewa Festinga Roma, Rada Stanu wybrała fra' Giacomo Dala Torre ponownie na jego tymczasowego następcę.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rzym: nowy wielki mistrz Zakonu Maltańskiego złożył przysięgę i uroczyście objął urząd
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.