ŚDM 2016 w Krakowie - co, gdzie, kiedy

ŚDM 2016 w Krakowie - co, gdzie, kiedy
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
Anna Malec / Kraków

Wydarzenia centralne w Krakowie to serce Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymi z całego świata już od wtorku 26 lipca wspólnie będą przeżywać wielkie święto wiary. W czwartek dołączy do nich papież Franciszek. ŚDM zakończy Msza Posłania w niedzielę 31 lipca.

Program krakowski ŚDM 2016 będzie się składał z wydarzeń centralnych i towarzyszących im wydarzeń kulturalnych oraz innych spotkań o charakterze duchowym. Wśród nich zaplanowano liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi wspólnotami i ruchami religijnymi, koncerty i przedstawienia.

Najważniejsze wydarzenia będą się odbywały w dwóch miejscach. Na granicy Krakowa i Wieliczki na Polu Miłosierdzia odbędzie się sobotnie czuwanie z papieżem i niedzielna Msza Posłania. Pozostałe wydarzenia centralne ŚDM: Msza na otwarcie, powitanie Ojca Świętego i Droga Krzyżowa odbędą się na krakowskich Błoniach.

Program ŚDM 2016 będzie wyglądał następująco:

Obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie rozpoczną się we wtorek 26 lipca 2016 r. Po południu zaplanowane są Msza św. i ceremonia otwarcia pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Będzie to moment, w którym zostanie zaprezentowany gospodarz ŚDM w Krakowie - Polska.

Tego dnia zostanie także otwarte Centrum Powołaniowe i rozpocznie się Festiwal Młodych. Będą one funkcjonowały od wtorku do piątku.

Festiwal Młodych to program religijny i artystyczno-kulturalny, który będzie się odbywał popołudniami i wieczorami, w czasie trzech dni katechez, z wyjątkiem czasu przeznaczonego na wydarzenia centralne. W ramach tej części ŚDM zaplanowano koncerty, wystawy, warsztaty, wydarzenia sportowe, teatralne.
W drugiej połowie roku zostanie uruchomiona aplikacja, przez którą młodzież będzie zgłaszać swoje propozycje na Festiwal Młodych. Do tej pory propozycje można przesyłać e‑mailowo. - Pomysłów jest bardzo dużo - powiedziała KAI Grażyna Wojdyńska z krakowskiego biura ŚDM.

- Z ciekawym projektem zgłosił się do nas Brazylijczyk Gabriel da Costa Bessa, który przez kilka miesięcy ubiegłego roku wspierał jako wolontariusz sekcję komunikacji w komitecie ŚDM w Krakowie. Zaproponował zorganizowanie turnieju piłki nożnej pod nazwą Copa Catolica, którego przeprowadzeniem wspólnie z komitetem ma się zająć Stowarzyszenie Siemacha. A to tylko jeden z wielu pomysłów, które zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Młodych - poinformowała.

Chęć udziału w Festiwalu Młodych zgłosili przedstawiciele kościoła z Kinszasy, Wysp Wielkanocnych i Korei oraz niezwykle utalentowana Inese Sulzanoka. Artystka nagrała wraz z Jurisem Vizbulisem łotewską wersję hymnu ŚDM w Krakowie.

Przygotowywane jest także miejsce dla Inigo Film Festival, który miał miejsce w poprzednich edycjach ŚDM, m.in. w Kolonii, Madrycie i Rio.

Spośród polskich artystów odbędą się m.in. koncerty Darka Malejonka z zespołem oraz Arkadio, pomysłodawcy akcji "Rób to, co kochasz".

Wspólnoty, zgromadzenia i ruchy religijne zadbają o duchowy aspekt Festiwalu Młodych. W 2016 r. kościoły Krakowa i okolic, place, parki, skwery i ogrody, boiska, hale, stadiony sportowe i instytucje kulturalne staną się miejscem spotkań modlitewnych oraz ewangelizacyjnych.

Na jednym ze stadionów powstanie Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji (ICE), w którym na czas ŚDM za-mieszkają grupy ewangelizacyjne. ICE powstanie z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym ŚDM w Krakowie oraz Papieską Radą ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Wspólnoty ewangelizacyjne będą tam prezentować pokazy filmowe, tańce, teatr i pantomimę, cykle świadectw czy pisanie ikon. Każda ze wspólnot w ramach ustalonego grafiku będzie też wychodzić na ewangelizację Krakowa.

Z kolei Centrum Powołaniowe to okazja do zaprezentowania swojej działalności dla zgromadzeń zakonnych, katolickich szkół i uczelni wyższych, wydawnictw religijnych, organizacji misyjnych, ruchów i wspólnot krajowych i międzynarodowych. Celem inicjatywy jest wskazanie młodym pielgrzymom rozmaitych dróg realizacji powołania w Kościele. To także możliwość zapoznania się z duchowym bogactwem Kościoła.

- Centrum powołaniowe to miejsce, w którym młodzi będą mogli zobaczyć, w jakie ruchy i wspólnoty mogą się zaangażować. Będą tam ruchy i wspólnoty z całego świata. Zainteresowanie jest bardzo duże. Zgłaszają się do nas nie tylko duże i znane wspólnoty, lecz także mniej popularne w Europie, np. takie, którym wzrosła liczba powołań po poprzednich Światowych Dniach Młodzieży w Rio. Na pewno będzie obecna brazylijska wspólnota Shalom, która jest owocem wizyty Jana Pawła II w Brazylii - powiedziała KAI Dorota Abdelmoula z sekretariatu generalnego ŚDM.

Katechezy

Od środy do piątku (27-29 lipca) w godzinach porannych młodzież będzie się spotykać na katechezach głoszonych w różnych językach przez biskupów pochodzących z całego świata. Wprowadzą one pielgrzymów w temat XXXI Światowych Dni Młodzieży - "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5, 7). Katechezy odbędą się na terenie całego miasta, zarówno w kościołach, jak i w innych miejscach. Biskupi sami zgłaszają chęć ich poprowadzenia. Szczegółowe tematy ustali Papieska Rada ds. Świeckich niedługo przed rozpoczęciem ŚDM.

Podczas katechez księża przygotują młodzież do sakramentów pokuty i pojednania, do których młodzi będą mogli przystąpić każdego dnia przed południem. Wszystkie katechezy będą się kończyły Mszą św.

W ramach "katechezy w drodze" wszyscy odwiedzą dwa sanktuaria: Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II. Tam spotkają się z patronami ŚDM - św. Janem Pawłem II i św. Siostrą Faustyną. Będą pielgrzymować pieszo w grupach przez 3 dni, rozpoczynając tę pielgrzymkę na krakowskich Błoniach. Najpierw odwiedzą nowo wybudowane sanktuarium Jana Pawła II, gdzie modlić się będą m.in. przed jego relikwiami, a następnie udadzą się do pobliskich Łagiewnik, gdzie przed wejściem do światowego sanktuarium Miłosierdzia Bożego przejdą przez specjalną Bramę Miłosierdzia zbudowaną z okazji ogłoszonego przez papieża roku świętego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Powitanie papieża

Franciszek przyleci do Krakowa w czwartek po południu (28 lipca). Organizatorzy podkreślają, że ceremonia powitania jest czasem szczególnej radości z powodu obecności Namiestnika Chrystusowego i wspólnej z Nim modlitwy. Nabożeństwo ze słuchaniem Słowa Bożego i pierwszym przemówieniem Ojca Świętego odbędzie się na Błoniach.

Droga Krzyżowa

W piątek wieczorem (29 lipca), także na Błoniach, papież będzie przewodniczył Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo ma podkreślić wymiar pokutny ŚDM. Krzyż ŚDM będzie niesiony w procesji, a młodzi pójdą wyznaczoną trasą, dając świadectwo swojej wiary.

Czuwanie z Ojcem Świętym

W sobotę 30 lipca młodzi przejdą w pielgrzymce z Błoni na Pole Miłosierdzia (Campus Misericordiae) w podkrakowskich Brzegach, gdzie rozpocznie się czuwanie z Ojcem Świętym. Jak podkreślają organizatorzy, to wyjątkowo intensywny czas modlitwy i spotkania z Chrystusem, pełen skupienia i radości. Kiedy młodzi wędrować będą na Campus Misericordiae, papież Franciszek spotka się prawdopodobnie w sanktuarium Jana Pawła II z kapłanami, a później z małżeństwami oraz z siostrami zakonnymi w sanktuarium w Łagiewnikach.

W niedzielę 31 lipca pod przewodnictwem papieża sprawowana będzie Msza Posłania. Będzie to uroczyste podsumowanie ŚDM - moment kulminacyjny wszystkich spotkań. Podczas tej Eucharystii papież "pośle młodych na cały świat". Na sam koniec, w trakcie modlitwy Anioł Pański, Franciszek tradycyjnie ogłosi miejsce i datę kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

Popołudniem, po niedzielnej Mszy św. zaplanowano spotkanie Franciszka z wolontariuszami.

ŚDM będzie także ważnym wydarzeniem kulturalnym. Podczas wielu wydarzeń przybysze z różnych zakątków globu będą mogli nie tylko poznać kulturę polską, lecz także zaprezentować własną. W samym Krakowie będzie to m.in. Festiwal Młodych złożony z koncertów, wystaw, warsztatów, wydarzeń sportowych i teatralnych. Zanim jednak młodzież z całego świata zawita do miasta gospodarza ŚDM, gościć będzie w polskich diecezjach, gdzie także czeka na nią bogaty program kulturalny.

Festiwal Młodych

Krakowski Festiwal Młodych (FM) ma być przestrzenią umożliwiającą spotkanie Boga poprzez liczne środki arty-stycznej ekspresji - tłumaczą organizatorzy. Wydarzenia artystyczne i kulturalne odbywać się będą od wtorku 26 lipca do piątku 29 lipca w czasie wolnym od katechez i wydarzeń centralnych.
Festiwal składa się z otwartych i bezpłatnych inicjatyw. Jest ofertą przygotowaną dla pielgrzymów przez pielgrzymów - każdy ma szansę wziąć w nim udział nie tylko jako widz, lecz także jako artysta czy współorganizator.

Na scenach narodowej, euroazjatyckiej, latynoamerykańskiej i afrykańskiej odbędą się liczne prezentacje różnych form sztuki i ekspresji artystycznej.

W gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie można zobaczyć wystawę pt. "Maria. Mater Misericordiae" przygotowaną we współpracy z Fundacją Papieskiej Rady ds. Świeckich. Złożą się na nią arcydzieła ze zbiorów Muzeów Watykańskich prezentujące Maryję jako Matkę Miłosierdzia - zapowiada Joanna Zając z departamentu komunikacji. - ŚDM ma szansę pełnić także funkcję globalnej platformy do upowszechnienia kultury i dziedzictwa narodowego - w chrześcijańskim i humanistycznym aspekcie - dodaje.

W związku z ŚDM specjalne plany ma także Opera Krakowska. W Kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli "Wieliczka" zamierza zaprezentować "Małą mszę uroczystą" Gioacchino Rossiniego. Planowane są 3-4 wykonania tego dzieła. - Ze względu na stylistykę kompozycji i użyty w niej język dźwiękowy, "Msza" Rossiniego doskonale wpisuje się w profil artystyczny Opery - zaznacza Ewa Bąkowska, koordynatorka promocji i reklamy krakowskiej placówki.

Dodaje, że położona 101 metrów pod ziemią Kaplica św. Kingi to prawdziwa perła w koronie Kopalni Soli, a Opera Krakowska wielokrotnie gościła w jej pięknych wnętrzach. Ostatnio 15 maja br., gdzie po raz pierwszy zabrzmiało to właśnie dzieło Rossiniego.

Drugim planowanym wydarzeniem (uzależnionym jednak od kwestii finansowych) będzie spektakl "Toski" Giacomo Pucciniego, także prezentowany w nietypowej scenerii. Pierwszy akt wystawiony zostanie w kościele św. Klemensa, natomiast dwa kolejne w położonym tuż obok Zamku Żupnym w Wieliczce.

Kulturalne przygotowania

Przybycie do Polski młodzieży z całego świata w lipcu przyszłego roku poprzedzone zostanie wieloma inicjatywami przygotowującymi Kościół w Polsce do ŚDM. Planuje się m.in. konkurs filmowy i fotograficzny dla młodzieży pod hasłem "Nakręć się na Polskę!", "Białą Noc Kultury" - bezpłatne wizyty w muzeach poprzedzone zajęciami warsztatowymi, wystawę zdjęć historii ŚDM, stworzenie Telewizji Internetowej ŚDM, organizację koncertów i wydarzeń happeningowych.

- Adresatem tych przedsięwzięć będzie nie tylko młodzież, która wywodzi się ze środowisk katolickich, lecz także ci wszyscy młodzi ludzie, którzy w kulturze o chrześcijańskich korzeniach poszukują wartości i postaw uniwersalnych - tłumaczy Joanna Zając.

Na motto projektowanych wydarzeń poprzedzających ŚDM wybrano słowa Jana Pawła II: "Kultura jest narzędziem zrozumienia i solidarności". W programie wydarzeń poprzedzających ŚDM przewiduje się m.in. wspólne kolędowanie. W Auditorium Maximum UJ odbędzie się Koncert Bożonarodzeniowy z udziałem wybitnych polskich wokalistów, m.in. Natalii Kukulskiej, Natalii Niemen, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego, którzy wykonają najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe pochodzące z wielu stron świata i kolędy polskie w specjalnych aranżacjach. Tradycja spotka się tu ze współczesnością, pop i gospel z muzyką folk, młodzi wokaliści z doświadczonymi artystami - zapowiadają organizatorzy. Publiczność odbędzie wraz z artystami emocjonującą podróż poprzez różne tradycje świętowania Bożego Narodzenia.

W styczniu przyszłego roku ogłoszony zostanie konkurs filmowy i fotograficzny dla młodzieży "Nakręć się na Polskę". Jednym z jego głównych celów jest twórcza konfrontacja między sposobem widzenia polskiej kultury i jej chrześcijańskiego dziedzictwa przez młodzież polską i młodych autorów z różnych stron świata.

W lutym w polskim Sejmie otwarta zostanie wystawa złożona z kilkudziesięciu najciekawszych zdjęć prezentujących historię Światowych Dni Młodzieży. Celem wystawy jest przybliżenie oraz upowszechnienie idei tego święta młodych ludzi w jego uniwersalnym i międzykulturowym wymiarze.

Także w lutym rozpoczną się prace nad stworzeniem Szlaku Turystycznego Miłosierdzia Bożego. Będzie on pro-wadził przez Kraków oraz jego okolice, a wyznaczą go miejsca związane z osobami świętych, którzy w swojej biografii kierowali się ideą Miłosierdzia Bożego. Kolejne przystanki szlaku zostaną wyznaczone przez obiekty sakralne, muzealne, dzieła sztuki, miejsca publiczne, ulice etc. Szlak Miłosierdzia Bożego nie będzie adresowany tylko do turystów pielgrzymów przyjeżdżających do krakowskiego sanktuarium z powodów religijnych, lecz także dla każdego turysty odwiedzającego Kraków i Małopolskę. Przemierzającym szlak towarzyszyć ma przewodnik: w formie książki i audiobooka.

2 kwietnia przyszłego roku w Tauron Arena Kraków odbędzie się koncert "Polska 1050" - wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest przedstawienie w sposób nowoczesny historii naszego kraju od chrztu w 966 r. aż do obecnych czasów, kiedy przygotowujemy się do spotkania młodych z całego świata z papieżem Franciszkiem. Planowane jest dynamiczne, nowoczesne widowisko na światowym poziomie z udziałem ok. 300 artystów.

ŚDM w diecezjach

Około 20 lipca do polskich diecezji przybywać zacznie młodzież z całego świata. Przygotowywany dla niej program przewiduje m.in. warsztaty muzealne, pokazy regionalnej sztuki i rzemiosł, przedstawienia plenerowe, inscenizacje historyczne i międzynarodowe dyskusje o tradycjach i kulturach.

- Różne regiony dysponują różnego typu zasobami - przyrodniczymi czy kulturalnymi - ale nawet tam, gdzie tych zasobów jest mniej, można zaaranżować ciekawą debatę, pokaz czy dobrą zabawę - mówi KAI Diana Golec, kierownik działu komunikacji Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Jedną z inicjatyw jest "Biała Noc Muzeów". W organizację tego przedsięwzięcia włączą się ośrodki diecezjalne - zgodnie z topograficznym rozplanowaniem pobytu młodzieży zagranicznej na terenie Polski.

W trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży w diecezjach, tzn. od 20 do 25 lipca, w każdej diecezji zostanie wy-znaczona jedna noc, podczas której młodzież będzie mogła wziąć udział w bezpłatnych warsztatach muzealnych oraz zwiedzić najważniejsze muzea w danym regionie.
Ten rodzaj aktywnego i kreatywnego poznawania polskiej kultury stworzy płaszczyznę do ponadnarodowego dialogu i porozumienia między uczestnikami ŚDM - wskazują organizatorzy.

Zaplanowano m.in. warsztaty muzealne na temat polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Zostaną one przeprowadzone w najważniejszych językach ŚDM. A ich celem będzie zaprezentowanie polskiej i zagranicznej młodzieży dziedzictwa kulturowego i narodowego danego regionu.

Dokładne dane dotyczące liczby i narodowości młodzieży, która zawita do poszczególnych regionów, nie są jeszcze znane, ale w diecezjach trwają intensywne prace nad programem pobytu młodych cudzoziemców.

I tak np. w diecezji zamojsko-lubaczowskiej na 21 lipca 2016 r. zaplanowano Dzień Turystyki Roztoczańskiej, w ramach którego odbędzie się pokaz miejscowej sztuki i rzemiosł, zwiedzanie Roztocza, a wieczorem spotkanie modlitewne. 22 lipca w Dniu Kultury i Sportu zaplanowano międzynarodowe zawody sportowe w rejonach, spływy kajakowe po rzekach Roztocza, występy zespołów ludowych i pokaz strojów regionalnych w poszczególnych miastach rejonowych.

Program pobytu uczestników ŚDM w diecezji rzeszowskiej przewiduje poznawanie regionu, zwiedzanie muzeów i ciekawych miejsc na Podkarpaciu. Zaplanowano kilkadziesiąt tras górskich oraz zwiedzanie kościołów i miejsc kultu związanych ze świętymi z regionu. Szczegółowy plan opracowuje sekcja kulturalna, w skład której wchodzą m.in. przewodnicy PTTK.

W archidiecezji warszawskiej 21 lipca będzie Dniem Kultury i Historii - młodzież ma zwiedzać m.in. Muzeum Po-wstania Warszawskiego, Muzeum św. Jana Pawła II i ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego, Zamek Królewski, pałac w Wilanowie, Centrum Nauki Kopernik i inne. Na wieczór zaplanowano spotkanie na placu Piłsudskiego, gdzie odbędzie się plenerowe przedstawienie na temat historii Polski i Warszawy. Młodzi zobaczą uroczystą zmianę warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza i paradę historyczną Wojska Polskiego.

Dla młodzieży, która gościć będzie w diecezji siedleckiej, zaplanowano m.in. międzynarodowy mecz piłki nożnej, wyścig tandemów, a także "Geocoaching of Mercy" - grę terenową polegającą na poszukiwaniu na czas (m.in. za pomocą GPS‑a) skrytki zawierającej Sekret św. Siostry Faustyny.

Diecezja siedlecka chciałaby też przybliżyć przybyszom z różnych stron globu fenomen jedynej na świecie neo-unickiej parafii w Kostomłotach, które jest jednocześnie Sanktuarium Unitów Podlaskich. Miejscowość położona tuż przy wschodniej granicy Unii Europejskiej jest dosłownie punktem, gdzie stykają się Wschód z Zachodem - podkreślają organizatorzy ŚDM. W sobotę 23 lipca 2016 r. odbędzie się tu spotkanie młodych katolików różnych obrządków: bizantyjsko-słowiańskiego, ukraińsko-bizantyńskiego, maronickiego, rzymskokatolickiego. Jego treścią będzie modlitwa o jedność chrześcijan, pokój na świecie oraz w intencji prześladowanych chrześcijan.

- Mamy nadzieję, że ŚDM przeżywane w diecezjach pomogą młodzieży świata zachwycić się kulturą innych krajów: zapoznać młodych Polaków z doświadczeniami rówieśników z innych kontynentów, a tym z kolei przybliżyć historię, kulturę i tradycję, która ukształtowała nas - mówi Diana Golec.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

ŚDM 2016 w Krakowie - co, gdzie, kiedy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.