Apel o umocnienie więzi z Syryjskim Kościołem Ortodoksyjnym

Apel o umocnienie więzi z Syryjskim Kościołem Ortodoksyjnym
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / ptt

- W tym momencie ciężkiej próby i cierpienia umocnijmy jeszcze bardziej więzy przyjaźni i braterstwa między Kościołem katolickim a Syryjskim Kościołem Ortodoksyjnym - zaapelował Franciszek przyjmując dziś w Watykanie zwierzchnika tzw. Kościoła jakobickiego, patriarchę Ignacego Efrema II.

W swoim przemówieniu Ojciec Święty podkreślił, że dzieje dialogu obydwu Kościołów sięgają 1971 roku, kiedy bł. Paweł VI spotkał się z patriarchą Ignacym Jakubem III, a następnie spotkań św. Jana Pawła II z poprzednikiem obecnego patriarchy Antiochii Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, Ignacym Zakką I Iwasem (23 czerwca 1984 r. w Watykanie i 6 maja 2001 r. w Damaszku).

Papież stwierdził, że działający w Syrii Kościół jakobicki jest Kościołem męczenników. Działo się tak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i dzieje się tak również dzisiaj, gdzie wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi i innymi mniejszościami znosi on straszne cierpienie spowodowane przez wojny, przemoc i prześladowania. Zauważył, że w obliczu wielkiego cierpienia i wielu niewinnych ofiar wydaje się, iż możni tego świata nie są w stanie znaleźć rozwiązania.

Franciszek wezwał swego gościa do wspólnej modlitwy za ofiary tej przemocy i wszystkich wojen na świecie. Wspomniał zwłaszcza o uprowadzonym przed ponad dwoma laty metropolicie Aleppo tego Kościoła, Grzegorzu oraz metropolicie grecko-prawosławnym tego samego miasta Pawele Jazigim oraz kapłanach i wielu osobach pochodzących z różnych grup, pozbawionych wolności. - Prośmy też Pana o łaskę, abyśmy byli zawsze gotowi do przebaczenia oraz byli czynnikami pojednania i pokoju - zaapelował papież. Przypomniał, że krew męczenników jest zaczynem jedności Kościoła i narzędziem budowania Królestwa Bożego, które jest królestwem pokoju i sprawiedliwości.

- W tym momencie ciężkiej próby i cierpienia umocnijmy jeszcze bardziej więzy przyjaźni i braterstwa między Kościołem katolickim a Syryjskim Kościołem Ortodoksyjnym. Przyspieszmy nasze kroki na wspólnej drodze, kierując swój wzrok w stronę dnia, w którym będziemy mogli świętować naszą przynależność do jednego Kościoła Chrystusowego przy tym samym ołtarzu ofiary i uwielbienia. Wymieńmy skarby naszych tradycji jako darów duchowych, ponieważ to, co nas łączy, znacznie przewyższa to, co nas dzieli - wezwał Ojciec Święty.

Syryjski Kościół Ortodoksyjny wraz z Kościołami koptyjskim, ormiańskim i etiopskim należy do grupy Kościołów "niechalcedońskich", które nie przyjęły, z różnych zresztą powodów, postanowień Soboru w Chalcedonie w 451, na którym m.in. potępiono jako herezję monofizytyzm, czyli pogląd, iż w Panu Jezusie była tylko jedna natura - boska, bez ludzkiej. Liczy on ok. 3,5 mln wiernych na całym świecie. Patriarcha Ignacy Efrem II kieruje nim od 31 marca 2013 roku.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Apel o umocnienie więzi z Syryjskim Kościołem Ortodoksyjnym
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.