Franciszek do oratorianów

Franciszek do oratorianów
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
6 lat temu
KAI / mg

- Permanentny stan misji Kościoła wymaga od was, duchowych synów św. Filipa Nereusza, by nie zadowalać się życiem przeciętnym. Wręcz przeciwnie, w szkole waszego założyciela jesteście wezwani, by być ludźmi modlitwy i świadectwa, by przyciągnąć ludzi do Chrystusa - napisał Ojciec Święty w orędziu do członków Kongregacji Oratorium św. Filipa Nereusza.

W roku bieżącym przypada pięćsetna rocznica urodzin tego apostoła Rzymu i założyciela oratorianów, który przyszedł na świat we Florencji 21 lipca 1515 r.

Papież przypomniał, że św. Filip Nereusz działał w Rzymie przez sześćdziesiąt lat, będąc jego apostołem. Jego życie było głęboko naznaczone relacją z osobą Jezusa Chrystusa. Do niego prowadził powierzone sobie dusze. Z tego doświadczenia żarliwej komunii z Panem Jezusem zrodziło się oratorium nacechowane intensywnym i radosnym życiem duchowym: modlitwy, słuchania i rozmowy o Słowie Bożym, przygotowaniem do godnego przyjęcia sakramentów, formacją do życia chrześcijańskiego przez poznawanie dziejów świętych i Kościoła a także dziełami miłosierdzia na rzecz najuboższych.

Franciszek wskazał, że dzięki apostolstwu św. Filipa działania na rzecz zbawienia dusz na nowo stały się dla Kościoła priorytetem; zdano sobie sprawę, że duszpasterze powinni znów być z ludźmi, aby ich prowadzić i wspierać ich wiarę. Papież podkreślił, że św. Filip poświęcił się szczególnie posłudze spowiedzi. Troszczył się o nieustanny rozwój duchowy swoich uczniów, towarzysząc im w życiowych trudnościach oraz otwierając na nadzieję chrześcijańską.

Zaznaczył, że w prowadzeniu ludzi do doskonałości pomagała jemu atrakcyjność osobista, jego ciepło, radość, łagodność i delikatność, których źródłem było żarliwe doświadczenie Chrystusa i działanie Ducha Świętego.

Papież zwrócił uwagę na metodę formacyjną św. Filipa Nereusza, który rozmiłowany w samotnej modlitwie uczył modlitwy w braterskiej komunii, sam będąc surowym ascetą proponował trud umartwienia wewnętrznego naznaczonego radością, będąc namiętnym głosicielem Słowa Bożego, był kaznodzieją oszczędnym w słowach.

Podkreślił, że jego ojcostwo duchowe przenika całe jego działanie, charakteryzujące się zaufaniem do ludzi, unikaniem tonów ponurych, duchem świętowania i radości, przekonaniem, że łaska nie eliminuje natury, ale ją uzdrawia, wzmacnia i doskonali.

Ojciec Święty wskazał na aktualność wzoru św. Filipa Nereusza dla misji Kościoła we współczesnym świecie. Perspektywa jego podejściu do bliźniego, aby świadczyć wszystkim o miłości i miłosierdziu Pana, może być użytecznym przykładem dla biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Przypomniał, iż w duszpasterstwie przywiązywał on duże znaczenie do relacji osobistej i przyjaźni, jako drogi szczególnie sposobnej, by otworzyć na spotkanie z Jezusem i Jego Ewangelią.

Kochał spontaniczność, unikał sztuczności, wybierał środki najzabawniejsze, aby wychowywać do cnót chrześcijańskich, proponując jednocześnie zdrową dyscyplinę, która pociąga za sobą ćwiczenie woli, aby przyjąć Chrystusa w konkretnych realiach swego życia. Był on głęboko przekonany, że droga świętości opiera się na łasce spotkania z Bogiem, dostępnego każdej osobie, jakiegokolwiek stanu i kondycji, która przyjmie Go z zadziwieniem dziecka.

- Permanentny stan misji Kościoła wymaga od was, duchowych synów św. Filipa Nereusza, by nie zadowalać się życiem przeciętnym. Wręcz przeciwnie, w szkole waszego założyciela jesteście wezwani, by być ludźmi modlitwy i świadectwa, by przyciągnąć ludzi do Chrystusa - stwierdził Franciszek.

Wskazał, że we współczesnym świecie istnieje wielka potrzeba ludzi, którzy nauczyli by zwłaszcza młodych modlitwy. Podkreślił, że źródłem pozwalającym przemawiać do ludzkich serce jest Eucharystia, bowiem z Jezusem Chrystusem radość nieustannie odradza się na nowo. - Ta radość, charakterystyczna dla ducha oratoriańskiego nie będzie zawsze zasadniczym klimatem waszych wspólnot i waszego apostolatu - zachęcił papież. Na zakończenie swego przesłania Ojciec Święty zawierzył Kongregację Oratorium św. Filipa Nereusza opiece Matki Najświętszej.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Franciszek do oratorianów
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.