Papież o trzech postawach wobec Jezusa

Papież o trzech postawach wobec Jezusa
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / kk

O trzech postawach wobec przyjścia Jezusa i Jego ukazania się światu: starannym poszukiwaniu, obojętności i lęku mówił papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie w uroczystość Objawienia Pańskiego.

Przeczytaj pełne rozważania z Anioła Pańskiego na święto Trzech Króli >>

Starannym poszukiwaniem wykazali się Mędrcy, obojętnością arcykapłani i uczeni w Piśmie, zaś lękiem Herod, który bał się, że Dzieciątko odbierze mu władzę. - I my również musimy wybrać, którą z trzech postaw przyjąć - wskazał papież.

- Samolubstwo może prowadzić do tego, by traktować przyjście Jezusa w naszym życiu jako zagrożenie. Wówczas staramy się usunąć lub uciszyć orędzie Jezusa. Kiedy następują po sobie ludzkie ambicje, wygodniejsze perspektywy, skłonności do zła to wówczas Jezus jest postrzegany jako przeszkoda - stwierdził Franciszek.

Z drugiej strony istnieje pokusa obojętności. - Chociaż wiemy, że Jezus jest Zbawicielem, wolimy żyć tak, jakby nim nie był: zamiast zachowywać się zgodnie z naszą wiarą chrześcijańską, idziemy za zasadami świata, które prowadzą do zaspokojenia skłonności do arogancji, pragnienia władzy i bogactwa - zauważył papież.

Podkreślił, że jesteśmy powołani "do naśladowania przykładu Mędrców: bycia starannymi w poszukiwaniu, gotowymi zadać sobie trud, aby spotykać Jezusa w naszym życiu". - Szukać Go, aby oddać mu pokłon, aby uznać, że On jest naszym Panem, Tym, który wskazuje prawdziwą drogę, którą trzeba pójść. Jeśli mamy taką postawę, Jezus naprawdę nas zbawia, a my możemy żyć pięknym życiem, możemy wzrastać w wierze, w nadziei, w miłości wobec Boga i naszych braci - powiedział Ojciec Święty.

Następnie papież złożył życzenia wiernym Kościołów wschodnich, katolickich i prawosławnych, którzy obchodzą Boże Narodzenie zgodnie z kalendarzem juliańskim. - Niech ta radosna celebracja będzie źródłem nowej duchowej siły i komunii między nami wszystkimi chrześcijanami - życzył Ojciec Święty po modlitwie "Anioł Pański" na placu św. Piotra.

Szczególnie pozdrowił chrześcijan koptyjskich i ich papieża Tawadrosa II z okazji konsekracji katedry w Kairze.

Franciszek pozdrowił uczestników włoskiego orszaku historyczno-folklorystycznego, który promuje wartości Objawienia Pańskiego, a także zwrócił się do Polaków uczestniczących w Orszaku Trzech Króli.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Papież Franciszek, Stefan von Kempis

Daj się rozpalić Słowu

Stary i zniszczony egzemplarz Biblii towarzyszy Franciszkowi od kilkudziesięciu lat. To najcenniejszy skarb naszego papieża, świadek jego radości i płaczu, prawdziwe źródło jego Ewangelicznej energii. Dla Franciszka Biblia nie jest pięknym...

Skomentuj artykuł

Papież o trzech postawach wobec Jezusa
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.