Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 października 2004

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 października 2004
(fot. smlp.co.uk / Foter / CC BY)
Copyright © by L'Osservatore Romano (1/2005) and Polish Bishops Conference

1. W meksykańskim mieście Guadalajarze kończy się dziś Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Przez osiem dni Eucharystia była celebrowana i adorowana jako «światło i życie nowego tysiąclecia». «Światło», bowiem tajemnica Eucharystii jaśnieje obecnością Chrystusa — Światła świata; «życie», ponieważ w Eucharystii Jezus dał nam samego siebie — Chleb życia.

Dziś po południu będę przewodniczył liturgii eucharystycznej w Bazylice św. Piotra, jednocząc się duchowo z wielkim zgromadzeniem w Guadalajarze. W ten sposób uroczyście zainauguruję Rok Eucharystii, który będzie trwał do października 2005 r.

2. Podobnie jak Sobór Watykański II i Wielki Jubileusz Roku 2000, Rok Eucharystii ma być doniosłym czasem spotkania z Chrystusem, obecnym w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W tej tajemnicy uobecnia On w sposób sakramentalny swą paschalną Ofiarę, którą odkupił ludzkość z niewoli grzechu i zaprowadził Boże Królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju.

Z Paschy Chrystusa rodzi się Kościół, który właśnie dlatego «żyje Eucharystią», o czym przypominam w Encyklice Ecclesia de Eucharistia (n. 1).

3. Prośmy razem Maryję Dziewicę, aby pomogła ludowi chrześcijańskiemu przeżywać ten Rok Eucharystii jako czas głębokiego nawrócenia do Chrystusa i wielkiego zaangażowania w szerzenie Jego orędzia zbawienia.

Rozważanie przed modlitwą

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 17 października 2004
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.